Kronika UŚ

Cegła z „Gazety”

Dr hab. Krystian Markiewicz, prof. UŚ z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego został laureatem 14. edycji Cegły z „Gazety” – Nagrody im. Janoscha. Wyróżnienie to przyznawane jest corocznie przez redakcję „Gazety Wyborczej” osobom, których działalność przyczyniła się znacząco do budowy śląskiej tożsamości. Uroczysta gala odbyła się 31 stycznia w kinoteatrze Rialto w Katowicach. Nagrodę wręczył Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Silesia Game Jam

Zespoły reprezentujące miasta i uniwersytety z całego świata, globalne koncerny i korporacje technologiczne – łącznie z ponad 120 państw – wzięły udział w Global Game Jam, największym światowym przedsięwzięciu dotyczącym tworzenia gier na żywo. Wydarzenie rozpoczęło się 31 stycznia i trwało do 2 lutego. W tym czasie tysiące uczestników na całym świecie tworzyło gry i debatowało na tematy związane z nowoczesnymi technologiami. Inicjatywa skierowana była do studentów projektowania gier oraz osób zajmujących się tą dziedziną. Przedstawiciele Uniwersytetu Śląskiego, podobnie jak w poprzednich latach, wzięli udział w inicjatywie. W tym roku uczestnicy spotkali się w rektoracie uczelni podczas Silesia Game Jam. Najważniejszym punktem programu było połączenie się reprezentantów Uniwersytetu Śląskiewgo z głównym kanałem streamingowym Global Game Jam. Podczas transmisji zostały zrelacjonowane dotychczasowe prace zespołów tworzących gry w ramach Silesia Game Jam, była to również okazja do przybliżenia i podzielenia się twórczością oraz osiągnięciami z naszego regionu, a także zobaczenia prac osób nawet z drugiego końca świata.

Global Game Jam to znaczące wydarzenie, jeżeli chodzi nie tylko o branżę gier, ale również wizualną branżę cyfrową. Jest wspierane przez gigantów przemysłu cyfrowego, takich jak Microsoft, studio VALVE (założyciele i deweloperzy największej platformy do sprzedaży gier o nazwie Steam), Epic Games (twórcę silnika Unreal Engine) czy SideFX (twórcę proceduralnych rozwiązań technologicznych Houdini do tworzenia najwyższej jakości grafiki cyfrowej wykorzystywanej w filmach i grach), czołowych przedstawicieli w rozwoju rynku wizualnych technologii cyfrowych.

Koncert noworoczny z cyklu „Chorzów odczarowany…”

7 lutego w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie odbył się koncert noworoczny z cyklu „Chorzów odczarowany…”. W programie tegorocznej, już siódmej edycji wydarzenia znalazły się obszerne fragmenty opery – komedii w jednym akcie Verbum nobile Stanisława Moniuszki w wykonaniu wykładowców i studentów Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach pod kierownictwem dr. hab. ks. Pawła Sobierajskiego, prof. AM.

„No Limits”– nowe czasopismo popularnonaukowe UŚ

Ukazał się pierwszy numer nowego pisma popularnonaukowego Uniwersytetu Śląskiego, przybliżającego działalność naukowo-badawczą naszej uczelni. Półrocznik „No Limits” skierowany jest do szerokiego grona odbiorców, ale przede wszystkim do osób interesujących odkryciami w świecie nauki, techniką, nowymi materiałami i technologiami oraz innowacyjnymi rozwiązaniami. W atrakcyjnej formie pokazane są ciekawe, nowatorskie i ważne badania naukowe realizowane na Uniwersytecie Śląskim lub we współpracy z naszą uczelnią. Pismo wydawane jest w języku polskim oraz w wersji anglojęzycznej i jest dostępne również online: www.us.edu.pl/nolimits. Tematem przewodnim pierwszego numeru są zmiany klimatu.

Wynalazcy związani z UŚ nagrodzeni

Już po raz dziesiąty najlepsze wynalazki zostały nagrodzone w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Student Wynalazca, organizowanego przez Politechnikę Świętokrzyską. Laureatami konkursu mogli zostać studenci, doktoranci i absolwenci, którzy w trakcie studiów byli twórcami lub współtwórcami wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego – chronionych prawem wyłącznym lub zgłoszonych do ochrony w Urzędzie Patentowym RP. Do tegorocznej, jubileuszowej edycji konkursu zgłoszono 144 rozwiązania z 26 uczelni. Przyznanych zostało 5 równorzędnych nagród głównych, a także wyróżnienia oraz nagrody specjalne. Wśród nagrodzonych rozwiązań znalazły się dwa, których autorami lub współautorami są wynalazcy związani z Uniwersytetem Śląskim. Współtwórcą wynalazku spełniającego warunki uczestnictwa w konkursie był mgr Adam Świerczyński, absolwent Uniwersytetu Śląskiego związany obecnie z Politechniką Śląską. Współautorami rozwiązania byli także: dr inż. Szymon Ciukaj z Politechniki Śląskiej oraz mgr Mariusz Grzesiczak, rzecznik patentowy Uniwersytetu Śląskiego.

