Inauguracja XLI roku akademickiego 2008/2009 w Uniwersytecie Śląskim

 

Inauguracja nowego rok akademickiego odbyła się 30 września 2008 r. w Międzywydziałowej Auli przy Wydziale Nauk o Ziemi UŚ w Sosnowcu Inauguracja nowego rok akademickiego odbyła się 30 września 2008 r. w Międzywydziałowej Auli przy Wydziale Nauk o Ziemi UŚ w Sosnowcu

 

 

Inauguracja nowego rok akademickiego odbyła się 30 września 2008 r. w Międzywydziałowej Auli przy Wydziale Nauk o Ziemi UŚ w Sosnowcu

 

 

Inauguracja nowego rok akademickiego odbyła się 30 września 2008 r. w Międzywydziałowej Auli przy Wydziale Nauk o Ziemi UŚ w Sosnowcu

 

 

Inauguracja nowego rok akademickiego odbyła się 30 września 2008 r. w Międzywydziałowej Auli przy Wydziale Nauk o Ziemi UŚ w Sosnowcu

 

 

Podczas uroczystości inauguracji nowego roku akademickiego miała miejsce ceremonia przekazania insygniów rektorskich Podczas uroczystości inauguracji nowego roku akademickiego miała miejsce ceremonia przekazania insygniów rektorskich

 

 

Podczas uroczystości inauguracji nowego roku akademickiego miała miejsce ceremonia przekazania insygniów rektorskich

 

 

Podczas uroczystości inauguracji nowego roku akademickiego miała miejsce ceremonia przekazania insygniów rektorskich Zaprezentowano także nowe insygnia rektorskie, które zostały ufundowane z okazji czterdziestolecia Uniwersytetu Śląskiego

 

 

Medal Uniwersytetu Śląskiego został wręczony prezydentowi Sosnowca Kazimierzowi Górskiemu Medal Uniwersytetu Śląskiego został wręczony prezydentowi Sosnowca Kazimierzowi Górskiemu

 

 

Po raz pierwszy w historii naszej Uczelni nadano tytuł Honorowego Profesora Uniwersytetu Śląskiego, otrzymał go były rektor UŚ prof. zw. dr hab. Maksymilian Pazdan Po raz pierwszy w historii naszej Uczelni nadano tytuł Honorowego Profesora Uniwersytetu Śląskiego, otrzymał go były rektor UŚ prof. zw. dr hab. Maksymilian Pazdan

 

 

Zaszczytną nagrodę Pro Scientia et Arte w tym roku otrzymali: prof. zw. dr hab. Marek Zrałek (Instytut Fizyki UŚ) oraz prof. zw. Eugeniusz Delekta (kierownik Katedry Grafiki Wydziału Artystycznego UŚ). Na zdj. także przewodnicząca Kapituły Nagrody prof. dr. hab. Małgorzata Łuszczak Zaszczytną nagrodę Pro Scientia et Arte w tym roku otrzymali: prof. zw. dr hab. Marek Zrałek (Instytut Fizyki UŚ) oraz prof. zw. Eugeniusz Delekta (kierownik Katedry Grafiki Wydziału Artystycznego UŚ). Na zdj. także przewodnicząca Kapituły Nagrody prof. dr. hab. Małgorzata Łuszczak

 


Fotografie: Agnieszka Sikora