Stopnie i tytuły naukowe

Doktoraty

Dr Michał Ciepły Wydział Nauk o Ziemi
Dr Elżbieta Łepkowska Wydział Nauk o Ziemi
Dr Tomasz Orczyk Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach
Dr Iwona Polak Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach
Dr Magdalena Hyla Wydział Pedagogiki i Psychologii
Dr Michalina Ilska Wydział Pedagogiki i Psychologii
Dr Jagoda Sikora Wydział Pedagogiki i Psychologii
Dr Wojciech Bierza Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Dr Anna Wójcik Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Dr Mateusz Żaba Wydział Prawa i Administracji
Dr Ryszard Kalamarz Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
Dr Katarzyna Szkaradnik Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
Dr Jarosław Korczak Wydział Artystyczny Instytut Sztuki
Dr Justyna Stefańczyk Wydział Artystyczny Instytut Sztuki
Dr Anna Nowak Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

Habilitacje

Dr hab. Magdalena Matysik Wydział Nauk o Ziemi
Dr hab. Łukasz Pawlik Wydział Nauk o Ziemi
Dr hab. Iwona Stan-Kłeczek Wydział Nauk o Ziemi
Dr hab. Renata Frączek Wydział Filologiczny
Dr hab. Agnieszka Gołda Wydział Filologiczny
Dr hab. Joanna Janusz Wydział Filologiczny
Dr hab. Michał Kłosiński Wydział Filologiczny
Dr hab. Grażyna Krupińska Wydział Filologiczny
Dr hab. Joanna Mleczko Wydział Filologiczny
Dr hab. Arkadiusz Pulikowski Wydział Filologiczny
Dr hab. Bożena Szałasta-Rogowska Wydział Filologiczny
Dr hab. Jakub Zajdel Wydział Filologiczny
Dr hab. Andrzej Olbryś Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
Dr hab. Urszula Klajmon-Lech Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
Dr hab. Katarzyna Pokryszka Wydział Prawa i Administracji

Profesury

Prof. dr hab. Katarzyna Horbacz Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
Prof. dr hab. Jan Małecki Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
Prof. dr hab. Magdalena Rost-Roszkowska Wydział Biologii i Ochrony Środowiska