Kronika UŚ

Dr Edyta Widawska laureatką Nagrody Równości im. Mieczysławy Biegańskiej

Dr Edyta Widawska z Wydziału Pedagogiki i Psychologii została uhonorowana Nagrodą Równości im. Mieczysławy Biegańskiej. Wyróżnienie przyznawane jest osobom lub podmiotom ekonomii społecznej wyróżniającym się szczególną aktywnością w ochronie praw człowieka i przeciwdziałaniu dyskryminacji wśród mieszkanek i mieszkańców Częstochowy. Dr Edyta Widawska jest założycielką Polskiego Instytutu Mediacji i Integracji Społecznej – działającego od 2009 roku stowarzyszenia zajmującego się prawami człowieka, partycypacji społecznej, asystencji rodzin i mediacji społecznych. Jest również członkiem Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska, inicjatorką i organizatorką Objazdowego Festiwalu Filmowego „Watch Dogs Prawa Człowieka w Filmie”, specjalistką ds. praw człowieka i monitoringu współpracującą z wieloma organizacjami trzeciego sektora. Nagrodę Równości im. Mieczysławy Biegańskiej wręczono 14 września podczas Gali Ekonomii Społecznej. Wyróżnienie zostało przyznane po raz pierwszy, w związku z ogłoszeniem roku 2018 Częstochowskim Rokiem Praw Kobiet.

Srebrne Lwy prof. Filipa Bajona

22 września zakończył się 43. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. To jedno z najważniejszych wydarzeń filmowych promujących rodzimą kinematografię. W gronie laureatów festiwalu nie zabrakło osób związanych z Wydziałem Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego. Tegorocznym zdobywcą Srebrnych Lwów został film Kamerdyner, a nagrodę otrzymali reżyser prof. dr hab. Filip Bajon z WRiTV UŚ oraz producenci Olga Bieniek i Mirosław Piepka. Z kolei nagrody indywidualne w konkursie głównym zdobyło dwoje absolwentów WRiTV: jury wyróżniło Adriana Panka za reżyserię filmu Wilkołak oraz Agnieszkę Smoczyńską za film Fuga w kategorii debiut reżyserski lub drugi film. Nagrodę im. Lucjana Bokińca dla najlepszego filmu w konkursie filmów krótkometrażowych otrzymała natomiast etiuda Zwykłe losy Zofii w reżyserii Dominiki Gnatek – studentki Uniwersytetu Śląskiego.

Zasłużony dla miasta Sosnowca

Uniwersytet Śląski został uhonorowany tytułem i odznaką „Zasłużony dla Miasta Sosnowca”. Odznaka, którą przyznaje prezydent miasta na wniosek kapituły, jest wyróżnieniem nadawanym osobom lub instytucjom za wybitne osiągnięcia dla Sosnowca ze szczególnym uwzględnieniem dziedzin: gospodarczej, naukowej, artystycznej i kulturalnej, społecznej i samorządowej, ekologicznej i ochrony środowiska, sportowej i turystycznej, a także za czyny heroiczne. Wręczenie odznaki odbyło się 27 września 2018 roku podczas obrad Rady Miejskiej w Sosnowcu. W uroczystości udział wzięli prorektor ds. współpracy międzynarodowej i krajowej dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski oraz kanclerz uczelni dr Agnieszka Skołucka.

50-lecie Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

27 września odbyło się uroczyste spotkanie pracowników Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych poświęcone 50-leciu istnienia Studium powołanego do życia przez pierwszego rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. dr. hab. Kazimierza Popiołka. Pierwsi lektorzy wywodzili się z Wyższej Szkoły Pedagogicznej oraz Filii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Katowicach. W gronie pedagogicznym znaleźli się m.in.: prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek (rektor UŚ w latach 1996−2002), poeta i tłumacz Andrzej Szuba, Marian Adamczyk, Bożena Banach, Ewa Banach, Gabriela Mamet, Barbara Mierzyńska i Barbara Sielańczyk. Współcześnie Studium prowadzi działalność na rzecz promocji nauki języków obcych, będąc ośrodkiem kursów dokształcających oraz akademickiej certyfikacji językowej, a także organizatorem szkoleń i konferencji poświęconych nauczaniu języków obcych.

