Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Nowe książki

Prace naukowe

HISTORIA. Księga jubileuszowa Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Red. Kazimierz Miroszewski

TEOLOGIA. Miłosierdzie. Próba spojrzenia interdyscyplinarnego. Red. Przemysław Sawa

ETNOLOGIA. Kinga Czerwińska: Przepakować dziedzictwo. Przeszłość jako projekcja rzeczywistości – przypadki śląskie

SOCJOLOGIA. Maja Drzazga-Lech: Śląski Moniuszko. Recepcja postaci i twórczości kompozytora na Górnym Śląsku. Studium socjologiczne. T. 1: Tożsamość narodowa i muzyka. Budowanie tożsamości narodowej poprzez muzykę Stanisława Moniuszki za życia kompozytora i w ramach działalności Związku Śląskich Kół Śpiewaczych w pierwszej połowie XX wieku

Maja Drzazga-Lech: Śląski Moniuszko. Recepcja postaci i twórczości kompozytora na Górnym Śląsku. Studium socjologiczne. T. 2: Mitotwórcze narracje moniuszkowskie w górnośląskiej kulturze. Socjologiczna analiza działalności Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr oraz Opery Śląskiej w drugiej połowie XX wieku

NAUKI POLITYCZNE. „Studia Politicae Universitatis Silesiensis”. T. 22. Red. Jan Iwanek , Paweł Grzywna , Robert Radek (wersja elektroniczna) Joanna Lustig, Marian Mitręga , Natalia Stępień-Lampa: Od opiekuńczości do pomocniczości. Z perspektywy polityki społecznej

HISTORIA LITERATURY POLSKIEJ. „Śląskie Studia Polonistyczne” 2018, nr 1 (11): Rozprawy i artykuły: „Park. Przestrzeń i metafora”. Prezentacje: Natalia Malek. Red. naczelny Krzysztof Uniłowski , redaktorzy materiałów w części „Park. Przestrzeń i metafora” Grażyna Maroszczuk , Magdalena Kokoszka

Maria Janoszka: „Rękopis znaleziony w Saragossie” Jana Potockiego i wybrane powieści XX wieku (Fowles – Rosendorfer – Gretkowska)

Paweł Majerski: Lektury w czasie

W kręgu czarnego romantyzmu. Inspiracje, motywy, interpretacje. Red. Marek Piechota , Julian Strzałkowski , Anna Szumiec (wersja elektroniczna)

Polonistyka na początku XXI wieku. Diagnozy. Koncepcje. Perspektywy. T. 1: Literatura polska i perspektywy nowej humanistyki. Red. naukowa całości Jolanta Tambor , red. naukowa tomu Romuald Cudak , Karolina Pospiszil (wersja elektroniczna)

Polonistyka na początku XXI wieku. Diagnozy. Koncepcje. Perspektywy. T. 2: Literatura (i kultura) polska w świecie. Red. naukowa całości Jolanta Tambor , red. naukowa tomu cz. I: Romuald Cudak , Karolina Pospiszil , cz. II: Agnieszka Tambor , Agata Rudzińska (wersja elektroniczna)

Polonistyka na początku XXI wieku. Diagnozy. Koncepcje. Perspektywy. T. 3: Współczesne aspekty badań nad językiem polskim. Teoria i praktyka. Red. naukowa całości Jolanta Tambor , red. naukowa tomu Marcin Maciołek (wersja elektroniczna)

Polonistyka na początku XXI wieku. Diagnozy. Koncepcje. Perspektywy. T. 4: Pogranicza. Mniejszości. Regiony. Etnolingwistyka. Red. naukowa całości Jolanta Tambor , red. naukowa tomu Jolanta Tambor (wersja elektroniczna)

Polonistyka na początku XXI wieku. Diagnozy. Koncepcje. Perspektywy. T. 5: W kręgu (glotto)dydaktyki. Red. naukowa całości Jolanta T amb o r , red. naukowa tomu Aleksandra Achtelik , Karolina Graboń (wersja elektroniczna)

Polonistyka na początku XXI wieku. Diagnozy. Koncepcje. Perspektywy. T. 6: Języki i kultury w kontakcie. Red. naukowa całości Jolanta T ambor , red. naukowa tomu Jagna Malejka (wersja elektroniczna)

HISTORIA LITERATUR OBCYCH. „Er(r)go. Teoria | Literatura | Kultura”. 2018. Nr 36, 1/2018: utopie/iluzje/pragnienia. Red. nacz. Wojciech Kalaga , red. numeru Beata Wojewoda

Le Surnaturel en littérature et au cinéma. The Supernatural in literature and cinema. Sous la rédaction de / edited by Katarzyna Gad omska , Agnieszka Loska , Anna Swoboda

FILOLOGIA KLASYCZNA. Szkice o antyku. T. 4: Lingua coloris. Red. Anna Kucz , Patrycja Matusiak

Wzory kultury antycznej. Reguły zachowania starożytnych Greków i Rzymian. Red. Julia Doroszewska , Marek Job , Tomasz Sapota

JĘZYKOZNAWSTWO POLONISTYCZNE. Beata Duda: Miasto w świecie dyskursów

JĘZYKOZNAWSTWO NEOFILOLOGICZNE. Katarzyna Kwapisz-Osadnik: Jest, był, będzie czy byłby? Zagadki czasów i trybów w języku francuskim

DYDAKTYKA JĘZYKA I LITERATURY POLSKIEJ. Język – lektura – interpretacja w dydaktyce szkolnej. Red. Ewa Jaskółowa , Małgorzata Wój cik-Dudek

W krajobraz literacko-kulturowy i językowy wpisane… Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Bernadecie Niesporek- Szamburskiej w czterdziestolecie pracy naukowej i dydaktycznej. Red. Anna Guzy, Danuta Krzyżyk , Magdalena Ochwat , Małgorzata Wójcik-Dudek

NAUKA O KSIĄŻCE I BIBLIOTECE. „Nowa Biblioteka. New Library. Usługi, Technologie Informacyjne i Media” 2018, nr 2 (29): Metody ilościowe: bibliometria, naukometria, informetria, webometria – obszary zastosowań. Red. Renata Frączek (wersja elektroniczna)

RADIO. TELEWIZJA. FILM. Sekwencje. Katalog wystaw w 2017 roku. Red. Jakub Byrczek , Krzysztof Szlapa

PRAWO. „Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego” 2017. T. 20. Red. Maksymilian Pazdan

PEDAGOGIKA. Cieszyński Almanach Pedagogiczny. T. 4: Nauczyciel wartością w edukacji. Red. Urszula Szuścik

„International Journal of Research in E-learning” 2017. Vol. 3 (1). Ed. in Chief Eugenia Smyrnova-Trybulska. Eds. of Thematic Issue Nataliia Morze , Jozef Malach , Tatiana Noskova , António dos Reis , Eugenia Smyrnova-Trybulska

Podręczniki i skrypty

KULTURA I JĘZYK POLSKI DLA CUDZOZIEMCÓW. Justyna Hanna Budzik , Agnieszka Tambor: Polska półka filmowa. Krótkometrażowe filmy aktorskie i animowane w nauczaniu języka polskiego jako obcego