Komunikat Działu Spraw Socjalnych

Dział Spraw Socjalnych informuje, że zostały wprowadzone zmiany dotyczące korzystania z dofinansowań do wczasów i wczasów pod gruszą.

I. ODWOŁANE ZOSTAJĄ ZAWIESZENIA ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

częściej niż co 2 lata mają prawo ubiegać się o dofinansowanie pracownicy z III grupą dodatku za pracę w warunkach szkodliwych lub uciążliwych,

matki samotnie wychowujące dzieci,

- pracownicy,w roku jubileuszowym (którzy w Uniwersytecie Śląskim przepracowali minimum 10 lat) - udokumentowany wniosek

II. EMERYCI I RENCIŚCI UŚ

otrzymują świadczenia wczasowo-socjalne w wysokości uzależnionej od kwoty otrzymywanej renty lub emerytury

- 1 mln - jeżeli renta lub emerytura nie przekracza 1 mln zł

- 800 tys.- jeżeli renta lub emerytura nie przekracza 1,5 mln zł

- 650 tys.- jeżeli renta lub emerytura nie przekracza 2 mln zł

- 500 tys.- jeżeli emerytura lub renta przekracza 2 mln zł (kwoty Świadczeń podano wraz z 20% podatkiem)

III. Rozszerza się uprawnienia do dofinansowania dla młodzieży powyżej 18 lat, ale tylko dla uczniów szkół średnich (włącznie z tegorocznymi maturzystami) na których pobierany jest zasiłek rodzinny w Uniwersytecie.

IV. Pracownicy w niepełnym wymiarze czasu pracy otrzymują dofinansowanie co 4 lata /po przeracowaniu w Uniwersytecie minimum 3 lat/.

V. Podwyższa się kwotę dopłat do wczasów i wczasów pod gruszą z 700 tysięcy do 1 miliona na osobę uprawnioną (opodatkowane).

Pracownicy zainteresowani korzystaniem z basenu i siłowni na Uniwersytecie zgłaszają się w Dziale Spraw Socjalnych.

Autorzy: Redakcja