Stopnie i tytuły naukowe

Doktoraty

dr Natalia Mrukowska Wydział Prawa i Administracji
dr Jan Paweł Matuszyński Szkoła Filmowa im. K. Kieślowskiego
dr Kornel Chromiński Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
dr Joanna Kubieniec Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
dr Maciej Labocha Wydział Humanistyczny
dr Tomasz Labuk Wydział Humanistyczny
dr Michał Kisiel Wydział Humanistyczny
dr Bartłomiej Kuchciński Wydział Humanistyczny
dr Ryszard Wylecioł Wydział Humanistyczny
dr Barbara Franielczyk-Pietyra Wydział Nauk Przyrodniczych
dr Anna Milewska-Hendel Wydział Nauk Przyrodniczych
dr Adrian Zarychta Wydział Nauk Przyrodniczych

Habilitacje


dr hab. Barbara Feist Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
dr hab. Aneta Słodek Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
dr hab. Damian Bednarski Wydział Teologiczny
dr hab. Anna Maliszewska Wydział Teologiczny

Profesury

prof. dr hab. Iwona Loewe Wydział Humanistyczny
prof. dr hab. inż. Joanna Pisarska Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
prof. dr hab. Piotr Porwik Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
prof. dr hab. Grzegorz Zadora Wydział Nauk Ścisłych Zadora i Technicznych