Nekrologi


Z bólem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.

prof. dr. hab. Jacka Lyszczyny


długoletniego pracownika Wydziału Filologicznego
Uniwersytetu Śląskiego,
wicedyrektora Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej
im. Ireneusza Opackiego
w latach 2002–2005, przewodniczącego katowickiego oddziału Komisji
Historycznoliterackiej PAN w latach 2003–2010,
historyka literatury.

W naszej pamięci pozostanie jako wybitny uczony i ceniony nauczyciel
akademicki, wychowawca wielu pokoleń literaturoznawców, oddany
ludziom i sprawom uniwersytetu, cieszący się autorytetem i szacunkiem
środowiska.

Cześć Jego Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Uczniom i Przyjaciołom Profesora
wyrazy współczucia i żalu składają,
łącząc się w bólu i cierpieniu,

Rektor i Senat oraz wspólnota akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 


Z bólem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.

prof. Tadeusza Grabowskiego


wieloletniego pracownika Instytutu Sztuki Wydziału Artystycznego
Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie,
wybitnego twórcy w dziedzinie plakatu,
autora dzieł artystycznych,
laureata licznych nagród i wyróżnień.

W naszej pamięci pozostanie jako znakomity artysta i ceniony
nauczyciel akademicki, wychowawca wielu pokoleń adeptów
sztuki, oddany ludziom i sprawom uczelni, cieszący się autorytetem
i szacunkiem środowiska.

Cześć Jego Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Uczniom i Przyjaciołom Profesora
wyrazy współczucia i żalu składają,
łącząc się z nimi w bólu i cierpieniu,

Rektor i Senat oraz wspólnota akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 


bólem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.

prof. dr. hab. Józefa Kroka-Kowalskiego


emerytowanego pracownika Zakładu Fizyki Kryształów
w Instytucie Fizyki im. Augusta Chełkowskiego na Wydziale
Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego,
cenionego nauczyciela akademickiego, wychowawcy wielu pokoleń
fizyków, oddanego ludziom i sprawom uczelni,
służącego pomocą i dobrą radą,
cieszącego się szacunkiem środowiska.

Cześć Jego Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Współpracownikom Zmarłego
wyrazy współczucia i żalu składają,
łącząc się z nimi w bólu i cierpieniu,

Rektor i Senat oraz wspólnota akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 


Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
naszego Kolegi i wspaniałego Człowieka

śp.

prof. dr. hab. Józefa Kroka-Kowalskiego


fizyka, emerytowanego nauczyciela akademickiego
Uniwersytetu Śląskiego.
Zapamiętane przez nas zostanie
Jego ogromne zaangażowanie w kształcenie studentów,
a także koleżeńskość, życzliwość i otwartość akademicka.

Profesor Krok-Kowalski
pozostanie w naszej wdzięcznej pamięci!

Rodzinie, Najbliższym i Przyjaciołom
składamy wyrazy głębokiego współczucia

Dyrekcja, Rada Naukowa
oraz pracownicy Instytutu Fizyki UŚ