Kronika UŚ

Nagroda Towarzystwa Przyjaciół Śląska 2019

Dr inż. Andreas Glenz, członek pierwszej Rady Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, został uhonorowany Nagrodą Towarzystwa Przyjaciół Śląska. Wyróżnienie przyznawane jest osobom lub instytucjom szczególnie zasłużonym dla Śląska. Uroczyste wręczenie nagrody odbyło się 24 kwietnia w Mazowieckim Instytucie Kultury w Warszawie. Dr inż. Andreas Glenz jest doktorem nauk technicznych w dziedzinie automatyki i robotyki. Zajmował się m.in. tworzeniem nowych technik pomiarowo-badawczych z zakresu nanotechnologii oraz budowaniem indywidualnego sprzętu naukowo-badawczego dla różnych instytutów na świecie. Współpracował z wieloma naukowcami, w tym z laureatami Nagrody Nobla. W 1996 roku założył firmę, która jest jednym ze światowych liderów zajmujących się produkcją próżniowych aparatur naukowo-badawczych. Coroczne przyznawanie wyróżnień ma pokazywać rolę, jaką wybitne osoby i instytucje wywodzące się ze Śląska lub poświęcające mu swoje dokonania odgrywają w życiu społecznym, kulturowym, naukowym i gospodarczym.

Laur Studencki 2018

24 kwietnia w Kinie Rialto w Katowicach odbyła się uroczysta gala, podczas której po raz dwunasty wręczono nagrody środowiskowe Laur Studencki. Wyróżnienia te są wyrazem podziękowania dla ludzi, instytucji oraz organizacji, które w znacznym stopniu przyczyniają się do upowszechniania i rozwoju kultury akademickiej. W gronie tegorocznych laureatów znaleźli się: Termy Chochołowskie (organizacja przyjazna studentom), Klub Bavitto (instytucja przyjazna studentom), Monika Adamiecka (promotor kultury studenckiej), dziekanat Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego (przyjazny dziekanat), mgr Dagmara Magiera (przyjaciel studenta). Organizatorem konkursu jest Samorząd Studencki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

VIII edycja konkursu dziennikarskiego im. Krystyny Bochenek

W VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Dziennikarskiego im. Krystyny Bochenek oceniane były prace, które opublikowane zostały w 2018 roku. Do głównej kategorii konkursu zakwalifikowano 68 materiałów dziennikarskich: 16 telewizyjnych, 21 prasowych, 12 radiowych i 19 internetowych. W klasyfikacji młodych twórców nominowano 3 studenckie prace. Uroczyste ogłoszenie wyników nastąpiło podczas gali, która odbyła się 26 kwietnia w Teatrze Śląskim w Katowicach. Do tegorocznej nagrody kapituła konkursu wyłoniła 7 prac (w kolejności alfabetycznej): Karolina Baca-Pogorzelska, Michał Potocki – Krajobraz po (nieskończonej) bitwie („Dziennik Gazeta Prawna”, 4 października), Adam Bogoryja- -Zakrzewski – Anioł z Podkarpacia (Program I Polskiego Radia, 23/24 lipca), Dagmara Drzazga – Martwy sezon (Kino Kosmos, 18 listopada), Karolina Kłapkowska – Osiedle1927.pl (http://osiedle1927.pl, 15 września), Ewelina Kosałka-Passia – Schowane w pamięci (Program I Polskiego Radia, 25 listopada), Wojciech Sarnowicz – I blisko. I daleko. Kazimierz Kutz (Telewizja Polska, 18 grudnia), Marcin Zasada, Marcin Nowak – Archikosmos (www.dziennikzachodni.pl, 21 grudnia). Pula nagród ufundowana przez Województwo Śląskie wynosi 50 tys. zł. W kategorii student do nagrody JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego w wysokości 5 zł zostali nominowani: Weronika Herzog, Barbara Zwalińska – Światło w ciemności, Kamil Nowak – Miechowicka tragedia. Rekonstruktorzy przypominają o 380 ofiarach, Stanisław Tarasek – Wolnoć Tomku w swoim domku? Nie tak do końca. Immisje – czyli co zrobić z nieznośnym sąsiadem. Laureatką pierwszej nagrody została dr hab. Dagmara Drzazga – dziennikarka i reżyser Telewizji Polskiej, od wielu lat związana z oddziałem TVP w Katowicach, adiunkt na Wydziale Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego. Drugie miejsce zajęli Marcin Zasada i Marcin Nowak z redakcji „Dziennika Zachodniego”. Trzecią nagrodę zdobył Adam Bogoryja- Zakrzewski. W konkursie przyznano także dwa wyróżnienia: dla Karoliny Bacy-Pogorzelskiej i Michała Potockiego oraz Karoliny Kłapkowskiej. Nagrodą JM Rektora UŚ uhonorowano Weronikę Herzog i Barbarę Zwalińską, drugą nagrodę otrzymał natomiast Kamil Nowak.

