Doktorat honoris causa dla prof. Jerzego Buzka

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji prof. dr hab. Zygmunt Tobor, prof. zw. dr hab. inż. Jerzy Buzek i JM Rektor prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś
Dziekan Wydziału Prawa i Administracji prof. dr hab. Zygmunt Tobor, prof. zw. dr hab. inż. Jerzy Buzek i JM Rektor prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś
11 czerwca na Wydziale Prawa i Administracji UŚ odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa UniwersytetuŚląskiego prof. Jerzemu Buzkowi
11 czerwca na Wydziale Prawa i Administracji UŚ odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa UniwersytetuŚląskiego prof. Jerzemu Buzkowi
Gratulacje od rodziny
Gratulacje od rodziny
 


Fotografie: Agnieszka Sikora