Kronika UŚ

Program EU COST

24 października w Brukseli odbyło się zebranie organizacyjne komitetu zarządzającego projektem pt. „Unraveling new physics at the LHC through the precision frontier”, który został zakwalifikowany do konkursu zorganizowanego przez European Cooperation in Science and Technology (COST). Spośród wszystkich zgłoszonych do konkursu przedsięwzięć jedynie 7 proc. zostanie zrealizowanych. Jednym z nich jest „Unraveling new physics at the LHC through the precision frontier”. W badaniach uczestniczy prof. dr hab. Janusz Gluza z Zakładu Teorii Pola i Cząstek Elementarnych Instytutu Fizyki UŚ. Zadaniem sieci będzie współpraca w celu analizy danych eksperymentalnych Large Hadron Collider (LHC) i ich konfrontacji z precyzyjnymi obliczeniami teoretycznymi. Badania te mają także znaczenie w skali kosmologicznej (szybkość ewolucji Wszechświata, problem ciemnej materii i energii). Prof. Janusz Gluza został wybrany na koordynatora grupy roboczej sieci COST związanej z planowanymi badaniami naukowymi „Assessing the discovery potential of future high energy colliders”. Tematem tym zajmuje się od kilku lat w ramach współpracy z ośrodkiem CERN w Genewie, w którym trwają prace nad nowym projektem akceleratora FCC (Future Circular Collider). Prof. Janusz Gluza jest również reprezentantem Uniwersytetu Śląskiego w International FCC Collaboration Board. Kołowy akcelerator FCC (o obwodzie 100 km) jest jedną z możliwych opcji zastąpienia obecnie działającego zderzacza LHC (którego obwód wynosi 27 km). Ze względu na złożoność tego typu projektów obecne plany zakładają możliwość rozpoczęcia budowy tego urządzenia w 2035 roku. European Cooperation in Science and Technology realizuje około 350 projektów nastawionych na doskonałość badań i innowacyjność oraz międzynarodową współpracę z firmami. Udział w projekcie umożliwi studentom, doktorantom i pracownikom zajmującym się fizyką wysokich energii w Instytucie Fizyki UŚ wyjazdy na organizowane w ramach sieci szkoły, warsztaty i konferencje oraz pobyty naukowe w partnerskich ośrodkach COST.

50-lecie „Śląskich Studiów Historyczno- -Teologicznych”

25 października na Wydziale Teologicznym UŚ odbyła się konferencja naukowa zorganizowana z okazji jubileuszu 50-lecia „Śląskich Studiów Historyczno-Teologicznych” – czasopisma, które zostało powołane do istnienia jako swoista reakcja środowiska kościelno-teologicznego na Górnym Śląsku na powstanie Uniwersytetu Śląskiego. Spotkanie było poświęcone historii periodyku i analizie niektórych wątków teologicznych poruszanych w nim na przestrzeni lat. W programie konferencji znalazła się również debata dotycząca przyszłości czasopisma.

Prof. Przemysław Marciniak laureatem niemieckiej nagrody naukowej

Dr hab. prof. UŚ Przemysław Marciniak został laureatem niemieckiej nagrody naukowej „Friedrich Willhelm Bessel-Forschungspreis” przyznawanej przez Fundację Alexandra von Humboldta uznanym naukowcom spoza Niemiec (do osiemnastu lat po doktoracie), reprezentującym wszystkie dyscypliny naukowe. Prof. Przemysław Marciniak jest drugim laureatem z Polski w historii przyznawania tego wyróżnienia i będzie realizował projekt naukowy poświęcony recepcji Bizancjum w ośrodkach naukowych w Monachium i Berlinie. Do nagrody mogą nominować kandydatów wyłącznie uczeni niemieccy – w przypadku prof. Przemysława Marciniaka był to prof. Albrecht Berger z Ludwig-Maximilians Universität w Monachium.

