Na Wydziale Filologicznym

Światowy Dzień Jąkających się

Co roku 22 października obchodzony jest Światowy Dzień Jąkających się. Stanowi on okazję do przypomnienia wszystkim ludziom o problemie osób z brakiem płynności w mówieniu. W tym roku pod honorowym patronatem dziekana Wydziału Filologicznego UŚ prof. dr. hab. Rafała Molenckiego oraz Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego wiedza z zakresu balbutologopedii zostanie propagowana w środowisku akademickim.

22 października odbędzie się konferencja naukowo-szkoleniowa dla studentów i pracowników naukowych poświęcona zagadnieniom dysfluencji. Jej głównym organizatorem jest Podyplomowe Studium Logopedii UŚ. Konferencja będzie się składać z dwóch części: wykładów oraz dyskusji panelowej. Prelegentami będą: dr Mieczysław Chęciek, dr Iwona Michalak-Widera oraz mgr Katarzyna Węsierska.

W imieniu organizatorów zapraszamy do uczestnictwa w obradach.