Kronika UŚ

Juwenalia Śląskie 2018

Od 22 do 26 maja odbywały się Juwenalia Śląskie, coroczne święto studentów śląskich uczelni. Zainaugurował je tradycyjny korowód, który przeszedł ulicami Katowic pod plac koło Pomnika Powstań Śląskich, gdzie nastąpiło przekazaniem studentom kluczy do bram miasta. W ramach wydarzenia odbywały się liczne koncerty plenerowe i imprezy klubowe. Jak szacują organizatorzy, w juwenaliach organizowanych w ramach porozumienia samorządów studenckich śląskich uczelni uczestniczyło ok. 50 tys. osób.

Grand Prix w konkursie Nagroda Roku SARP

Budynek nowej siedziby Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego otrzymał Grand Prix w konkursie Nagroda Roku SARP organizowanym przez Stowarzyszenie Architektów Polskich, w którym uhonorowano najlepsze obiekty architektoniczne zrealizowane w Polsce w 2017 roku. Uroczysta gala wręczenia nagród odbyła się 23 maja w warszawskiej siedzibie SARP. Przyznając nagrodę główną, członkowie konkursowego jury podkreślili: znaczenie wkładu autorów projektu budynku w rewitalizację śródmiejskiej przestrzeni Katowic, której efektem jest współistnienie architektury różnych epok, a także kreatywność architektów w wykorzystaniu charakterystycznych dla miejsca materiałów, z których wykonana została nowa siedziba wydziału. Nagroda Roku SARP jest wyróżnieniem przyznawanym od 1983 roku obiektom lub zespołom obiektów o znaczącej wartości architektonicznej.

Uroczysta sesja Sejmiku Województwa Śląskiego

23 maja w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego odbyła się LIII uroczysta sesja Sejmiku Województwa Śląskiego z okazji 50-lecia Uniwersytetu Śląskiego. Posiedzenie poprowadził wiceprzewodniczący Grzegorz Wolnik. Wydarzenie z udziałem radnych Sejmiku i członków Zarządu Województwa Śląskiego, kierownictwa Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, a także przedstawicieli społeczności akademickiej Uniwersytetu Śląskiego, stanowiło okazję do uczczenia 50. rocznicy istnienia uczelni, a także jej działalności naukowo-dydaktycznej oraz pracy na rzecz otoczenia społeczno- gospodarczego. Do uczestnictwa w uroczystości zaproszeni zostali parlamentarzyści, reprezentanci Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich oraz przedstawiciele władz czterech miast, w których Uniwersytet Śląski ma swoje wydziały. Uroczystą sesję otworzyło wystąpienie okolicznościowe JM Rektora UŚ prof. dr. hab. Andrzeja Kowalczyka. Głos zabrali także rektorzy Uniwersytetu Śląskiego poprzednich kadencji, arcybiskup metropolita katowicki ks. dr Wiktor Skworc – Wielki Kanclerz Wydziału Teologicznego UŚ i Tadeusz Donocik – prezes RIG w Katowicach i Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Śląskiego. Przedmiotem posiedzenia była uchwała w sprawie przyjęcia oświadczenia dotyczącego 50-lecia UŚ. Pięćdziesiąta trzecia sesja Sejmiku stanowiła ponadto okazję do wręczenia Odznak Honorowych za Zasługi dla Województwa Śląskiego, którymi wyróżnieni zostali pracownicy uczelni. Podczas uroczystości Uniwersytet Śląski, który powstał w 1968 roku z połączenia dwóch katowickich uczelni – Wyższej Szkoły Pedagogicznej i Filii Uniwersytetu Jagiellońskiego, otrzymał także berło Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Dar ze zbiorów Biblioteki Śląskiej na ręce JM Rektora UŚ prof. Andrzeja Kowalczyka przekazali marszałek Wojciech Saługa oraz dyrektor Biblioteki Śląskiej prof. Jan Malicki.

