Nekrologi

 


Panu

prof. zw. dr. hab. Januszowi Janeczkowi

rektorowi Uniwersytetu Śląskiego w latach 2002–2008,
kierownikowi Katedry Geochemii, Mineralogii i Petrografii

wyrazy współczucia i żalu po stracie

Teściowej

składają, łącząc się w bólu i smutku,

Rektor oraz społeczność akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 


Z wielkim bólem i smutkiem informujemy,
że zmarł

śp.
mgr Jan Walecko


pierwszy i długoletni kwestor Uniwersytetu Śląskiego.

W naszej pamięci pozostanie jako ceniony
pracownik uniwersytetu,
cieszący się powszechnym szacunkiem,
służący pomocą i dobrą radą,
oddany ludziom i sprawom uczelni. Cześć Jego Pamięci.

Rodzinie i Najbliższym
oraz Przyjaciołom Zmarłego

wyrazy współczucia i żalu składają,
łącząc się z nimi w bólu i cierpieniu,

Rektor oraz społeczność akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 


Z wielkim żalem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.
prof. zw. dr. hab. Walerego Pisarka

doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego,
wybitnego i cenionego językoznawcy,
autora licznych publikacji
z zakresu socjolingwistyki i komunikologii,
twórcy wielu poczytnych słowników
i podręczników akademickich,
krzewiciela poprawnej i pięknej polszczyzny.

Niezwykłe zalety Profesora
oraz Jego rola w rozwoju polskiego językoznawstwa,
a także Jego osobiste i naukowe związki ze śląską ziemią
zaowocowały przyznaniem Mu zaszczytnego tytułu
doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego.

Odszedł od nas Człowiek
niezwykłej kultury osobistej i językowej,
honorowy przewodniczący Rady Języka Polskiego,
wybitny uczony i wielki popularyzator nauki
cieszący się powszechnym autorytetem i uznaniem.

Cześć Jego Pamięci.

Rodzinie i Najbliższym oraz Przyjaciołom
i Współpracownikom Zmarłego,

wyrazy ubolewania i współczucia składają,
łącząc się z nimi w bólu i smutku,

Dyrekcja i Pracownicy
Instytutu Języka Polskiego imienia Ireny Bajerowej
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 

 


Z wielkim żalem i smutkiem
oraz w poczuciu niepowetowanej straty dla świata nauki
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.
prof. zw. dr. hab. Walerego Pisarka


doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego,

wybitnego polskiego językoznawcy i prasoznawcy,
specjalisty w dziedzinie komunikowania masowego
i socjolingwistyki,
autora dzieł o nieprzemijającym znaczeniu.

Odszedł od nas Człowiek niezwykłej kultury osobistej
i wybitny uczony,
cieszący się powszechnym autorytetem i uznaniem.

W naszej pamięci pozostanie na zawsze
jako Przyjaciel Uniwersytetu Śląskiego,
Człowiek wielkiego serca i umysłu,
mądry, prawy i szlachetny.

Cześć Jego Pamięci.

Rodzinie i Najbliższym oraz Przyjaciołom
i Współpracownikom Zmarłego,

wyrazy ubolewania i współczucia składają,
łącząc się z nimi w bólu i smutku,

Rektor i Senat oraz społeczność akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach