Reprezentacja Wydziału Prawa i Administracji UŚ znalazła się w gronie najlepszych drużyn z całego świata w konkursie z międzynarodowego arbitrażu handlowego w Hongkongu

Wielki sukces małej drużyny

Olga Marcinkowska, Agata Zwolankiewicz z dr Małgorzatą Pohl- -Michałek osiągnęły ogromny sukces, reprezentując Uniwersytet Śląski w międzynarodowym konkursie arbitrażowym w Hongkongu, którego finał odbywał się od 31 marca do 7 kwietnia. Drużyna WPiA UŚ awansowała do rund finałowych, pokonując 105 drużyn z całego świata. W rankingu generalnym reprezentacja zajęła 19. miejsce wśród 137 zespołów biorących udział w konkursie, pokonując takie uczelnie, jak Harvard, Yale czy University College London. Agata Zwolankiewicz otrzymała ponadto wyróżnienie w kategorii indywidualnej dla najlepszego mówcy, co oznacza, że zakwalifikowała się do grona 10 proc. najlepszych mówców biorących udział w konkursie.

Małgorzata Pohl-Michałek, Agata Zwolankiewicz i Olga Marcinkowska
Małgorzata Pohl-Michałek, Agata Zwolankiewicz i Olga Marcinkowska

Międzynarodowy konkurs The Annual Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot Competition, znany jako Vis Moot, ze względu na liczbę osób zaangażowanych, patronujące instytucje oraz rozmach organizacyjny jest uznawany za jeden z największych i najbardziej prestiżowych konkursów typu moot court na całym świecie. Vis Moot dotyczy międzynarodowego arbitrażu handlowego oraz szeroko pojętego prawa prywatnego międzynarodowego ze szczególnym uwzględnieniem konwencji wiedeńskiej o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z 1980 roku.

Konkurs składa się z dwóch części – pisemnej i ustnej. W pierwszej części rozpoczynającej się na początku października każdego roku na podstawie obszernego kazusu należy napisać pisma procesowe dla obu stron procesowych – powoda i pozwanego. Pisma procesowe pisane specjalistycznym językiem angielskim (ok. 35 stron każde) powinny zawierać odwołania do odpowiedniej literatury i orzeczeń wydawanych w podobnych sprawach przez międzynarodowe sądy arbitrażowe lub państwowe. Druga część konkursu to symulacja rozprawy arbitrażowej prowadzonej w języku angielskim. W tej części konkursu reprezentacje składające się w każdej rundzie z dwóch osób wcielają się w jedną ze stron procesowych, mając za zadanie przekonać do swego stanowiska profesjonalistów zasiadających w trybunale arbitrażowym, umiejętnie zbijać argumenty strony przeciwnej, a także udzielać odpowiedzi na spontanicznie zadawane pytania arbitrów.

Udział w konkursie to co najmniej 7 miesięcy wytężonej pracy studentów i ich trenerów. Co najmniej – ponieważ dobrze przygotowana drużyna powinna rozpocząć pracę na wiele miesięcy przed opublikowaniem kazusu w październiku, aby w jak najlepszy sposób przygotować się do finału konkursu. Należy przypomnieć, że studenci mierzą się nie tylko z pracą w specjalistycznym prawniczym języku angielskim, ale także z zagadnieniami nieobjętymi podstawowym programem nauczania studiów prawniczych.

Konkurs Vis Moot odbywa się nieprzerywanie od 1994 roku i ma swój finał w Wiedniu. Przyciągnął już ponad 350 reprezentacji z całego świata. Od 2003 roku organizowana jest siostrzana (wschodnia) edycja konkursu w Hongkongu. Tradycje udziału reprezentacji Wydziału Prawa i Administracji UŚ (znanej obecnie jako Drużyna Vis Moot Team Silesia) w konkursie Vis Moot sięgają już 2003 roku. Wtedy to najprawdopodobniej jako pierwsza reprezentacja z Polski drużyna WPiA UŚ wzięła udział w konkursie z finałem w Wiedniu. Od tego czasu kolejne reprezentacje wydziału brały udział w zachodniej wersji konkursu. W roku akademickim 2018/2019 historia Vis Moot Team Silesia niejako zatoczyła koło ze względu na fakt, że Team Silesia jako pierwsza drużyna z Polski uczestniczyła w konkursie z finałem w Hongkongu.