UŚ uhonorowany statuetką „Amicus Librorum”

Uniwersytet Śląski został nagrodzony statuetką „Amicus Librorum” przyznaną przez Bibliotekę Śląską. Statuetka jest formą uhonorowania wybitnych postaci lub instytucji, które przyczyniły się do wzbogacenia i wzmocnienia kultury, regionu oraz miasta. Wręczenie nagrody odbyło się 26 maja w siedzibie śląskiej wszechnicy. Statuetkę „Amicus Librorum” JM Rektorowi UŚ prof. dr. hab. Andrzejowi Kowalczykowi wręczył dyrektor Biblioteki Śląskiej prof. zw. dr hab. Jan Malicki. Nagroda przyznana w jubileuszowym dla uczelni roku jest wyrazem docenienia uczelni i jej wkładu w rozwój regionu. Wiele prac naukowych i popularnonaukowych, które powstały na Uniwersytecie Śląskim, stanowi rezultat badań przeprowadzonych dzięki bogactwu, często unikatowych w skali świata, zbiorów Biblioteki Śląskiej. Wspólną inicjatywą uczelni i śląskiej wszechnicy było powołanie w 2006 roku Śląskiej Biblioteki Cyfrowej. Przedsięwzięcie nie tylko promuje kulturę i naukę, ale również zapewnia dostęp do zgromadzonego na Śląsku piśmienniczego dziedzictwa kulturowego, a także do wyjątkowo cennych publikacji naukowych, materiałów edukacyjnych i dydaktycznych. Jej zasoby współtworzy obecnie ponad 60 instytucji naukowych, kulturalnych i społecznych.

Laureaci programu Start

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej rozstrzygnęła konkurs w programie Start, dzięki któremu po raz 26. roczne stypendia otrzymali wybitni młodzi naukowcy. Konkurs promuje uczonych stojących u progu kariery naukowej i posiadających udokumentowane osiągnięcia w swojej dziedzinie badań. W tegorocznej edycji złożono 890 wniosków, stypendia otrzymało 100 laureatów. Wśród nich znaleźli się naukowcy z Instytutu Fizyki im. Augusta Chełkowskiego Uniwersytetu Śląskiego – dr Magdalena Tarnacka oraz dr Kajetan Koperwas zajmujący się chemią fizyczną. Uroczystość wręczenia dyplomów odbyła się 26 maja na Zamku Królewskim w Warszawie. W gali udział wziął prorektor ds. badań naukowych prof. zw. dr hab. Andrzej Noras.

Srebrny Medal Papieski

JM Rektor UŚ prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk odebrał 27 maja w Piekarach Śląskich Srebrny Medal Papieski. Odznaczenie zawierające inskrypcję Franciscvs Pont Max Anno III zostało przyznane w związku z jubileuszem uczelni. Medal wręczył ks. kard. Zenon Grocholewski – legat papieski, doktor honoris causa Uniwersytetu Śląskiego, reprezentujący Ojca Święte go na obchodach 700-lecia konsekracji pierwszego kościoła w Piekarach Śląskich. Uroczystość, która odbyła się w Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej, stanowiła centralny punkt piekarskiej pielgrzymki mężczyzn i młodzieńców.

Prof. Wiesław Banyś doktorem honoris causa Akademii WSB

28 maja w Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej prof. zw. dr. hab. Wiesławowi Banysiowi, dyrektorowi Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki UŚ, rektorowi Uniwersytetu Śląskiego w latach 2008–2016. Promotorem doktoratu był JM Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. n. med. Wojciech Nowak. W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele Uniwersytetu Śląskiego, a także reprezentanci największych ośrodków akademickich w Polsce, członkowie KRASP, przedstawiciele parlamentu i władz samorządowych. Prof. Wiesław Banyś obecnie pełni funkcję prezesa zarządu Stowarzyszenia Pro-Silesia Biznes- -Nauka-Samorząd. Za swoją pracę naukową i organizacyjną w 2014 roku został uhonorowany tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Od wielu lat jest zaangażowany w prace na rzecz rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego, zarówno w Polsce, jak i w Europie.

Górnośląskie Tacyty

29 maja w siedzibie Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach odbyła się uroczystość wręczenia nagród im. księdza Augustyna Weltzla „Górnośląski Tacyt”, które przyznawane są badaczom i popularyzatorom historii regionu. Laureatką nagrody w kategorii badacz historii została prof. Grażyna Szewczyk uhonorowana za całokształt dorobku naukowego. W kategorii popularyzator historii nagrodę otrzymał Remigiusz Lis, członek zespołu koordynacyjnego Śląskiej Biblioteki Cyfrowej, która powstała w 2006 roku z inicjatywy Uniwersytetu Śląskiego i Biblioteki Śląskiej. Przedsięwzięcie nie tylko promuje naukę, ale również zapewnia dostęp do zgromadzonego na Śląsku piśmienniczego dziedzictwa kulturowego, cennych publikacji naukowych oraz materiałów edukacyjnych i dydaktycznych.

