Z protokołu posiedzenia senatu 29 września 1992 roku

W punkcie dotyczącym sprawozdania z przebiegu rekrutacji, na temat naboru na studia zaoczne, czyli odpłatne, wypowiedziano takie oto zdania:

Prorektor prof. Adam Lityński: ...

Wszyscy będziemy doświadczać czegoś nowego, jakiegoś nowego stosunku między studentem a nauczycielem; studentem który płaci i stając się naszym klientem może od nas wymagać ...

Prof. Jerzy Mioduszewski: ...

Padło tu zdanie, które wydaje się dosyć niebezpieczne - że to są studenci, którzy płacą, i powinniśmy się liczyć, ie będą wymagać. Czy z tego wynika, że ci którzy nie płacą, - studenci stacjonarni - nie maje prawa wymagać? ...

Rektor prof. Maksymilian Pazdan: ...

Też mają, prawo wymagać a my musimy świadczyć. Co do tego nie ma wątpliwości.

Autorzy: Redakcja