51. inauguracja roku akademickiego

1 października Uniwersytet Śląski zainaugurował pięćdziesiąty pierwszy rok akademicki. Przemówienie inauguracyjne wygłosił JM Rektor UŚ prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, a ceremonię immatrykulacji nowo przyjętych studentów i doktorantów przeprowadził prof. dr hab. Ryszard Koziołek, prorektor ds. kształcenia i studentów. Podczas uroczystości nadano tytuły Profesora Honorowego Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr. hab. Tadeuszowi Sławkowi z Wydziału Filologicznego, prof. zw. dr. hab. Romanowi Gerowi oraz prof. zw. dr hab. Alicji Ratusznej z Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii. Podczas inauguracji wręczona została także nagroda „Pro Scientia et Arte” honorująca pracowników Uniwersytetu Śląskiego za wybitne osiągnięcia naukowe i artystyczne. Każdego roku to ważne i zaszczytne wyróżnienie może być przyznane dwóm laureatom: badaczowi reprezentującemu nauki matematyczno- przyrodnicze i techniczne – nagrodę w tym zakresie otrzymała prof. zw. dr hab. Iwona Szarejko z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska, a także uczonemu reprezentującemu kierunki humanistyczne i artystyczne – nagroda wręczona została prof. zw. Krzysztofowi Zanussiemu z Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego, który wygłosił również wykład inauguracyjny pt. „Prawda w czasach postprawdy, wiara w czasach niewiary”.

Dr hab. prof. UŚ Zbigniew Kadłubek nowym dyrektorem Biblioteki Śląskiej

1 października dr hab. prof. UŚ Zbigniew Kadłubek, filolog klasyczny, komparatysta, eseista, kierownik Katedry Literatury Porównawczej na Wydziale Filologicznym UŚ, objął stanowisko dyrektora Biblioteki Śląskiej w Katowicach. Nominację wręczył dr inż. arch. Henryk Mercik, członek Zarządu Województwa Śląskiego. Dr hab. prof. UŚ Zbigniew Kadłubek jest członkiem rady redakcji kwartalnika „Fabryka Silesia”, autorem m.in. szkiców i książek o dawnej i współczesnej kulturze Śląska, a także wyboru esejów Święta Medea (nominowanego do Nagrody Literackiej Gdynia 2011) oraz powieści geopoetyckiej Fado. Piosenka o duszy (Katowice 2015). Jego Listy z Rzymu z 2008 roku (powieść epistolarna w etnolekcie śląskim) doczekały się realizacji scenicznej w monodramie Synek Marcina Gawła. W czerwcu tego roku został uhonorowany Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego. Na stanowisku dyrektora Biblioteki Śląskiej zastąpił prof. zw. dr. hab. Jana Malickiego z Zakładu Historii Literatury Średniowiecza i Renesansu UŚ, który kierował placówką przez 27 lat.

Spotkanie z ks. Adamem Bonieckim

Wydarzeniem towarzyszącym dniu otwartemu na Wydziale Nauk Społecznych było spotkanie zatytułowane „O cierpliwym budowaniu mostów”, które miało miejsce 4 października w auli im. Kazimierza Popiołka. Ks. Adam Boniecki jest autorem kilkuset artykułów, laureatem wielu odznaczeń, w latach 1999–2011 był redaktorem naczelnym „Tygodnika Powszechnego”. Rozmowę poprowadził dr Rafał Cekiera z Zakładu Socjologii Ogólnej UŚ.