Koncert plenerowy z okazji 50-lecia UŚ

W roku akademickim 2017/2018 Uniwersytet Śląski obchodzi 50-lecie istnienia. Jednym z najważniejszych wydarzeń organizowanych w ramach programu obchodów jubileuszu był koncert plenerowy przygotowany z myślą o wszystkich mieszkańcach regionu i zaplanowany dokładnie w 50. rocznicę powstania uczelni – 8 czerwca. Podzielony na dwie części plenerowy koncert jubileuszowy był muzyczną podróżą, w której przeszłość przeplatała się z teraźniejszością. Przed główną częścią koncertu zaprezentowali się zwycięzcy konkursu „50 Voices of UŚ”. W części pierwszej przeboje polskiej i zagranicznej muzyki popularnej minionych 50 lat w aranżacjach dr. Karola Pyki, kompozytora i dyrygenta pracującego na co dzień w Zakładzie Muzyki Rozrywkowej na Wydziale Artystycznym UŚ, wykonała orkiestra symfoniczna. Towarzyszyli jej soliści Instytutu Muzyki UŚ, Chór Uniwersytetu Śląskiego „Harmonia” pod dyrekcją dr hab. prof. UŚ Izabelli Zieleckiej-Panek, Studencki Zespół Pieśni i Tańca „Katowice” oraz artyści związani ze Śląskiem, Zagłębiem i Uniwersytetem Śląskim: pochodzący z Żor Stanisław Soyka, absolwentka Wydziału Filologicznego Renata Przemyk, Maciej Lipina – wokalista i gitarzysta zespołu Ścigani z Rudy Śląskiej, wywodzący się z Sosnowca sekstet wokalny Banana Boat oraz projekt Pokahontaz, w skład którego wchodzą Rahim i Fokus, muzycy zespołu hip-hopowego Paktofonika. W drugiej części koncertu wystąpiła główna gwiazda wieczoru – zespół Voo Voo, któremu szefuje jeden z najbardziej charyzmatycznych polskich muzyków rockowych Wojciech Waglewski. Koncert poprowadził Piotr Baron, redaktor radiowej „Trójki” i absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego.

XXII uroczysty koncert akademicki

9 czerwca w sali koncertowej Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach odbył się XXII uroczysty koncert akademicki wieńczący obchody jubileuszu 50-lecia Uniwersytetu Śląskiego. Do udziału w wydarzeniu członków społeczności akademickiej i przyjaciół Uniwersytetu Śląskiego zaprosili prezydent Katowic dr Marcin Krupa i JM Rektor UŚ prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk. Wysłuchano utworów Wojciecha Kilara, Bolesława Szabelskiego oraz Henryka Mikołaja Góreckiego. Wśród wykonawców znaleźli się: Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, Anna Górecka (fortepian), Alexander Humala (dyrygent), Chór Uniwersytetu Śląskiego „Harmonia”, dr hab. prof. UŚ Izabella Zielecka- Panek (przygotowanie chóru).

Nagroda Architektoniczna „Polityki”

12 czerwca w Warszawie ogłoszony został laureat Nagrody Architektonicznej „Polityki”. Najlepszą realizacją 2017 roku jury wybrało nową siedzibę Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego. Grand Prix otrzymali autorzy projektu – Grupa 5 Architekci, BAAS Arquitectura oraz Małeccy Biuro Projektowe. Wizualny efekt realizacji zwycięskiego projektu oparty jest na łączeniu trzech materiałów: ceramicznej cegły, surowego betonu i modrzewiowego drewna. W ten sposób nawiązano nie tylko przestrzeni do otaczającej budynek, ale też świetnie połączono estetykę południa Europy (współprojektant BAAS to firma z Katalonii) z wzorami charakterystycznymi dla północy kontynentu. W uroczystej gali, podczas której ogłoszono wyniki konkursu, udział wzięli prorektor ds. finansów i rozwoju prof. dr hab. Michał Daszykowski oraz dziekan Wydziału Radia i Telewizji dr hab. prof. UŚ Krystyna Doktorowicz.