Stopnie i tytuły naukowe

Doktoraty

Dr Anna Glenszczyk Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

Dr Karolina Jurkiewicz Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

Dr Adam Andrysek Wydział Filologiczny

Dr Katarzyna Bańka Wydział Filologiczny

Dr Swietłana Biczak Wydział Filologiczny

Dr Piotr Kruszewski Wydział Filologiczny

Dr Agnieszka Podruczna Wydział Filologiczny

Dr Patrycja Gardin Szkoła Języka i Kultury Polskiej

Dr Ewa Olejarczyk Wydział Prawa i Administracji

Dr Magdalena Strożek-Kucharska Wydział Prawa i Administracji

Dr Zuzanna Wałach-Biśta Wydział Pedagogiki i Psychologii

Dr Katarzyna Sala Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Dr Ewa Szwarczyńska Wydział Teologiczny

Dr Anna Magdalena Wajda Wydział Artystyczny

Habilitacje

Dr hab. Dariusz Bęben Wydział Nauk Społecznych

Dr hab. Krzysztof Bierwiaczonek Wydział Nauk Społecznych

Dr hab. Miłosz Skrzypek Wydział Nauk Społecznych

Dr hab. Łukasz Depa Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Dr hab. Aleksandra Nadgórska-Socha Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Dr hab. Marcin Janik Wydział Prawa i Administracji

Dr hab. Mariusz Grabiec Wydział Nauk o Ziemi

Dr hab. Marek Ruman Wydział Nauk o Ziemi

Dr hab. Tomasz Salamon Wydział Nauk o Ziemi

Dr hab. Piotr Bogalecki Wydział Filologiczny

Dr hab. Katarzyna Kaczor Wydział Filologiczny

Dr hab. Ewa Mazurkiewicz Wydział Filologiczny

Dr hab. Andrzej Rabsztyn Wydział Filologiczny

Dr hab. Monika Wiszniowska Wydział Filologiczny

Dr hab. Marcin Zabawa Wydział Filologiczny

Dr hab. Karolina Adrjanowicz Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

Dr hab. Anna Bajorek Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

Dr hab. Barbara Hachuła Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

Dr hab. Barbara Kłos Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

Dr hab. Bożena Łosiewicz Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach

Profesury

Prof. dr hab. Przemysław Marciniak Wydział Filologiczny

Prof. dr hab. Agnieszka Mrozik Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Prof. dr hab. Karina Wieczorek Wydział Biologii  i Ochrony Środowiska