Mgr inż. Michał Pielka, doktorant z Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach, jest współautorem wynalazku, który został doceniony w Genewie

Wynalazki, wynalazki…

Po pierwsze, robić to, co się lubi. Po drugie, nigdy się nie poddawać. Tymi dwiema zasadami kieruje się w swojej zawodowej pracy mgr inż. Michał Pielka, doktorant z Instytutu Informatyki, który jest współautorem kilku zgłoszeń patentowych i wzorów przemysłowych. Został dwukrotnie doceniony w konkursie „Student-Wynalazca” organizowanym przez Politechnikę Świętokrzyską i wspieranym m.in. przez Urząd Patentowy RP. Prezentował także jeden z wynalazków podczas 47. Międzynarodowej Wystawy Wynalazczości, Nowoczesnej Techniki i Wyrobów „Geneva Inventions” w Szwajcarii.

Mgr inż. Michał Pielka
Mgr inż. Michał Pielka

Mgr inż. Michał Pielka od kilku lat współpracuje z grupą naukowców z Instytutu Informatyki. Wspólnie z dr. Pawłem Janikiem, dr Małgorzatą Janik oraz dr. Grzegorzem Machnikiem opracowuje rozwiązania z zakresu inżynierii biomedycznej. Wśród nowatorskich rozwiązań znalazły się takie projekty, jak gra rehabilitacyjna, system wspomagania inhalacji dróg oddechowych czy kamizelka oscylacyjna służąca do udrażniania dróg oddechowych. Stworzenie tak zaawansowanych technologicznie produktów wymaga przede wszystkim umiejętnego łączenia wiedzy z różnych dziedzin naukowych. Naukowcy integrują techniki sterowania z elementami mechanicznymi, wykorzystują wiedzę z zakresu tekstroniki, grafiki komputerowej czy inżynierii medycznej, tworzą też własne oprogramowania.

– Jedną z zalet pracy zespołowej jest to, że możemy cały czas konsultować kolejne etapy pracy. Gdy stajemy przed jakimś problemem, dyskutujemy, a czasem nawet się kłócimy, poszukując najlepszego rozwiązania – mówi doktorant. – Sam zresztą opracowałem wiele koncepcji, które się nie sprawdziły. Ważne jest jednak, aby się nie poddawać. Za każdym razem wierzę, że w końcu się uda, i zwykle ten scenariusz się sprawdza – dodaje.

Wyzwania są różne. Elementy kamizelki mogą okazać się zbyt ciężkie. Przesyłanie danych wymaga zużycia zbyt dużej ilości energii. Zastosowane czujniki nie działają tak, jak powinny… To tylko kilka przykładów takich wyzwań. Co istotne, zespół, którego członkiem jest mgr inż. Michał Pielka, przyjął formę pracy polegającą przede wszystkim na poszukiwaniu własnych rozwiązań – stąd tak duży potencjał patentowy podejmowanych działań.

Jednym z efektów pracy zespołowej, który został doceniony w konkursie „Student-Wynalazca”, a następnie zaprezentowany podczas międzynarodowej wystawy w Genewie, był sposób transmisji rozgłoszeniowej dla nadajników Bluetooth Low Energy. Dzięki temu możliwe jest przesłanie większej ilości informacji przy jednoczesnym uproszczeniu procedury ich odbioru.

– Opracowany przez nas sposób transmisji danych może być oczywiście zastosowany w wielu rożnych urządzaniach. My natomiast pokazaliśmy jego działanie na przykładzie monitora czynności oddechowych oraz częstotliwości i siły oddechu. Tak skonstruowany monitor poprzez kontrolę jakości snu dzieci ma zapobiegać m.in. zespołowi nagłej śmierci łóżeczkowej – wyjaśnia współautor rozwiązania.

Jak dodaje, patent może być też wykorzystywany w sieciach sensorowych, na przykład do monitorowania takich parametrów, jak temperatura czy wilgotność powietrza, stan urządzeń, tętno człowieka, nasycenie krwi tętniczej tlenem itd. Tym, co wyróżnia wynalazek, jest możliwość połączenia wielu nadajników z kilkoma odbiornikami bez stosowania dodatkowej infrastruktury, takiej jak router. Naukowcy przewidzieli także potencjalną potrzebę szyfrowania przesyłanych danych, w takim przypadku wystarczy zastosować odpowiedni protokół zabezpieczający.

Prace koncepcyjne i wykonanie poszczególnych elementów prowadzone są w MultiLaboratorium Technologii Komunikacyjno- Informacyjnych (MultiLab).

– Stworzyliśmy dobrze wyposażone miejsce, w którym nie tylko realizujemy badania, lecz również tworzymy urządzenia mające konkretne, praktyczne zastosowanie. Podejmujemy więc próby komercjalizacji stworzonych wynalazków. To ważny aspekt naszej działalności – podkreśla doktorant.

Taki styl pracy wymaga szeroko zakrojonych działań służących prezentacji wynalazków, aby mogły zainteresować potencjalnych nabywców. Opracowane rozwiązania pokazywane był między innymi podczas Targów Rehabilitacji i Sprzętu Rehabilitacyjnego REHexpo czy w ramach Cracow Tech Week 2019. Formą popularyzacji jest także organizowany corocznie konkurs „Student-Wynalazca”. Mgr inż. Michał Pielka został wyróżniony w VIII edycji konkursu, rok później zdobył główną nagrodę. Dzięki temu mógł zaprezentować efekty zespołowej pracy podczas Międzynarodowej Wystawy Wynalazków w Genewie, gdzie wraz z zespołem otrzymał brązowy medal przyznawany przez międzynarodowe jury oraz nagrodę specjalną Narodowej Rady Badań Naukowych Tajlandii (NRCT). W tym roku cały zespół prezentować będzie swoje rozwiązania jeszcze podczas Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS.

Autorzy: Małgorzata Kłoskowicz
Fotografie: Archiwum M. Pielki