Wmurowanie kamieni węgielnych pod budowę gmachów: CINiBA i ŚMCEiBI

28 maja miała miejsce uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej (przy ul. Bankowej w Katowicach) – wspólnego projektu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego. Poświęcenia kamienia węgielnego dokonał abp dr Damian Zimoń, metropolita katowicki. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013 oraz z budżetu samorządu województwa śląskiego, Miasta Katowic, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, realizowany przez konsorcjum Akademii Ekonomicznej i Uniwersytetu Śląskiego. Nowoczesna biblioteka naukowa spełniać będzie standardy XXI wieku w zakresie udostępniania informacji niezbędnej do realizacji programów studiów obu uczelni, poprawy jakości nauczania poprzez zwiększenie potencjału badawczego, zwiększenia dostępności literatury naukowej w regionie oraz zwiększenia roli Uniwersytetu Śląskiego i Akademii Ekonomicznej w międzynarodowych relacjach naukowych.

Wartość projektu: 79 453 600,00 PLN
Środki z EFRR: 52 828 698,64 PLN
W całkowity koszt projektu jest wliczona budowa oraz wyposażenie Centrum, czyli specjalistyczne regały na książki, meble, infrastruktura techniczna, sprzęt komputerowy, czy system zabezpieczenia zbiorów w wolnym dostępie.

 

28 maja odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych. Uroczystość miała miejsce na terenie kampusu Uniwersytetu Śląskiego w Chorzowie (ul. 75 Pułku Piechoty). Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach projektu wynikającego z umowy o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Miasto Chorzów oraz Uniwersytet Śląski w Katowicach. Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych wpisuje się w cele I i III Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020. Obiekt budowany jest z inicjatywy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Kształt architektoniczny nadali mu architekci poznańskiej pracowni ARPA Jerzego Gurawskiego, którzy zaadaptowali na jego potrzeby własny projekt, zrealizowanego już obiektu Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, na co zgodę udzielił JM Rektor tegoż Uniwersytetu prof. dr hab. Stefan Jurga. Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum w składzie: Mostostal Warszawa SA, Acciona Infraestructuras SA oraz Autorska Pracownia Architektury – Kuryłowicz & Associates.

Koszt inwestycji – 103 352 654,09 zł
Całkowita wysokość dofinansowania projektu w ramach XIII osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – 64 680 000,00 zł
Wysokość dofinansowania przez Unię Europejską – 54 978 000,00 zł
Powierzchnia użytkowa – 16 868,10 m2
Kubatura – 79 174,25 m3
Lokalizacja – Chorzów, ul. 75 Pułku Piechoty 1

CINiBA
CINiBA

CINiBA
CINiBA

CINiBA. Pod aktem erekcyjnym podpisali się: dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Dariusz Pawelec, wiceprezes Zarządu Mostostal SA Jerzy Binkiewicz, JM Rektor AE prof. dr hab. Jan Pyka, JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, dyrektor Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej Barbara Zajączkowska i prezydent Katowic Piotr Uszok
CINiBA. Pod aktem erekcyjnym podpisali się: dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Dariusz Pawelec, wiceprezes Zarządu Mostostal SA Jerzy Binkiewicz, JM Rektor AE prof. dr hab. Jan Pyka, JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, dyrektor Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej Barbara Zajączkowska i prezydent Katowic Piotr Uszok

CINiBA. Wmurowanie kamienia węgielnego: JM Rektor AE prof. dr hab. Jan Pyka i JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś
CINiBA. Wmurowanie kamienia węgielnego: JM Rektor AE prof. dr hab. Jan Pyka i JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś

ŚMCEiBI w Chorzowie
ŚMCEiBI w Chorzowie

ŚMCEiBI. Podpisanie aktu erekcyjnego. Od lewej: JM Rektor ŚUM prof. dr hab. n. med. Ewa Małecka- Tendera, prof. zw. dr hab. Stefan Jurga (były rektor UAM), JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, marszałek województwa śląskiego Bogusław Śmigielski i prezydent Chorzowa Marek Kopel
ŚMCEiBI. Podpisanie aktu erekcyjnego. Od lewej: JM Rektor ŚUM prof. dr hab. n. med. Ewa Małecka- Tendera, prof. zw. dr hab. Stefan Jurga (były rektor UAM), JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, marszałek województwa śląskiego Bogusław Śmigielski i prezydent Chorzowa Marek Kopel

ŚMCEiBI. Wmurowanie kamienia węgielnego
ŚMCEiBI. Wmurowanie kamienia węgielnego

ŚMCEiBI. Prof. zw. dr hab. Jerzy Zioło
ŚMCEiBI. Prof. zw. dr hab. Jerzy Zioło

Autorzy: Agnieszka Sikora
Fotografie: Agnieszka Sikora