Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych oraz Medali Komisji Edukacji Narodowej

Nie samym chlebem człowiek żyje...

…potrzebuje także uznania – powiedział JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś 8 czerwca podczas uroczystości wręczenia pracownikom Uniwersytetu Śląskiego odznaczeń państwowych oraz Medali Komisji Edukacji Narodowej.

Dziękując za wyróżnienia, prof. dr hab. Jadwiga Stawnicka powiedziała:

- W takich chwilach, jak ta, niezmiennie towarzyszy nam poczucie dumy, radość z wypełniania naszych powinności, poczucie gotowości do dalszych działań, dalszych wysiłków na rzecz środowiska akademickiego, studentów, kraju i spo­łeczeństwa. Ten dzień zamyka pewien etap w naszym życiu. Kiedy działalność na rzecz kraju i społeczeństwa wykracza poza zakres obowiązków, to działalność ta nabiera innego wymiaru: to już nie obowiązek – to przyjemność, to nasza pasja. Pasja działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i wdrożeniowej. Nasze pasje są wspólnym mianownikiem, łączą nas. Patrząc na świat, nie pytamy „dlaczego?”, patrząc na świat pytamy „dlaczego nie?” Otwarty zostaje zatem kolejny etap w naszym życiu, w którym będziemy stawiać przed sobą kolejne wyzwania. Wielkie czyny powstają z wielkich marzeń, a więc życzę wszystkim wielkich marzeń i kreatywnych idei i niestrudzonej aktywności.

Srebrny Krzyż Zasługi otrzymał ks. prof. dr hab. Józef Krętosz
Srebrny Krzyż Zasługi otrzymał ks. prof. dr hab. Józef Krętosz

Krzyżem Zasługi zostały uhonorowane osoby, których działalność na rzecz kraju i społeczeństwa wykracza poza zakres obowiązków. Wojewoda śląski Zygmunt Łukaszczyk wręczył odznaczenia 30 pracownikom Uniwersytetu.

Srebrny Krzyż Zasługi otrzymali:
prof. dr hab. Krzysztof Marek Jarosz,
prof. UŚ dr hab. Józef Knopek,
ks. prof. dr hab. Józef Krętosz,
dr hab. Adam Molenda,
prof. dr hab. Adam Stankowski,
prof. dr hab. Halina Widła.

Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymał prof. zw. dr hab. Jan Malicki
Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymał prof. zw. dr hab. Jan Malicki

Brązowy Krzyż Zasługi otrzymali:
prof. dr hab. Jan Władysław Cholewa,
prof. UŚ dr hab. Anna Zofia Glimos-Nadgórska,
dr Ryszard Henryk Solik,
prof. dr hab. Jadwiga Maria Stawnicka.
Medal za Długoletnią Służbę, to nagroda za wzorowe i przykładne wypełnianie obowiązków, wynikających z pracy zawodowej. Odznaczeniem tym zostali uhonorowani:

Medal Złoty za Długoletnią Służbę:
dr hab. Alferd Czogała,
mgr Aleksandra Kaszper,
prof. UŚ dr hab. Krystyna Kłosińska,
Barbara Kudera,
prof. dr hab. Halina Mazurek,
dr Ewa Ogłoza,
mgr Elżbieta Pagacz,
prof. dr hab. Teresa Pyzik,
dr Danuta Raś,
dr Danuta Rode,
prof. UŚ dr hab. Józef Sieroń,
prof. dr hab. Magdalena Wandzioch,
mgr Edward Wąsiel,
prof. UŚ dr hab. Olga Wolińska,
prof. dr hab. Maria Wysocka.

Medal Srebrny za Długoletnią Służbę:
prof. UŚ dr hab. Rafał Molencki,
prof. UŚ dr hab. Alina Szczurek-Bortuta,
mgr Teresa Pawlicka.

Medal Brązowy za Długoletnią Służbę:
dr Aleksandra Achtelik,
mgr Robert Wardyń.
Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania Medale Komisji Edukacji Narodowej, z rąk JM Rektora UŚ prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia, odebrało 14 pracowników Uniwersytetu Śląskiego:
prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś (z rąk wojewody śląskiego),
prof. dr hab. Zbigniew Białas,
dr Beata Dyrda,
prof. UŚ dr hab. Zenon Gajdzica,
dr Helena Hrapkiewicz,
prof. Anna Kowalczyk-Klus,
ks. prof. dr hab. Józef Krętosz,
prof. dr hab. Jan Malicki,
prof. UŚ dr hab. Bernadeta Niesporek-Szamburska,
prof. UŚ dr hab. Urszula Szuścik,
dr hab. Lesław Teper,
prof. UŚ dr hab. Jadwiga Uchyła-Zroski,
dr Ireneusz Zjawiony,
dr Tadeusz Wolan (wniosek Związku Nauczycielstwa Polskiego).

Złotą Odznaką „Za Zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego” zostali wyróżnieni:
mgr Edward Achtelik,
mgr Adam Ręka.

Autorzy: Agnieszka Sikora
Fotografie: Agnieszka Sikora