38. doktorat honoris causa Uniwersytetu Śląskiego

Pierwszy informatyk kraju

Profesor Jan Węglarz - światowej sławy informatyk, inicjator i twórca infrastruktury informatycznej dla środowiska naukowego w Polsce - otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego. Uroczystość odbyła się 2 lipca w Pałacu Schoena, Muzeum w Sosnowcu.

Niewielka sala muzealna z trudem pomieściła dostojnych gości. Byli wśród nich parlamentarzyści RP, przedstawiciele władz Katowic i Sosnowca, rektorzy śląskich uczelni, naukowcy z Politechniki Poznańskiej, przedstawiciele kurii katowickiej i poznańskiej, członkowie senatu Uniwersytetu Śląskiego oraz liczne grono przyjaciół Laureata.

Laudację przygotowała i odczytała dyrektor Instytutu Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, prof. UŚ dr hab. inż. Alicja Wakulicz-Deja. Recenzentami byli: prof. dr hab. Jacek Koronacki z Instytutu Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, członek PAN prof. zw. dr hab. inż. Henryk Krawczyk z Politechniki Gdańskiej oraz członek PAN prof. zw. dr hab. inż. Roman Słowiński z Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej. Ceremonii przewodniczył rektor - elekt prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś. Po uroczystości nadania tytułu powiedział m.in.:
- Jest dla nas ogromnym zaszczytem, że Profesor Jan Węglarz właśnie w naszym uniwersytecie, Uniwersytecie Śląskim, otrzymał tytuł doktora honorowego. Każda politechnika, każdy uniwersytet mogą być dumni ze współpracy z panem Profesorem, nasz wybór jest w pewnym sensie symboliczny, choć ułatwiony i wsparty fantastycznymi osiągnięciami pana Profesora, który w swoich pracach przedstawia nieomal wizjonerskie szlaki rozwoju i zastosowań informatyki. Choć wiele z nich jest już w stanie realizacji w zespole pana Profesora, to jednak nasza imaginacja nie jest w stanie wyobrazić sobie, jak ogromnej skali osiągnięcia przyniesie przyszłość. Dzięki uczonym takiej miary, jak Profesor Węglarz, nawet niezwykłe imaginacje mogą być jednak spełnione, bo tempo rozwoju badań naukowych przerasta naszą wyobraźnię. To wielkie osiągnięcie umysłu ludzkiego.

Laureat wygłosił wykład, w którym mówił o konieczności powszechnego dostępu do infrastruktury informatycznej jako warunku rozwoju globalnej społeczności naukowej.

Po odczytaniu listów przesłanych pod adresem Laureata, przyszedł czas na osobiste gratulacje. Biskup prof. dr hab. Marek Jędraszewski z Poznania, odwołując się do wieloletniej znajomości i przyjaźni z Profesorem, wskazał na jego niezwykłe cechy charakteru: - Nadzwyczajne osiągnięcia naukowe zawdzięcza temu, co znajduje się u źródeł istnienia wolności i skrzydeł, o których pisał Jan Paweł II. Nie byłoby możliwości wznoszenia się ludzkiego umysłu, gdyby nie wolność ludzkiego ducha. Pan Profesor potrafi być wolny w swoim postępowaniu naukowym, co znaczy, że umie stawiać zupełnie nowatorskie pytania tak sobie, jak i nauce, ale także szukać na nie odpowiedzi... Profesor Węglarz jest rzeczywistym autorytetem moralnym, ale ta niezwykła pozycja wynika przede wszystkim z tego, że Jego morale budowane jest na wolności ducha także w świecie rzeczywistości jawnej.

Uroczystości towarzyszył, tym razem w kameralnym składzie, cieszyński chór akademicki "Harmonia" pod dyrekcją dr Izabelli Zieleckiej-Panek.

Autorzy: Maria Sztuka