Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Nowe książki

Prace naukowe

HISTORIA. Marcela Gruszczyk: Od wrogości do przyjaźni. Habsburgowie austriaccy wobec Polski w latach 1587–1592

Agata Aleksandra Kluczek: Primordia Romana. Mityczna przeszłość Rzymu i pamięć o niej w rzymskich numizmatach zaklęta

HISTORIA LITERATURY POLSKIEJ. Gaweł Janik: Żydowskie (nie)męskości. O przedwojennej twórczości Adolfa Rudnickiego

Mariola Jarczykowa: Korespondencja i literatura okolicznościowa w kręgu magnaterii Wielkiego Księstwa Litewskiego

NAUKI POLITYCZNE. Paweł Sarna: „Odra” (1945–1950). Monografia czasopisma

WYDANIE SPECJALNE. Tadeusz Lewowicki. Doctor Honoris Causa Universitatis Silesiensis. Red. Ewa Ogrodzka-Mazur

Zapowiedzi

Prace naukowe

BIBLIOTEKOZNAWSTWO. „Nowa Biblioteka. New Library. Usługi, Technologie Informacyjne i Media” 2019, nr 1 (32): Bezpieczeństwo i ochrona zbiorów bibliotecznych i archiwalnych. Red. Agnieszka Bangrowska (e-publikacja)

PEDAGOGIKA. Naukowcy. Osobowość, rola, profesjonalizm. Red. Alicja Żywczok, Małgorzata Kitlińska- Król

Innowacyjność w praktyce pedagogicznej. T. 2: Refleksje pedagogiczne w teorii i praktyce. Red. Urszula Szuścik, Renata Raszka

Jolanta Skutnik: Czuła pedagogia. Edukacyjny walor dzieł i działań księżnej Izabeli z Flemmingów Czartoryskiej

HISTORIA LITERATUR OBCYCH. „Romanica Silesiana” 2018, No 2 (14): Le Magrheb: entre confeit et consensus. Sous la rédaction de Magdalena Zdrada- Cok, Magdalena Mal inowska (e-publikacja)

Przekłady Literatur Słowiańskich” 2018. T. 9. Cz. 2: Dlaczego tłumaczymy? Od sprawczości po recepcję przekładu. Red. Katarzyna Majdzik Papić (e-publikacja)

NAUKI POLITYCZNE. Marek Barański, Anna Czyż, Rafał Glajcar, Sebastian Kubas, Marek Migal ski, Robert Rajczyk, Marek Tyrała: Współczesne partie i systemy partyjne państw Grupy Wyszehradzkiej w procesie demokratyzacji (e-publikacja)