„WATCH DOCS. Prawa Człowieka w filmie”

7 i 8 maja na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbywała się 17. edycja Objazdowego Festiwalu Filmowego „WATCH DOCS. Prawa Człowieka w filmie”. Otwarcie festiwalu odbyło się 7 maja z udziałem władz uczelni oraz wydziału, Rzecznika Praw Obywatelskich dr. Adama Bodnara oraz dyrektora Międzynarodowego Festiwalu Filmowego WATCH DOCS Macieja Nowickiego, wiceprezesa Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Podczas wydarzenia odbyły się projekcje filmów z całego świata podejmujące tematykę praw człowieka, towarzyszyły im m.in. spotkania z zaproszonymi gośćmi, dyskusje oraz prelekcje przygotowane przez naukowców reprezentujących Uniwersytet Śląski. Przeciwdziałanie mowie nienawiści było z kolei przedmiotem panelu dyskusyjnego moderowanego przez dr Edytę Widawską z Zakładu Teorii Wychowania. W ramach wydarzenia zorganizowane zostały również warsztaty dla studentów pn. „Na tropie uprzedzeń. Warsztaty antydyskryminacyjne”. Organizatorem objazdowego festiwalu filmowego w Katowicach jest Koło Naukowe „Włącznik” działające na Wydziale Pedagogiki i Psychologii.

Prof. Jerzy Sperka przewodniczącym zespołu eksperckiego w konkursach NPRH

8 maja minister nauki i szkolnictwa wyższego powołał prof. dr. hab. Jerzego Sperkę, dyrektora Instytutu Historii UŚ, na przewodniczącego grupy ekspertów do spraw oceny wniosków konkursów Uniwersalia 2.1 i Uniwersalia 2.2 organizowanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (NPRH). Funkcję tę prof. Jerzy Sperka sprawować będzie do 30 października br.

Sukces studentki Wydziału Artystycznego

Angelika Niemiec, studentka drugiego roku edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej, zajęła trzecie miejsce w międzynarodowym konkursie muzycznym – XI Concorso Musicale Città di Filadelfia, który odbywał się od 8 do 12 maja 2019 roku w Lamezii Terme we Włoszech. Podopieczna Wydziału Artystycznego UŚ została nagrodzona w kategorii fortepian. Do udziału w konkursie studentkę Uniwersytetu Śląskiego przygotował dr Grzegorz Niemczuk z Instytutu Muzyki.

XI Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach

Od 13 do 15 maja w Międzynarodowym Centrum Kongresowym i Hali Widowisko-Sportowej Spodek w Katowicach odbywał się XI Europejski Kongres Gospodarczy. Składało się na niego ponad 100 debat i sesji w kilkunastu głównych obszarach tematycznych. Wśród głównych zagadnień tegorocznego kongresu znalazły się takie tematy, jak rola młodych ludzi w przekształcaniu Europy i przyszłość Unii Europejskiej, cyfryzacja, robotyzacja, automatyzacja i ich wpływ na rozwój przemysłu, zrównoważony rozwój czy międzynarodowa współpraca gospodarcza. Największe wydarzenie gospodarcze w Europie Centralnej corocznie gromadzi liczne grono uczestników, w ubiegłorocznej edycji udział wzięło ponad 11,5 tys. osób. Wśród gości znaleźli się przedstawiciele Komisji Europejskiej, ministrowie rządów różnych państw, prezesi największych korporacji, twórcy wizjonerskich start-upów, reprezentanci świata nauki i biznesu. Jednym z prelegentów w debacie poświęconej tematyce reformy szkolnictwa wyższego był rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk. Dyskusję dotyczącą zarówno założeń reformy, kwestii autonomii uczelni, jak i parametryzacji poprzedziło wystąpienie dr. Jarosława Gowina, wiceprezesa Rady Ministrów oraz ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Uczestnikiem debaty dotyczącej metropolii był natomiast dr hab. Robert Pyka, przewodniczący Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych, zastępca dyrektora Instytutu Socjologii UŚ. Panel z udziałem przedstawicieli administracji publicznej był okazją do rozmów na temat efektywnej współpracy w ramach metropolii, komunikacji publicznej i platformy danych.

