Poszukiwacze, odkrywcy i przyjaciele

Studenckie Koło Naukowe Teologów działające na Wydziale Teologicznym UŚ obchodzi w tym roku 18-lecie swojego istnienia. Rodzinna atmosfera przyciąga zarówno studentów studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych, a także doktorantów. Działalność w kole daje im możliwość rozwoju oraz wzbogacania wiedzy i doświadczenia.

Członkowie Studenckiego Koła Naukowego Teologów
Członkowie Studenckiego Koła Naukowego Teologów

Studenckie Koło Naukowe Teologów powstało w 2002 roku. Jego założycielem był ks. dr hab. Jacek Kempa, który funkcję opiekuna pełnił przez kilka pierwszych lat. Następnie funkcję tę objął ks. dr Grzegorz Wita, a po nim ks. dr Bartłomiej Kuźnik, który pełni ją do dzisiaj.

– Każde spotkanie cechuje inna tematyka – opowiada Mateusz Pycka, student teologii studiów niestacjonarnych. – Co tydzień, bo w takim rytmie się spotykamy, jeden z nas przygotowuje referat na pasjonujący go temat, stąd cykl naszych prelekcji: „Teologia z pasją”. Mieliśmy już referat np. o kamieniach szlachetnych w Piśmie Świętym, o muzyce liturgicznej, kościołach protestanckich, aniołach w Biblii i w życiu Kościoła czy też o obronie życia poczętego w Starym Testamencie. Staramy się je wygłaszać zarówno na spotkaniach koła dla grupy stacjonarnej, jak i niestacjonarnej. Dzięki temu mamy lepszą okazję do wzajemnego poznania się i zawiązania dobrych relacji.

Aktywność koła nie zamyka się tylko na działalności w ramach Wydziału Teologicznego. Jednym z przykładów jest ścisła współpraca, którą studenci teologii nawiązali ze studentami historii na Wydziale Nauk Społecznych (obecnie na Wydziale Humanistycznym). Owocem wspólnych wysiłków jest cykl ogólnopolskich konferencji naukowych zatytułowany „Między katedrą a katedrą”. Ich przewodnią ideą jest ukazanie bieżących problemów dotyczących człowieka na sposób interdyscyplinarny, przy akcentowaniu relacji zachodzących między chrześcijaństwem a pozostałymi sferami życia ludzkiego.

Kolejną inicjatywą jest „Dzień otwartych drzwi”, podczas którego Wydział Teologiczny wraz ze swoimi studentami jest do dyspozycji uczniów szkół średnich. Spotkania są tematyczne, zmierzające do zainteresowania młodzieży wiarą, religią i studiami na naszej uczelni.

– Staramy się, aby to wydarzenie było jak najbardziej atrakcyjne dla młodych ludzi – zdradza ks. Bartłomiej Kuźnik. – Przy współpracy ze Studenckim Kołem Naukowym Nauk o Rodzinie PRO, równie aktywnie funkcjonującym na naszym wydziale, przygotowujemy spotkania ze specjalnymi gośćmi, którzy zechcieli podzielić się z młodzieżą świadectwem swojej wiary i osobistego nawrócenia. W tym roku zaproszenie otrzymał Michał (Pax) Bukowski – profilaktyk, współtwórca programu „Raban” i lider zespołu Muode Koty. Dodatkowo wydarzenie to urozmaica prelekcja filmu, quizy i konkursy dotyczące wiedzy biblijnej.

– Przedsięwzięciem, któremu zawsze w pełni się oddajemy, jest Śląski Festiwal Nauki – kontynuuje Mateusz Pycka. – Bierzemy w nim udział od samego początku i nie wyobrażamy sobie, byśmy mieli pominąć takie wydarzenie. Raz na swoim stoisku wystawiliśmy naczynia liturgiczne, mszały i ornaty. Wtedy zauważyliśmy, jak bardzo interesujące jest dla ludzi to, co na co dzień mogą obserwować tylko z daleka. Innym razem, gdy hasłem przewodnim festiwalu była energia, postawiliśmy na energię w znaczeniu żywności. Była to oczywiście żywność biblijna. Przygotowaliśmy wybrane wypieki, przysmaki i napoje, które zostały opisane w Piśmie Świętym. W tym roku z kolei oferowaliśmy zabawę ze zmysłami powonienia i dotyku. Wąchając dany flakon, uczestnik miał zgadnąć, z czego ten zapach pochodzi. Podobnie z przedmiotami, które schowaliśmy w zakrytej skrzyni. Bez zaglądania każda z osób musiała zgadnąć, jaki biblijny przedmiot trzyma w ręku.

– Dla mnie studiowanie teologii jest delektowaniem się duchowością – mówi Rafał Franz. – Traktuję to jako swoją odpowiedź na wezwanie, które otrzymałem od Boga. Jest to miejsce, gdzie stawiam pytania oraz gdzie znajduję odpowiedzi. Teologia to nie są zwykłe studia. To podjęcie wysiłku poznawania Chrystusa, pogłębiania swojej religijności i uczynienia z siebie lepszego człowieka.

Studenckie Koło Naukowe Teologów jest zespołem poszukiwaczy, odkrywców i przyjaciół. Nie szczędzą sił na podejmowanie nowych inicjatyw i chętne dzielenie się swoimi zainteresowaniami.

Autorzy: Katarzyna Stołpiec
Fotografie: archiwum SKNT