Prof. Wiesław Banyś członkiem Rady NAWA

30 października w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego odbyło się spotkanie inaugurujące działalność Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA), podczas którego wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego dr Jarosław Gowin powołał członków Rady. Nominację odebrał m.in. prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, rektor Uniwersytetu Śląskiego w latach 2008–2016, honorowy przewodniczący KRASP, członek zarządu European University Association. Do zadań Rady, której kadencja trwa 4 lata, należeć będą m.in.: przygotowywanie propozycji kierunków działań i rozwoju Agencji, opiniowanie rocznego sprawozdania z jej działalności oraz sprawozdania finansowego, a także dokonywanie okresowej oceny wykonywania planów działania. Skład Rady tworzą przedstawiciele: prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego, ministra właściwego ds. nauki, ministra właściwego ds. finansów publicznych, ministra właściwego ds. gospodarki, ministra właściwego do spraw zagranicznych, Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Krajowej Reprezentacji Doktorantów, Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej oraz Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Nagroda dla mgr Marii Zając

Doktorantka Instytutu Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej mgr Maria Zając zdobyła drugą nagrodę w ogólnopolskim Konkursie im. Czesława Zgorzelskiego za najlepsze magisterium w roku 2016 w zakresie językoznawstwa. Nagrodzona praca pod tytułem „Styl naukowy w polskim językoznawstwie na przełomie XIX i XX wieku” została napisana pod kierunkiem dr hab. prof. UŚ Mirosławy Siuciak. Celem konkursu jest wyróżnienie najzdolniejszych młodych polonistów i stworzenie bodźca do podejmowania przez nich dalszych prac naukowo-badawczych. W tegorocznej – szesnastej – edycji wzięło udział osiemnaście najlepszych polonistycznych prac magisterskich z Warszawy, Łodzi, Poznania, Katowic, Rzeszowa, Krakowa, Torunia, Tarnowa, Wrocławia, Bielska-Białej, Szczecina, Częstochowy i Lublina.

Otwarte wykłady mistrzowskie

9 listopada Uniwersytet Śląski zainaugurował wykłady mistrzowskie, nową inicjatywę pomyślaną jako cykl odbywających się w każdy czwartek spotkań, których nadrzędnym celem ma być inspirowanie i pobudzanie do myślenia, a w konsekwencji podejmowanie własnych starań zrozumienia świata. Co tydzień prowadzone będą trzy prelekcje z trzech różnych dziedzin nauki w przystępny sposób opisujące rzeczywistość z perspektywy różnych dyscyplin (filozofii, pedagogiki, teologii, fizyki, prawa i sztuki). Adresatami inicjatywy są nie tylko studenci i pracownicy uczelni, ale również uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i wszyscy zainteresowani proponowaną tematyką. Prelegenci to wybitne osobowości Uniwersytetu Śląskiego, wśród nich: prof. zw. dr hab. Bogdan Dembiński (filozof), prof. zw. dr hab. Marian Paluch (fizyk), prof. zw. dr hab. Jacek Jania (glacjolog), prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek (literaturoznawca i filozof), ks. dr Grzegorz Strzelczyk (teolog), dr hab. Krzysztof Maliszewski (pedagog), dr hab. Małgorzata Kaniowska (dyrygent), dr hab. Edyta Sierka (biolog), dr hab. Magdalena Habdas (prawnik), dr hab. Dagmara Drzazga (dziennikarka, reżyser), dr inż. Roman Simiński (informatyk, programista), dr Grzegorz Odoj (antropolog). Organizatorem przedsięwzięcia jest Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych UŚ.

Andrea Bocelli i chór „Harmonia” na wspólnym koncercie

Chór Uniwersytetu Śląskiego „Harmonia” kierowany przez dr hab. prof. UŚ Izabellę Zielecką-Panek wystąpił podczas koncertu, którego gwiazdą był włoski tenor i multiinstrumentalista Andrea Bocelli. Artysta zaprezentował najbardziej znane operowe arie oraz swój repertuar z płyty Cinema będącej kolekcją wybranych tematów muzycznych z takich filmów, jak West Side Story, Ojciec chrzestny czy Gladiator. Na scenie artyście towarzyszyli między innymi: Polska Orkiestra Muzyki Filmowej, piosenkarka popowa Ilaria Della Bidia oraz śpiewaczka operowa Maria Aleida. Przed koncertem gościnnie wystąpił gitarowy duet CARisMA. Dyrygentem był Marcello Rota współpracujący z operami w Rzymie, Neapolu, Mediolanie czy Londynie. Koncert odbył się 11 listopada w TAURON Arenie Kraków.

