Przedstawiciele władz uczelni na Europejskim Kongresie Gospodarczym 2010

Od umysłów do rynku

Czy udało się sprostać wyzwaniu doprowadzając do fuzji biznesu i nauki? Czym jest Wspólnota Wiedzy i Innowacji? Na te i inne pytania odpowiadali uczestnicy EEC 2010.

Od 31 maja do 2 czerwca w Katowicach odbywał się Europejski Kongres Gospodarczy 2010, największa konferencja w Europie Środkowej pod patronatem przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso (European Economic Congress 2010 - EEC). W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele władz naszej uczelni: JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, który uczestniczył w panelu dyskusyjnym „Wspólnoty Wiedzy i Innowacji – fuzja nauki i biznesu. KIC-InnoEnergy w obszarze zrównoważona energia” oraz prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. UŚ dr hab. Andrzej Kowalczyk (panele: „Parki przemysłowe, parki naukowo-technologiczne – perspektywy rozwoju” i „Gospodarka wodna i gospodarka ściekowa w aspekcie zrównoważonego rozwoju regionów.”).

Rektor prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś wziął udział w panelu „Wspólnoty Wiedzy i Innowacji – fuzja nauki i biznesu. KIC-InnoEnergy w obszarze zrównoważona energia”
Rektor prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś wziął udział w panelu „Wspólnoty Wiedzy i Innowacji – fuzja nauki i biznesu. KIC-InnoEnergy w obszarze zrównoważona energia”

Kongres upłynął pod znakiem dyskusji na tematy związane z energetyką. Ponadto uczestnicy poruszali kwestie ekonomiczne, a także transportu, gospodarki wodnej, ściekowej i ochrony zdrowia. W debacie na temat fuzji nauki i biznesu udział wzięli m.in. przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek (wystąpienie multimedialne), minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbara Kudrycka, Gérard de Nazelle, dyrektor Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT) z siedzibą w Budapeszcie oraz rektorzy największych polskich uczelni.

Wspólnota Wiedzy i Innowacji (WWI) to międzynarodowe porozumienie uczelni, instytutów i firm koordynowane przez EIT. Oficjalna inauguracja tego programu była jednym z najważniejszych wydarzeń ostatniego dnia Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2009. W tym roku odbyła się debata na temat tego przedsięwzięcia, które stanowi wielką szansę dla polskiej i europejskiej energetyki. Przypomnijmy, w ramach Wspólnoty Wiedzy i Innowacji w grudniu ub. roku ogłoszony został konkurs na utworzenie Węzłów Wiedzy i Innowacji. W dziedzinie „Sustainable Energy” zwyciężyło międzynarodowe konsorcjum InnoEnergy, koordynowane przez niemiecką uczelnię Karlsruhe Institute of Technology (KIT). Składa się ono z sześciu węzłów odpowiedzialnych za poszczególne obszary tematyczne, koordynatorem węzła polskiego jest Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

– Wspólnota Wiedzy i Innowacji w Polsce to ogromny sukces i wielka szansa polskiej nauki – powiedziała podczas debaty minister Barbara Kudrycka. – Pamiętam tę gorącą noc, wiosną 2008 roku, kiedy na spotkaniu ministrów nauki z krajów UE, niemal do godziny drugiej nad ranem debatowaliśmy nad wyborem siedziby Rady Zarządzającej EIT. Kiedy ostateczny wybór padł na Budapeszt wydawało nam się, że przegrana Wrocławia oznacza stratę dla całej polskiej nauki. To nas zmobilizowało do dalszych starań. I w grudniu 2009 roku werdyktem EIT otrzymaliśmy znacznie większą szansę dla naszej nauki. Kraków stał się jedną z siedzib Europejskiej Wspólnoty Wiedzy i Innowacji w zakresie zrównoważonej energii. Liderem projektu po polskiej stronie jest Akademia Górniczo-Hutnicza, a uczestniczą w nim także: Politechnika Śląska, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Wrocławska, Główny Instytut Górnictwa (GIG), Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla (IChPW), Tauron, ZAK Kędzierzyn, LOTOS, PGNiG. To konsorcjum, aby uczestniczyć w staraniach o lokalizację, musiało wejść do szerszego konsorcjum międzynarodowego. Trafiło do grupy potężnych ośrodków akademickich i przemysłowych z Niemiec, Szwecji, Belgii, Hiszpanii i Holandii. Polska jest jedynym w tym gronie nowym członkiem UE (...). Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wsparło projekt kwotą 3 mln euro rocznie, co było warunkiem koniecznym dla starań o WWI w Polsce. Kraków jest jedną z sześciu lokalizacji centrów badawczych nad najnowocześniejszymi technologiami. W Polsce prowadzone będą m.in. badania nad ograniczeniem emisji CO2 i łączeniem energetyki węglowejz jądrową.

Minister Kudrycka zwróciła uwagę na fakt, że unijne fundusze należy w podobnym stopniu inwestować w naukę, innowacje i rozwój, co w infrastrukturę: – Dzięki funduszom strukturalnym budujemy nowoczesne laboratoria i finansujemy zaawansowane programy badawcze. W efekcie rośnie konkurencyjność naszej gospodarki. Pod tym względem od czasu naszego wejścia do UE przeskoczyliśmy już jeden poziom w klasyfikacji europejskiej tablicy wyników innowacyjności (EIS) i znajdujemy się już na poziome takich krajów, jak Hiszpania czy Włochy. To nas jednak nie satysfakcjonuje. Chcemy piąć się wyżej, by sięgnąć takich państw, jak Niemcy czy Francja – podkreśliła minister Kudrycka.

– Nasza wspólnota InnoEnergy postawiła na zrównoważoną energię – powiedział przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek w wystąpieniu multimedialnym. – Tu na Śląsku szczególnie mocno rozwijać chcemy czyste technologie węglowe. Liczy na to cała Europa. Gratuluję wszystkim, którzy zaangażowali się w utworzenie węzła polskiego, jednak wiemy, że ostateczny sukces będzie zależał od wszystkich europejskich partnerów, a jest ich kilkudziesięciu i tych akademickich i biznesowych. Od umysłów do rynku. Jesteśmy dopiero na początku drogi.

Podczas debaty z zakresu Wspólnoty Wiedzy i Innowacji KIC-InnoEnergy w obszarze zrównoważona energia zaprezentowano pierwsze zdobyte doświadczenia oraz bariery, jakie zostały do pokonania. O roli uniwersytetu w KIC mówił rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. Karol Musioł. Zwrócił on uwagę na to, jak ważne jest informowanie społeczeństwa o dokonaniach naukowców.

- Nowe technologie będą musiały uzyskać akceptację społeczną. Jak wytłumaczyć płatnikom podatków, że te technologie są dla nich dobre i że przyniosą im lepsze życie? Musi powstać nowy rodzaj naukowca, gotowego do inteligentnego przekazania swojej wiedzy w stronę szeroko pojętych czytelników i musi powstać nowy typ dziennikarza, który potrafi to napisać. Jak nie będzie transmisji naszych myśli do tych, którzy płacą na naukę, to będziemy mieć kłopoty z akceptacją naszych działań. Konieczna jest budowa powszechnego zrozumienia wokół technologii, które powstaną, i trzeba to zrobić z wyprzedzeniem.

Autorzy: Iwona Kolasińska
Fotografie: Paweł Pawłowski/wnp.pl