Od 27 do 29 września na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu odbywała się XX międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Rusycystyka i współczesność” („Rusistika i sovremennost”)

Współczesne badania rusycystyczne

Przed dwudziestu laty rusycyści z uniwersytetów w Petersburgu, Odessie, Rydze i Rzeszowie dali początek tradycji, która odgrywa olbrzymią rolę w rozwoju badań nad językiem rosyjskim i kulturą Rosji oraz krajów byłego ZSRR. Zorganizowana wówczas konferencja stała się początkiem cyklu, który doczekał się bardzo szybkiego rozwoju. Każdego roku przyciąga setki rusycystów z całego świata, pozwala na wymianę doświadczeń i spostrzeżeń, wskazuje aktualne tendencje i inspiruje kolejne projekty naukowe i badawcze. W tym roku XX jubileuszowa konferencja „Rusistika i sovremennost” gościła w murach naszego Uniwersytetu.

Uroczyste otwarcie XX międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Rusycystyka i współczesność”
na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu
Uroczyste otwarcie XX międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Rusycystyka i współczesność” na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu

Organizatorem tegorocznej edycji konferencji był Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego. Komitetowi naukowemu przewodziła dyrektor Instytutu dr hab. prof. UŚ Jolanta Lubocha-Kruglik, wraz z prof. Iriną Łysakową z petersburskiego Uniwersytetu Pedagogicznego im. A. Hercena. O wyjątkowym znaczeniu konferencji świadczy fakt, że w jej komitecie znaleźli się naukowcy, którzy zajmują szczególne pozycje w polskiej i międzynarodowej rusycystyce – wśród nich należy wymienić reprezentujących Uniwersytet Śląski: profesorów Piotra Fasta, Henryka Fontańskiego, Oksanę Małysę, a także gości z innych uczelni: Kadiszę Nurgali z Euroazjatyckiego Narodowego Uniwersytetu w Astanie, prof. Emmę Archangielską z Bałtyckiej Międzynarodowej Akademii w Rydzie, dr Małgorzatę Dziedzic z Uniwersytetu Rzeszowskiego czy prof. Jewgenija Stiepanowa z Uniwersytetu Odeskiego. Komitetowi organizacyjnemu przewodziły zastępczynie dyrektor IFW UŚ – dr Lidia Mięsowska oraz dr Ewa Kapela.

Wszystkie konferencje z cyklu „Rusistika i sovremennost” odbywają się pod egidą Międzynarodowego Stowarzyszenia Wykładowców Języka Rosyjskiego i Literatury (МАПРЯЛ). Ta prestiżowa organizacja od 50 lat zrzesza filologów rusycystów z całego świata, dba o rozpowszechnianie wiedzy i współorganizuje wydarzenia umożliwiające podniesienie poziomu kształcenia. XX jubileuszowa edycja otrzymała również wsparcie funduszu Russkij mir, Polskiego Towarzystwa Rusycystycznego i Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód, które od niedawna jest partnerem strategicznym Instytutu.

Podczas uroczystego otwarcia konferencji prof. Jolanta Lubocha-Kruglik została uhonorowana złotym medalem Uniwersytetu w Astanie. W czasie sesji plenarnej przedstawiciele Komitetu Naukowego wygłosili także wykłady, które stały się idealnym wprowadzeniem do pracy w mniejszych zespołach. Ich charakter podkreślił interdyscyplinarność konferencji – oprócz zagadnień metodyki nauczania języka rosyjskiego goście mogli zapoznać się również z prawnymi aspektami wykorzystywania języka rosyjskiego w krajach należących wcześniej do ZSRR, zagadnieniami analogii językowej czy refleksją na temat wątku miłosnego w Mistrzu i Małgorzacie Michaiła Bułhakowa. Ważnym punktem konferencji stała się jednak praca w sekcjach. Dzięki internetowi uczestnicy mogli wygłaszać swoje referaty i brać udział w dyskusjach niemal z każdego miejsca na świecie, wielu z nich postanowiło jednak odwiedzić budynek Wydziału Filologicznego w Sosnowcu. Wśród uczestników konferencji znaleźli się filolodzy m.in. z Rosji, Ukrainy, Białorusi, Kazachstanu, Niemiec, Czech, Gruzji, Stanów Zjednoczonych, Indonezji oraz wielu polskich uniwersytetów.

Pierwszego dnia konferencji w dwóch blokach obradowało 8 sekcji. Każda z nich skupiała się na innym zagadnieniu. Część grup zajmowała się problemami lingwistyki i translatologii, w innych uczestnicy zastanawiali się nad kwestiami życia literackiego, wykorzystania nowych technologii w procesie nauki języka rosyjskiego, komunikacji międzykulturowej czy roli tradycji w kształtowaniu współczesnego odbioru języka i kultury.

Następnego dnia znów skupiono się na pracy w sekcjach. Przygotowano 9 paneli, w których znaczną rolę odegrały dyskusje i analizy przygotowanych referatów. Podobnie jak dzień wcześniej wykorzystano możliwości, które dają nam współczesne środki komunikacji – dzięki nim możliwe było połączenie się z rusycystami, którzy nie mogli w tym dniu osobiście stawić się w murach Uniwersytetu Śląskiego.

Trzeci dzień konferencji był poświęcony integracji. Uczestnicy udali się na wycieczkę do Krakowa. Podczas intensywnego zwiedzania miasta wraz z przewodnikiem mogli poznać historię i atrakcje dawnej stolicy Polski.

Autorzy: Paweł Łaniewski
Fotografie: Anna Tyka