Kronika Uniwersytecka - Luty 1996

PROTOKÓŁ PODPISANY

23 stycznia wojewoda katowicki Eugeniusz Ciszak i rektor Uniwersytetu Śląskiego Maksymilian Pazdan podpisali protokół wspólnych ustaleń dokonanych 18 września podczas spotkania w murach naszej uczelni władz uniwersytetu z wojewodą i towarzyszącymi mu wtedy dyrektorami wydziałów UW. Protokół określił obszary, w których Uniwersytet i Urząd mogą i powinny współdziałać w bardziej skoorynowany sposób dla bezpośredniego własnego pożytku i korzyści regionu. Są to takie dziedziny jak kształcenie, badania naukowe, kultura, realizacja kontraktu regionalnego. Oczekiwania Wojewody sformułowane we wrześniu najogólniej można sprowadzić do większego, konkretnego włączenia się uniwersytetu, jego poszczególnych struktur naukowych i dydaktycznych oraz indywidualnie - naukowców - w podejmowanie różnorakich problemów domagających się rozwiązania. Uczelnia zaś oczekuje bardziej konkretnego formułowania zamówień czy wręcz zleceń na badania oraz kształcenie. Liczy także na pomoc w rozwiązywaniu swych problemów egzystencjalnych. W protokole podkreślono nieodzowność utrzymywania kontaktów roboczych oraz ustanowiono po obu stronach koordynatorów poczynań w poszczególnych obszarach.

POROZUMIENIE ZAWARTE

18 stycznia podejmowaliśmy delegację Rosyjskiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. A. I. Hercena w St. Petersburgu z jego rektorem prof. dr hab. Giennadijem A. Bordowskim. Goście z Rosji przyjechali sfinalizować zawarcie porozumienia o współpracy naszych uczelni. Porozumienie określiło, iż uniwersytety będą "początkowo współpracować w zakresie: geografii, ekologii, pedagogiki i filologii rosyjskiej. Strony będą dążyć do rozszerzenia współpracy na inne dziedziny nauki i kształcenia".

NOWE STUDIA PODYPLOMOWE

W Instytucie Fizyki ruszają od 15 lutego trzysemestralne Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne w zakresie nauczania fizyki dla absolwentów szkół wyższych posiadających dyplom magistra, magistra inżyniera lub inżyniera. Ukończenie studiów podyplomowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10. 10. 1991 r. (Dz. U. nr 98 z 31. 10. 1991, poz. 433) pozwala na nabycie kwalifikacji nauczyciela fizyki pod warunkiem posiadania kwalifikacji pedagogicznych uprawniających do nauczania w szkole. Osoby nie posiadajace uprawnień pedagogicznych muszą uzyskać je na oddzielnych kursach pedagogicznych prowadzonych m. in. przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Katowicach.

Studia zostaną przeprowadzone systemem zaocznym. W każdym semestrze jest przewidziane przeprowadzenie 120 godzin zajęć dydaktycznych w postaci 15 zjazdów sobotnich po 8 godzin. Program studiów zakłada znajomość matematyki na poziomie kursu matematyki w technicznych szkołach wyższych. Koszt studiów wynosi 500 zł za pierwszy semestr.

MŁODZIEŻ W FILII

Od 29 grudnia do 2 stycznia w cieszyńskiej Filii odbywała się I Międzynarodowa Plenarna Sesja Senatu ECCSMP - Europejskiego Centrum Sejmików Młodzieży Miast Polskich. Organizatorami spotkania byli: Zespół Badań Mniejszości Kulturowych (grupa robocza) Filii UŚ, Dom Europejski CieszynUstroń, Stowarzyszenie "Młodzi Demokraci" - Koło w Bielsku Białej. Prowadzili obrady pracownicy UŚ z Filii i z Katowic, Uniwersytetu Warszawskiego, Toruńskiego i Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania. Uczestnicy to w większości studenci pierwszych lat, mający za sobą szkolenia młodych redaktorów gazetek szkolnych.

