Zmarli

Z żalem informujemy, iż na progu roku akademickiego zmarli dwaj długoletni pracownicy naukowi naszej uczelni:

12 października zmarł
dr hab. MICHAŁ STASZKOW

profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Śląskiego, byty prorektor filii w Cieszynie, były dziekan Wydziału Prawa i Administracji, kierownik Katedry Prawa Wynalazczego i Patentowego, autor licznych prac naukowych z zakresu prawa rzymskiego i wynalazczego.

14 października zmarł
dr hab. TADEUSZ PANEK

były prodziekan Wydziału Matematyczno-Fizyczno-Chemicznego, były dyrektor Centrum Techniki Obliczeniowej, kierownik Zakładu Efektu Mossbauera i Anihilacji Pozytonów w Instytucie Fizyki i Chemii Metali Wydziału Techniki, autor licznych publikacji z zakresu fizyki ciała stałego.

Autorzy: Redakcja