Powstanie Centrum Mikroskopowego Badania Materii SPIN-Lab

Uniwersytet Śląski rozpocznie prace nad utworzeniem unikalnego w skali kraju centrum kompetencji wyspecjalizowanego w obszarze mikroskopowych badań „materii miękkiej”. Przedsięwzięcie realizowane będzie w ramach projektu „Centrum Mikroskopowego Badania Materii (CMBM SPIN-Lab)”, a jego wdrożenie umożliwi prowadzenie zaawansowanych badań naukowych oraz prac badawczo-rozwojowych i działań szkoleniowych. Projekt przewiduje realizację inwestycji budowlanej, infrastrukturalnej, a także wprowadzenie nowoczesnych metod zarządzania pracami badawczymi i rozwojowymi ukierunkowanymi na cele naukowo- -badawczo-rozwojowe powiązane z nowymi wytycznymi ewaluacji uczelni badawczych oraz współpracę z sektorem biznesu. Przedsięwzięcie obejmuje budowę nowego obiektu w kampusie chorzowskim i zakłada wyposażenie go w kilka nowoczesnych mikroskopów elektronowych umożliwiających korelacyjne badania materii, w tym transmisyjny mikroskop kriogeniczny i mikroskopy skaningowe sprzężone z technikami spektroskopowymi oraz mikroskop konfokalny i sił atomowych. Stworzenie CMBM SPIN-Lab ma doprowadzić do konsolidacji i rozwoju badań prowadzonych w regionie m.in. nad fizykochemicznymi właściwościami nowoczesnych materiałów i nanomateriałów znajdujących zastosowanie w medycynie, farmacji, lotnictwie, motoryzacji i wielu innych. Implementacja nowoczesnych metod zarządzania nauką i badaniami w obszarze mikroskopii wraz z integracją środowiska naukowego i badań prowadzonych w jednostkach naukowo-badawczych w regionie ma przyczynić się do wykreowania europejskiego centrum kompetencji.

Na realizację projektu „Centrum Mikroskopowego Badania Materii (CMBM SPIN-Lab)” Uniwersytet Śląski w Katowicach otrzymał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), dla osi priorytetowej: I. Nowoczesna gospodarka, dla działania: 1.1. Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza. Całkowita wartość projektu wynosi: 31 539 791,67 zł, a realizacja trwać będzie od 1 kwietnia 2020 roku do 31 marca 2022 roku.

UŚ wśród najlepszych za działalność wynalazczą w latach 2013–2019

Urząd Patentowy RP (UPRP) opracował raport podsumowujący wynalazczą działalność pracowników polskich szkół wyższych w latach 2013–2019. Uniwersytet Śląski w Katowicach znalazł się wśród 30 najlepszych krajowych uczelni zgłaszających we wskazanym okresie rozwiązania do UPRP oraz uzyskujących prawa wyłączne chroniące własność intelektualną, zwłaszcza patenty na wynalazki. Jednocześnie nasza uczelnia zajęła czołowe miejsca w każdej z kategorii ujętej w raporcie wśród uczelni tzw. bezprzymiotnikowych, a zatem takich, które nie mają profilu technicznego lub przyrodniczego. Od 2013 do 2019 roku Uniwersytet Śląski znalazł się na 15. miejscu, zajmując 2. pozycję wśród uczelni tzw. bezprzymiotnikowych w dwóch obszarach – pod względem liczby zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych dokonanych przez uczelnie krajowe oraz pod względem liczby uzyskanych patentów na wynalazki i praw ochronnych na wzory użytkowe dokonanych przez uczelnie krajowe.

Opracowany raport zawiera ponadto podsumowanie wynalazczej działalności pracowników polskich uczelni w 2019 roku. Pod względem liczby zgłoszeń Uniwersytet Śląski zajął 17. pozycję wśród wszystkich szkół wyższych, a 2. wśród uczelni tzw. bezprzymiotnikowych. Pod UŚ uplasował się na 15. pozycji w kategorii liczby uzyskanych praw, zajmując jednocześnie 1. miejsce wśród uczelni tzw. bezprzymiotnikowych.