First Steps in Science

First Steps in Science to program tutoringowy realizowany w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie skierowany do uczniów i zapewniający im rozwój zainteresowań pod opieką nauczyciela akademickiego. Konferencja inaugurująca projekt odbyła się 10 października w ŚMCEBI. Uczestników spotkania powitał dyrektor Instytutu Fizyki prof. dr hab. Jerzy Dajka. W programie spotkania znalazło się wystąpienie prorektora ds. kształcenia i studentów prof. dr. hab. Ryszarda Koziołka oraz prelekcje, które wygłosili m.in.: prof. zw. dr hab. Marian Paluch („Nowa ścieżka kariery naukowej dla młodych badaczy”), dr Ryszard Knapek („Tutoring na Uniwersytecie Śląskim i na świecie. Metody i zwyczaje”), dr Jakub Spiechowicz („Jak zostać milionerem przed trzydziestką?”). Uczniowie zakwalifikowani do programu otrzymają indeksy studenta Uniwersytetu Śląskiego i pod opieką tutora będą realizować projekt naukowy. Program obejmuje także uczestnictwo w cotygodniowych dedykowanych warsztatach problemowych prowadzonych przez pracowników naukowo-dydaktycznych, jak również udział w comiesięcznych seminariach naukowych o charakterze interdyscyplinarnym. Młodzi adepci nauki będą mogli uczestniczyć w wybranych wykładach kursowych prowadzonych dla studentów I roku studiów. Działania w ramach programu finansowane są ze środków Uniwersytetu Śląskiego oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach „Programu wspierania rozwoju uczniów wybitnie zdolnych”.

Dr hab. prof. UŚ Maciej Szpunar pierwszym rzecznikiem generalnym Trybunału Sprawiedliwości UE

Dr hab. prof. UŚ Maciej Szpunar z Wydziału Prawa i Administracji został wybrany nowym pierwszym rzecznikiem generalnym Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w Luksemburgu. Do jego zadań należeć będzie m.in. organizacja pracy rzeczników generalnych, którzy wspierają pracę sędziów TSUE, przedstawiając m.in. w sposób bezstronny i niezależny opinie prawne dotyczące spraw rozpatrywanych przez Trybunał Sprawiedliwości UE. Decyzja została podjęta po otrzymaniu opinii wszystkich rzeczników generalnych, do grona których dr hab. prof. UŚ Maciej Szpunar należy od października 2013 roku. Funkcję tę będzie pełnić przez trzy lata.

Siedziba WRiTV UŚ najlepszą przestrzenią publiczną 2018

Najlepsza Przestrzeń Publiczna to coroczny konkurs organizowany przez zarząd województwa śląskiego, w którym nagradzane są najciekawsze realizacje urbanistyczne i architektoniczne kształtujące przestrzeń publiczną. W tegorocznej 19. edycji konkursu nagrodę marszałka województwa śląskiego przyznano nowej siedzibie Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego (projekt: BAAS, Grupa 5 Architekci, MAŁECCY biuro projektowe). Jury doceniło „twórczy wkład w rewitalizację śródmieścia Katowic, przeprowadzony z szacunkiem dla zastanego dziedzictwa tej części miasta, za zachowanie śląskich klimatów, czyli za współistnienie i połączenie tradycji lokalnego budowania z nowoczesnymi światowymi standardami projektowania architektonicznego, a także za ujmującą prostotę i elegancję architektonicznych środków wyrazu”. Konkursowe wyróżnienie otrzymała rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarni wraz z przyległym terenem dawnej kopalni Katowice i budową infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego. W plebiscycie publiczności za najciekawszą realizację uznano natomiast rewitalizację kompleksu wypoczynkowego Stawiki w Sosnowcu. Wręczenie nagród odbyło się 16 października podczas uroczystości zorganizowanej w gmachu Sejmu Śląskiego w Katowicach.

Nadanie imienia Pracowni Dokumentacji Botanicznej i Herbarium UŚ

16 października w Chorzowie odbyła się uroczystość nadania imienia prof. Krzysztofa Rostańskiego Pracowni Dokumentacji Botanicznej i Herbarium Uniwersytetu Śląskiego w związku z przypadającą w tym roku 88. rocznicą urodzin oraz 6. rocznicą śmierci botanika, założyciela śląskiego Zielnika Naukowego – podstawy uniwersyteckiego herbarium. Wydarzeniu towarzyszyła konferencja naukowa pt. „Wczoraj, dziś i jutro badań taksonomicznych w Polsce”. Wśród prelegentów znaleźli się pracownicy Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ: kierownik Katedry Botaniki i Ochrony Przyrody prof. dr hab. Barbara Tokarska-Guzik oraz kierownik Pracowni Dokumentacji Botanicznej UŚ dr hab. Adam Rostański.