Zmianom w funkcjonowaniu samorządów w ciągu ostatnich lat poświęcona została sesja „Powiaty i województwa – 20 lat minęło”, w której uczestniczyła dr hab. Małgorzata Myśliwiec z Zakładu Systemów Politycznych Państw Wysoko Rozwiniętych UŚ. Dyskusję poprzedziło wystąpienie prof. Jerzego Buzka, posła do Parlamentu Europejskiego, przewodniczącego PE w latach 2009–2012 i prezesa Rady Ministrów w latach 1997–2001. „Partycypacja społeczna. Samorząd pod czy poza kontrolą mieszkańców?” to temat sesji, w której prelegentką była dr hab. Patrycja Szostok-Nowacka, zastępca dyrektora Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UŚ. Podczas spotkania poruszone zostały kwestie dotyczące budżetu obywatelskiego, miejskich ruchów i ich wpływu na rozwój miast, dialogu i roli nowych mediów w kontroli społecznej.

XVII Ogólnopolski Festiwal Ekspresji

„Sztuka tworzenia” to hasło tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Ekspresji organizowanego przez jednostki trzech katowickich uczelni – Uniwersytetu Śląskiego, Akademii Muzycznej i Akademii Sztuk Pięknych, a także instytucje kultury. Wydarzenie o charakterze naukowo-artystycznym skupia twórców, propagatorów kultury oraz ludzi poszukujących nowych możliwości i wymiarów ekspresji. XVII edycja trwała od 13 do 15 maja w Katowicach. W tegorocznej odsłonie organizatorzy zwracali uwagę na różnorodne wymiary obcowania ze sztuką i szeroko pojętą twórczością oraz uwarunkowania i możliwości wykorzystania sztuki w obszarze wsparcia rozwoju, edukacji, terapii czy profilaktyki. Tematyce tej poświęcono sesję naukową, która odbyła się 14 maja. Stałym elementem festiwalu są prezentacje artystyczne (teatralne, taneczne, muzyczne) młodzieży i dzieci z przedszkoli, szkół, placówek specjalnych czy warsztatów terapii zajęciowej. W programie przewidziano również spektakle w wykonaniu studentów muzykoterapii oraz arteterapii (interdyscyplinarnego międzyuczelnianego kierunku studiów realizowanego przez Uniwersytet Śląski, Akademię Muzyczną i Akademię Sztuk Pięknych), wernisaże oraz zwiedzanie wystaw.

Prof. Krzysztof Zanussi laureatem Platynowych Lwów

Platynowe Lwy to nagroda, którą przyznaje komitet organizacyjny Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. W tym roku wyróżnienie honorujące całokształt twórczości wybitnych postaci polskiego kina odbierze prof. zw. Krzysztof Zanussi z Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego. Statuetka zostanie wręczona podczas festiwalowej gali finałowej 21 września. Tegoroczny laureat Platynowych Lwów jest reżyserem, scenarzystą i producentem filmowym, autorem publikacji książkowych i felietonów, cenionym nauczycielem akademickim oraz doktorem honoris causa uniwersytetów polskich i uczelni zagranicznych. Prof. Krzysztof Zanussi jest także twórcą szkoły reżyserów Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego, z którym związany jest od 1980 roku, profesorem zwyczajnym w Zakładzie Reżyserii Telewizyjno-Filmowej, wykładowcą przedmiotów dotyczących reżyserii filmowej i teatralnej oraz produkcji filmowej, a także promotorem wielu prac magisterskich i doktoratów. Jego bogaty dorobek artystyczny obejmuje dzieła filmowe, które trwale zapisały się w historii polskiego i europejskiego kina. Za całokształt twórczości został uhonorowany w tym roku dwukrotnie – w marcu otrzymał Polską Nagrodę Filmową Orły 2019, a we wrześniu odbierze Platynowe Lwy.