Podczas przygotowań do finału konkursu, czyli do części ustnej, reprezentacje biorą udział w tzw. pre-mootach. Są to treningowe pojedynki z drużynami z całego świata organizowane między innymi przez prestiżowe kancelarie międzynarodowe oraz uniwersytety z różnych krajów. Po sporządzeniu dwóch pism procesowych w ramach konkursu Olga Marcinkowska i Agata Zwolankiewicz, przygotowując się do drugiej, ustnej części konkursu, również wzięły udział w pre-mootach. Studentki uczestniczyły kolejno w czterech wyjazdach przygotowawczych: do Brna, Ljubljany, Londynu oraz Berlina. Niektóre z pre-mootów są traktowane nie tylko jako sparingi przygotowawcze, ale jako osobne, niezależne konkursy. Tak właśnie było w przypadku pre- -mootów w Brnie i Londynie i z każdego reprezentacja WPiA UŚ powróciła z nagrodą. Podczas V Brno Pre-Moot studentki zajęły I miejsce w kategorii najlepsza drużyna, a Agata Zwolankiewicz zajęła I miejsce w kategorii najlepszy mówca. Studentki zostały ponadto zakwalifikowane do finału w międzynarodowym konkursie The 4th Fox Williams Pre-Moot in association with Charted Institute of Arbitrators w Londynie, znajdując się w gronie finalistów wraz z Uniwersytetem im. M. Łomonosowa w Moskwie, Uniwersytetem Berneńskim w Szwajcarii oraz Uniwersytetem w Cambridge, pokonując tym samym 12 spośród 16 uczestniczących drużyn. Należy wspomnieć, że udział w pre-mootach nierzadko wiązał się nawet z czterema dwugodzinnymi wystąpieniami w ciągu jednego dnia (z krótkimi przerwami), podczas których studentki musiały wcielać się naprzemiennie w role powoda lub pozwanego. Podkreślenia wymaga intensywność pracy spotęgowana faktem bardzo skromnej reprezentacji UŚ, drużyny liczą bowiem średnio od 4 do nawet kilkunastu osób. To jednak nie przeszkodziło dwuosobowej drużynie UŚ w zdobyciu fantastycznych osiągnięć! W Hongkongu studentki z Katowic zmierzyły się z reprezentacjami Chin, Niemiec, Australii oraz Stanów Zjednoczonych. Towarzyszyły im i wspierały ich prof. dr hab. Ewa Rott-Pietrzyk (opiekun naukowy drużyny UŚ, promotor obu uczestniczek konkursu), adw. Magdalena Stryja (kierownik dziekanatu WPiA UŚ oraz rzecznik prasowy tego wydziału).

Całość przygotowań odbywała się pod czujnym okiem dr Małgorzaty Pohl-Michałek z Katedry Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego WPiA UŚ, która pomaga studentom przygotować się do roli profesjonalnych pełnomocników. Dr Pohl- -Michałek z zaangażowaniem dzieli się pasją i umiejętnościami z kolejnymi zespołami reprezentacji WPiA UŚ od 2013 roku, będąc bowiem jeszcze studentką zajęła III miejsce w kategorii Martin Domke Award for Best Individual Oralist w 19. edycji konkursu w Wiedniu, wyprzedzając ponad 1100 najlepszych mówców z całego świata.

Należy wspomnieć, że udział reprezentacji WPiA UŚ w edycji 2018/2019 był możliwy dzięki grantowi uzyskanemu z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Najlepsi z Najlepszych 3.0. Olga Marcinkowska, Agata Zwolankiewicz i dr Małgorzata Pohl-Michałek w kwietniu ubiegłego roku wnioskowały o grant w ramach projektu Team Silesia East – podnoszenie wiedzy oraz kompetencji z zakresu międzynarodowego arbitrażu handlowego przez zespół studentów WPiA UŚ poprzez udział w międzynarodowych konkursach i turniejach, uzyskując finansowanie w wysokości 153 292,65 zł. Jest to pierwsza grupa studentów z Uniwersytetu Śląskiego, która otrzymała grant w ramach ministerialnego programu jako rezultat trzyletniej pracy studentek i ich trenera od kilku lat reprezentujących Uniwersytet Śląski w konkursach typu moot court z wieloma sukcesami.