Konferencja dotycząca roli Śląska w Polsce i Unii Europejskiej

„Twoje zdanie się liczy”

Śląsk to ogromny potencjał. Śląsk ma szansę stać się liderem wśród regionów naszej części Europy. Te opinie można było usłyszeć podczas konferencji „Śląskie jako region Polski w Unii Europejskiej: szanse i wyzwania”, która 21 maja odbyła się w auli Wydziału Prawa i Administracji UŚ.

Od lewej: podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych dr hab. Maciej Szpunar, przewodniczący Parlamentu Europejskiego prof. zw. dr hab. inż. Jerzy Buzek i JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś
Od lewej: podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych dr hab. Maciej Szpunar, przewodniczący Parlamentu Europejskiego prof. zw. dr hab. inż. Jerzy Buzek i JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś

Spotkanie zorganizowało Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce. Odbyło się w ramach cyklu Forum Obywateli, któremu przyświeca hasło „Twoje zdanie się liczy”, i faktycznie, podczas debaty zaprezentowano wiele, często przeciwstawnych, spojrzeń na rolę regionu śląskiego.

 

Zebranych przywitał Jacek Safuta, dyrektor Biura Informacyjnego PE w Polsce. Następnie głos zabrał JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś. – Aktywność ma pobudzać jedność kraju – stwierdził, mówiąc o szansach gospodarczych Śląska, nawiązując jednocześnie do głosów domagających się autonomii tego regionu.

Śląsk – plusy i minusy

Pierwszą część konferencji stanowiły wystąpienia gości. Za stołem zasiedli: prof. zw. dr hab. inż. Jerzy Buzek, przewodniczący Parlamentu Europejskiego, dr hab. Maciej Szpunar, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz Piotr Uszok, prezydent Katowic.

– Regiony Unii Europejskiej to siła – rozpoczął Jerzy Buzek. – Wspólnota daje nam ogromne możliwości rozwoju. Warunkiem jest maksymalne wykorzystanie atutów i zniwelowanie słabych stron. Europa w latach pięćdziesiątych postanowiła zamienić wojnę na nieustanne negocjacje. To ogromny krok naprzód – przypomniał były premier. Stwierdził też, że Śląsk musi przełamać swoje słabości. Należy do nich zaliczyć skutki kryzysu gospodarczego, bezrobocie. To bolączki większości krajów europejskich, ale w jakimś stopniu dotyczą również naszego regionu. Do tego trzeba wskazać słabą infrastrukturę elektroniczną i elektryczną. – Oczywiście trzeba pamiętać też o atutach. Jedyna dobrze funkcjonująca infrastruktura kolejowa i jedyna od lat działająca autostrada w kraju, ogromne złoża węgla kamiennego, dobrze funkcjonująca Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. To wszystko daje nam szansę, aby być wiodącym regionem Unii – zakończył przewodniczący PE.

Następnie głos zabrał dr hab. Maciej Szpunar. Występował w dwóch rolach, po pierwsze jako przedstawiciel Ministerstwa Spraw Zagranicznych, po drugie jako pracownik naukowy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

– Śląsk to region o zakorzenionych tradycjach rodzinnych. To też ogromny atut, którego nie powinniśmy zmarnować – mówił minister Szpunar. – Polska, w tym również Śląsk, ciągle pozostaje w tyle za najlepiej rozwiniętymi regionami UE. Naszym zadaniem jest ten dystans niwelować.

Piotr Uszok mówił o tym, jak w ciągu 15 lat zmieniał się wygląd Katowic. – Kopalnie, huty i inne budynki przemysłowe przemieniają się w centra handlowe, muzea, galerie. Katowice stają się jednym z ważniejszym miejsc dla polskiej kultury – chwalił prezydent.

Europarlamentarzyści o Śląsku

Drugą część konferencji stanowiła debata posłów do Parlamentu Europejskiego. Wyzwanie podjęli Adam Gierek, Marek Migalski i Jan Olbrycht. Adam Gierek mówił o potrzebie połączenia rozwoju usług z rozwojem przemysłu: – Między czystym przemysłem a usługami istnieje sprzężenie zwrotne. Jan Olbrycht wskazywał z kolei na politykę regionalną: – Polskie regiony są jednymi z najbardziej niezależnych w UE. Ważne jest, aby pieniądze, które te regiony otrzymują, były wydawane mądrze i perspektywicznie. Marek Migalski mówiąc o rozwoju Śląska stwierdził, że nie można preferować jednego regionu. Jeśli Polska będzie się dobrze rozwijała, to ten sam los czeka Śląsk. – Kluczem jest inwestowanie w edukację i naukę, walka o własną podmiotowość. My musimy być jacyś. – skwitował.

Śląsk – teraźniejszość i szanse rozwoju

Na zakończenie głos oddano zaproszonym ekspertom. Byli wśród nich ekonomista dr Richard Mbewe, Adrian Furgalski, dyrektor Zespołu Doradców Gospodarczych TOR, Luk Palmen, prezes Zarządu InnoCo, kardiochirurg dr Zbigniew Nawrat i Witold Willak z Komisji Europejskiej. Wszyscy starali się przedstawić rolę Śląska w dziedzinach, którymi się zajmują, oraz zaproponować rozwiązania, aby ten udział był istotniejszy.

Autorzy: Damian Majer
Fotografie: Agnieszka Sikora