Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Nowe książki
prace naukowe

LITERATUROZNAWSTWO. Aleksandra Kunce, Tadeusz Sławek: Oikologia. Powrót

PEDAGOGIKA. Kultura emocjonalna szkoły – czasoprzestrzenie doświadczania emocji. Red. Irena Przybylska

FILOZOFIA. Tomasz Czakon, Danuta Ślęczek-Czakon: Etos polityków w kodeksach etycznych radnych

LITERATUROZNAWSTWO. Płeć awangardy. Red. Marta Baron-Milian, Anna Kałuża, Katarzyna Szopa

Hardy. Jacka Kaczmarskiego zmagania wybrane. Red. Kamila Czaja

Halina Rusek: Koleżanki z Birkenau. Esej o pamiętaniu

Zmysły i literatura dla dzieci i młodzieży. Red. Bernadeta Niesporek-Szamburska, Małgorzata Wójcik-Dudek

„ER(R)GO. Teoria | Literatura | Kultura” 2019, nr 39: teatr/transfer/ transgresja. Red. Wojciech Kalaga

PRAWO. Współczesne problemy prawa rolnego i żywnościowego. Red. Dorota Łobos-Kotowska

PEDAGOGIKA. Ewaluacja w edukacji – teoria i praktyka. Red. Danuta Kocurek, Urszula Szuścik

JĘZYKOZNAWSTWO. Autopromocja, autoprezentacja, wizerunek w komunikowaniu masowym. Błąd, kryzys, skandal. T. 5. Red. Ewa Biłas-Pleszak, Aleksandra Kalisz, Ewelina Tyc

Agnieszka Tambor: Licz na Banacha. Podręcznik do nauczania polskiego słownictwa specjalistycznego dla cudzoziemców

Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka. T. 2. Red. Katarzyna Węsierska, Mikołaj Witkowski

„Forum Lingwistyczne” 2019, nr 6. Red. Mirosława Siuciak, Joanna Przyklenk

„Theory and Practice of Second Language Acquisition” 2019. Vol. 5 (2). Eds. Danuta Gabryś-Barker, Adam Wojtaszek

MUZYKA. Zagadnienia prowadzenia zespołów muzycznych współczesnego rynku kultury. Red. Izabella Zielecka-Panek

HISTORIA. „Wieki Stare i Nowe” 2019. T. 14 (19). Red. Agata Kluczek, Dariusz Rolnik

TEOLOGIA. „Philosophy and Canon Law” 2018. Vol. 4: Contemporary Challenges of Education: Values – Norms – Legislation. Ed. Andrzej Pastwa

Zapowiedzi
prace naukowe

JĘZYKOZNAWSTWO. Ludzie księgi. Wokół wybranych zagadnień wydawnictwa Jakuba Mortkowicza. Red. Ewa Jaskółowa

HISTORIA. Jarosław Tomasiewicz: W kierunku nacjokracji. Tendencje autorytarne, totalistyczne i profaszystowskie w polskiej myśli politycznej (1933–1939): narodowcy – narodowi radykałowie – narodowi socjaliści

Court, nobles and festivals. Studies on the Early Modern visual culture. Karty podstawowe. Eds. Oskar Jacek Rojewski, Mirosława Sobczyńska-Szczepańska