Stopnie i tytuły naukowe - październik 2008

Doktoraty:

Dr Piotr Bujak - Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii - Instytut Chemii
Dr Tomasz Magdziarz - Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii - Instytut Chemii
Dr Tomasz Kmita - Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach
Dr Jacek Finster - Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii - Instytut Chemii
Dr Barbara Matonia - Wydział Filologiczny
Dr Tomasz Huk - Wydział Pedagogiki i Psychologii
Dr Paweł Maślankiewicz - Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii - Instytut Fizyki
Dr Arkadiusz Rojczyk - Wydział Filologiczny
Dr Grzegorz Sapota - Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach
Dr Grzegorz Badura - Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach
Dr Piotr Hermanowski - Wydział Nauk o Ziemi
Dr Beata Abdallah-Krzepkowska Wydział Filologiczny
Dr Paweł Synowiec - Wydział Artystyczny
Dr Jerzy Pietruczuk - Wydział Artystyczny
Dr Monika Noszczyk-Bernasiewicz - Wydział Pedagogiki i Psychologii
Dr Robert Radek - Wydział Nauk Społecznych
Dr Agnieszka Grzesiok - Wydział Nauk Społecznych
Dr Aleksandra Komandera - Wydział Filologiczny

Habilitacje:

Dr hab. Małgorzata Nitka - Wydział Filologiczny
Dr hab. Leszek Drong - Wydział Filologiczny
Dr hab. Jacek Górecki - Wydział Prawa i Administracji
Dr hab. Ewa Rott-Pietrzyk - Wydział Prawa i Administracji
Dr hab. Mariusz Kolczyński - Wydział Nauk Społecznych
Dr hab. Aleksandra Janowska - Wydział Filologiczny