Inauguracja działalności Śląskiego Centrum Wody UŚ

8 listopada w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zainaugurowało działalność Śląskie Centrum Wody (ŚCW), międzywydziałowy zespół badawczy powołany przez JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego 21 września 2017 roku. ŚCW w założeniu ma stanowić pomost pomiędzy światem nauki a gospodarką w obszarach związanych z wodą i środowiskiem wodnym. Jego głównym zadaniem będzie koordynacja działań naukowych, badawczo-rozwojowych, dydaktycznych i edukacyjnych związanych z wodą i gospodarką wodną prowadzonych na różnych wydziałach uczelni. Wśród podstawowych celów Śląskiego Centrum Wody znajdować się będą: koordynacja i prowadzenie prac naukowo-badawczo-rozwojowych związanych z tematyką wody, pozyskiwanie środków na badania wód i ekosystemów związanych z wodami, tworzenie i wdrażanie nowych technik i narzędzi wykorzystywanych w analizach wód, komercjalizacja wyników badań, aranżowanie programów nauczania uwzględniających najnowsze osiągnięcia badawcze, technologie oraz aktualne akty prawne, prowadzenie działalności edukacyjnej, kreowanie współpracy z jednostkami naukowo- -badawczymi, administracją rządową i samorządową oraz podmiotami gospodarczymi w zakresie działalności ŚCW. Zarząd ŚCW zgodnie z regulaminem tworzą: prorektor ds. badań naukowych prof. zw. dr hab. Andrzej Noras, dziekan Wydziału Nauk o Ziemi dr hab. prof. UŚ Leszek Marynowski oraz wyznaczeni przez dziekana Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska przedstawiciele: prodziekan ds. promocji i współpracy z otoczeniem dr hab. Edyta Sierka, dr hab. Mariola Krodkiewska i dr hab. Danuta Wojcieszyńska, a także reprezentanci WNoZ: dr Magdalena Matysik i dr hab. prof. UŚ Andrzej Witkowski. Rada podjęła jednogłośnie decyzję o rekomendowaniu JM Rektorowi UŚ kandydatury dr. Andrzeja Woźnicy na dyrektora Centrum i dr. hab. Damiana Absalona na zastępcę dyrektora.

Dr Monika Kornacka- -Grzonka laureatką konkursu Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej

Dr Monika Kornacka-Grzonka z Zakładu Komunikacji Społecznej UŚ zwyciężyła w dziewiątej edycji ogólnopolskiego konkursu Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej na najlepszą pracę doktorską z zakresu nauk o mediach i komunikacji społecznej DOKTORAT’16. Jej dysertacja pt. „Rola mediów lokalnych w społeczności Śląska Cieszyńskiego” uzyskała maksymalną liczbę punktów. Promotorem pracy był dr hab. Marian Gierula, kierownik Zakładu Dziennikarstwa. Do udziału w konkursie została zakwalifikowana rekordowa liczba 14 prac obronionych w roku 2016, a podejmujących różne kwestie mieszczące się w obszarze konkursowej problematyki. Ogłoszenie wyników odbyło się 10 listopada podczas III seminarium młodych medioznawców i komunikologów w Collegium Da Vinci w Poznaniu.

Prof. Jerzy Mikułowski Pomorski doktorem honoris causa UŚ

15 listopada w auli im. Kazimierza Popiołka na Wydziale Nauk Społecznych odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego prof. Jerzemu Mikułowskiemu Pomorskiemu. Wniosek Rady Wydziału Nauk Społecznych został zatwierdzony przez Senat Uniwersytetu Śląskiego 27 czerwca 2017 roku (uchwała nr 118/2017). Prof. Jerzy Mikułowski Pomorski jest wybitnym uczonym, cenionym w Polsce i na świecie medioznawcą i komunikologiem, autorem licznych prac z zakresu socjologii kultury, socjologii stosunków międzynarodowych, komunikacji międzykulturowej i komunikacji medialnej, ekspertem UNESCO i członkiem wielu organizacji międzynarodowych, członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej.