Wstępniak

Szanowni Czytelnicy!

Już po raz 41. rozpoczynamy rok akademicki w murach naszej Alma Mater. Podczas uroczystości inauguracyjnej żegnający się z "urzędem" rektor Janusz Janeczek zwrócił uwagę, że jubileuszowy rok akademicki 2007/2008 zakończył czterdziestoletni okres istnienia Uniwersytetu Śląskiego i czas ten porównał do upływu czterdziestu lat w życiu człowieka, które kończą "burzliwy okres młodości i wczesnego wieku dojrzałego, okres uczenia się życia, walki i zdobywania, zwycięstw i porażek, rozpoczyna się zaś etap stabilizacji, utrwalania i rozszerzania zdobyczy, ugruntowywania i pogłębiania wiedzy i umiejętności, okres dojrzałej twórczości". Wierzymy, że życie zaczyna się po czterdziestce i naszą dojrzałą Uczelnię stać jeszcze na wiele - czasami również na szalone pomysły, które jednak czynią życie w jej murach tak ciekawym. Wszystkim pracownikom oraz studentom, w okresie nadchodzących zmian i reform w szkolnictwie wyższym, życzymy wielu sukcesów w pracy zawodowej, wytrwałości, motywacji do przełamywania barier, które na nich niewątpliwie czekają, ale przede wszystkim zadowolenia z przebywania w murach naszej Uczelni. Zaś nowemu rektorowi, który niestety z powodu poważnej kontuzji nie weźmie udziału w październikowym meczu Senat kontra Senat, życzymy szybkiego powrotu do zdrowia, będzie ono bardzo potrzebne w najbliższych czterech latach ciężkiej pracy.

W pierwszym, powakacyjnym numerze "Gazety Uniwersyteckiej UŚ" polecamy uwadze zarówno tekst wystąpienia JM Rektora UŚ prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia, jak i wykład inauguracyjny odchodzącego rektora prof. zw. dr. hab. Janusza Janeczka pt. "Geolog na atomowym szlaku".

Szkolnictwo wyższe, podobnie jak cała sfera budżetowa, odczuwa coraz boleśniej skutki pogarszającej się sytuacji materialnej. Odchodzą dobrzy pracownicy inni godzą się na np. wieloetatowość. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podjęło prace nad projektem założeń reformy systemu nauki szkolnictwa wyższego oraz perspektywiczną strategią rozwoju nauki w Polsce. Zachęcamy do zapoznania się ze stanowiskiem KZ NSZZ "Solidarność" UŚ.

Autorzy: Redakcja