Nekrologi


Z bólem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.
dr. Jerzego Burzyka

emerytowanego pracownika Instytutu Chemii
na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu
Śląskiego.

W naszej pamięci pozostanie jako ceniony uczony
i nauczyciel akademicki,
wychowawca wielu pokoleń chemików,
cieszący się szacunkiem i uznaniem,
oddany ludziom i sprawom uczelni.

Cześć Jego Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Współpracownikom Zmarłego
wyrazy współczucia i żalu składają,
łącząc się w bólu i cierpieniu,

Rektor oraz społeczność akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 


Z bólem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.
mgr. Roberta Spiessa


emerytowanego lektora Studium Języków Obcych
w Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie,
cenionego nauczyciela akademickiego
i doświadczonego pedagoga,
oddanego ludziom i sprawom uczelni.

Cześć Jego Pamięci.

Rodzinie i Najbliższym Zmarłego
wyrazy współczucia i żalu składają,
łącząc się w bólu i cierpieniu,

Rektor oraz społeczność akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 


Z bólem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.
prof. dr hab. Małgorzaty Strzelec


wieloletniego pracownika
Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska
Uniwersytetu Śląskiego,
prodziekan ds. studenckich w latach 1999–2002,
twórczyni i kierownik Katedry Hydrobiologii,
hydrobiolog, autorki licznych prac naukowych.

W naszej pamięci pozostanie jako wybitna uczona
i ceniony nauczyciel akademicki,
wychowawca wielu pokoleń hydrobiologów,
oddana ludziom i sprawom uczelni,
ciesząca się autorytetem i szacunkiem środowiska.

Cześć Jej Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Współpracownikom Zmarłej
wyrazy współczucia i żalu składają,
łącząc się z nimi w bólu i cierpieniu,

Rektor, Senat oraz społeczność akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 


Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że 3 maja 2019 roku
zmarła w wieku 63 lat

śp.
Prof. dr hab. Małgorzata Strzelec


absolwentka i wieloletni pracownik
Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
hydrobiolog, twórczyni i kierownik Katedry Hydrobiologii,
naukowiec i nauczyciel akademicki.

W osobie Pani Profesor straciliśmy także
organizatora działań na rzecz wydziału,

wychowawcę wielu pokoleń studentów i kadr naukowych w zakresie biologii,
a przede wszystkim wartościowego człowieka o otwartym
umyśle, niezwykłej wrażliwości i życzliwości dla ludzi.
Za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej
Pani Profesor otrzymała wiele nagród i wyróżnień.

Rodzinie, Bliskim i Współpracownikom Zmarłej
przekazujemy szczere wyrazy współczucia.

Dziekan, Rada Wydziału i społeczność akademicka
Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska