Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Nowe książki

Prace naukowe

FILOZOFIA. Vladimír Leško , z jęz. słowackiego przeł. Bogusław Szubert , Dariusz Bęben: Filozofia dziejów filozofii. Silne i słabe modele

NAUKI POLITYCZNE. Militarne i pozamilitarne aspekty współczesnego bezpieczeństwa międzynarodowego. Wybrane problemy. T. 2. Red. Tomasz Iwanek, współpr. Agnieszka Miarka, Bartosz Midro, Marzena Mruk, Sara Piwowarska, Dawid Pudło

HISTORIA LITERATURY POLSKIEJ. Władysław Sebyła. Lektury. Red. Joanna Kisiel , Elżbieta Wróbel

HISTORIA LITERATUR OBCYCH. Wiedza niezdyscyplinowana. Meandry międzyobszarowości. Red. Piotr Bogalecki , Jan Zając

Bożena Szałasta-Rogowska: Literatura bliska i daleka. Szkice z zakresu glottodydaktyki

FILOLOGIA KLASYCZNA. Katarzyna Warcaba: Bizantyński epos dla średnio zaawansowanych. „Katomyomachia” Teodora Prodromosa jako tekst trzeciego stopnia

JĘZYKOZNAWSTWO POLONISTYCZNE. „Forum Lingwistyczne” 2017, nr 4. Red. nacz. Magdalena Pastuch. Red. tomu Iwona Loewe , Karolina Lisczyk

JĘZYKOZNAWSTWO NEOFILOLOGICZNE. Grzegorz Drożdż : The Puzzle of (Un)Countability in English. A Study in Cognitive Grammar

STUDIA O KULTURZE. Ewa Dąbek-Derda: Sześcian zaklęty w kuli

SZTUKA I DYDAKTYKA. Ryszard Solik: Szkice o (nie) oryginalności. Konteksty i interpretacje

Przedsiębiorczość jako wartość w edukacji. Red. Andrzej Murzyn , Urszula Szuścik

RADIO. TELEWIZJA. FILM. Ilona Capik: Topografie i krajobrazy. Filmowy Śląsk

PRAWO. Kodeks wyborczy. Komentarz. T. 1: Komentarz do art. 1–151. Red. Artur Biłgorajski

Michał Barański: Informacja w ujęciu prawnym przez pryzmat zagadnień terminologicznych

NAUKI O ZIEMI. Sławomir Pytel: Migracje emerytów w Polsce – czynniki, kierunki, konsekwencje

Zapowiedzi

Prace naukowe

TEOLOGIA. Jan S ł omk a : Historia duchowości. Czas ojców Kościoła

ETNOLOGIA. Zygmunt Kłodnicki , Agnieszka Pieńczak , Joanna Koźmińska: „Polski atlas etnograficzny”. Historia, osiągnięcia, perspektywy badawcze

SOCJOLOGIA. Rodzina niejedno ma oblicze – refleksja o współczesnej rodzinie. Red. Katarzyna Juszczyk-Frelkiewicz , Agata Zygmunt , Andrzej Górny

Contemporary Family – comparative perspective. Eds. Katarzyna Juszczyk-Frelkiewicz , Grzegorz Libor

NAUKI POLITYCZNE. Paweł Sarna: Miejsca wspólne, miejsca osobne, imiona sporu. Szkice z pogranicza literatury i publicystyki na Górnym Śląsku

HISTORIA LITERATURY POLSKIEJ. Magdalena Piotrowska-Grot: W głąb. Szkic o współczesnej poezji Śląska i Zagłębia

HISTORIA LITERATUR OBCYCH. Wielkie tematy literatury amerykańskiej. T. 7: Miłość. Red. Agnieszka Woźniakowska , Sonia Caputa

HISTORIA LITERATUR SŁOWIAŃSKICH. Językowe/ tekstualne/kulturowe praktyki choroby w literaturze. Red. Violetta Mantajewska

JĘZYKOZNAWSTWO NEOFILOLOGICZNE. Beata Gałan: La méthode d’enseignement à distance dans le développement de la compétence rédactionnelle en langue étrangère

Artur Kijak: Labial-Dorsal Interpretations: A Phonologically Based Approach

JĘZYKOZNAWSTWO SŁOWIAŃSKIE. Przestrzenie Przekładu. T. 2. Red. Jolanta Lubocha-Kruglik , Oksana Małysa

Jolanta Lubocha-Kruglik , Oksana Małysa: Tłumaczenie specjalistyczne – język rosyjski. Medycyna

STUDIA O KULTURZE. Ciało – muzyka – performans. Red. Jacek Mikołajczyk , Maria Popczyk

Barbara Orzeł: Aplikacja mobilna jako zjawisko kulturowe

SZTUKA I DYDAKTYKA. Sztuka i jej wartości. Red. Jadwiga Uchyła-Zroski , Ewa Bogdanowicz , Zenon Mojżysz

PRAWO. Tomasz Szczygieł: Wojskowe postępowanie karne w II Rzeczypospolitej (1918–1939)

Artur Biłgorajski: Granice wolności wypowiedzi rzeczoznawcy majątkowego

PEDAGOGIKA. Joanna Góźdź: Ściąganie w szkole jako przejaw nieuczciwości szkolnej