ZA SZYBĄ

Niepokojące sygnały docierają z ostatniego klubu studenckiego, który nie został jeszcze przekazany żadnemu ajentowi. Mowa o klubie "Za Szybą" mieszczącym się na osiedlu studenckim w Ligocie. 20 grudnia odbyło się spotkanie, na którym byli wszyscy zainteresowani sprawą, tzn. przewodniczący Samorządu Studenckiego, kierownik administracyjny klubu i szefowa Działu Agend Kulturalnych, przedstawiciele radia "Egida" i p. prorektor prof. Paweł Migula - prócz najważniejszych i zarazem "oskarżonych", czyli rady programowej klubu, tego dnia zawieszonej w obowiązkach. Stan na koniec stycznia to formalny zarzut postawiony przez URSS braku spełnienia wymogów proceduralnych odnośnie wyboru i pracy rady klubu a ponadto przedstawienie prorektorowi ds. studenckich przez kierowniczkę administracyjną klubu listy uchybień w działalności rady, w tym także podejrzenia o nadużycia finansowe. Sprawą zajmuje się Komisja Rewizyjna URSS. W klubie tymczasowo działa "skompilowana" rada programowa, którą tworzą członkowie remontowanego klubu "Straszyny Dwór" oraz niektórzy członkowie zawieszonej rady, jednakże z ograniczonymi kompetencjami. Radykalnym rozwiązaniem będą planowane na drugą połowę lutego wybory nowej rady a także konkluzje do jakich dojdzie Komisja Rewizyjna. Na razie wzajemne oskarżenia rozgrzewają języki do białości. Do sprawy wrócimy.

EKO - FOTO`95

Kolejna edycja konkursu fotograficznego RO, RU-UŚ, RUPŚl. - ZSP (któremu zresztą patronujemy) - została rozstrzygnięta. Prace o tematyce ekologicznej nadesłało 15 osób - studenci i po raz pierwszy również młodzież szkół średnich. Pierwszą nagrodę otrzymał Tomasz Dziechciarz z IV roku AE, II - Katarzyna Skalska-Opania z PŚl., III - Krzysztof Wandrasz z V PŚl. Wystawę pokonkursową można oglądać na I piętrze WNS obok sali Rady Wydziału.

ELSA DZIAŁA

10 stycznia nasza uczelniana komórka ELSA - Międzynarodowej Organizacji Studentów Prawa i Samorząd Studencki zorganizowali spotkanie z przedstawicielami Okręgowej Izby Radców Prawnych. Goście mówili studentom prawa o charakterze pracy radcy prawnego, o aplikacji radcowskiej - czyli o tym wszystkim o czym przezorni, studenci prawa myślą już teraz.

NA NARTY DO SZCZYRKU

W czasie ferii (do 11 lutego) codziennie z wyjątkiem sobót z Sosnowca i Katowic odjeżdżać będzie autobus na narty do Szczyrku. Później tzn. do końca marca autobusy będą podstawiane w sobotę i niedzielę. Dla pracowników i członków rodzin koszt przejazdu - 2 złote. Chętni na wyjazdy sobotnio-niedzielne muszą zgłosić się do czwartku każdego tygodnia, a autobusy pojadą przy zgłoszeniu się minimum 30 osób. O tym wszystkim informuje Dział Socjalny, gdzie należy się zgłaszać.

KONCERT WŁOCHA

10 stycznia w Filii w Cieszynie koncertował Massimiliano Perin (Włochy) - laureat międzynarodowych konkursów pianistycznych w Rzymie i Neapolu. Wykonał kompozycje Schumanna, Brahmsa i Albeniza. Organizatorem imprezy był Zakład Dydaktyki Muzycznej Instytutu Pedagogiki Muzycznej.

INFORMACJA Z PRASY CODZIENNEJ

"Gazeta w Katowicach": "Już od sześciu lat Koło Bogucice Związku Górnośląskiego organizuje konkurs indeksów studentów mieszkających w tej dzielnicy Katowic, którzy ukończyli I rok studiów". Wśród tegorocznych laureatów znalazła się Katarzyna Lizoń z WNS ze średnią ocen 4, 4. Nagrodzeni, uroczyście honorowani, otrzymują nagrody od 150 do 130 zł. Oby więcej takich inicjatyw - dopingujących do lepszego studiowania.

INFORMACJA PEWNA

Wobec, jak się wydaje, rosnącego zapotrzebowania na "transparentność" życia w ogóle, a życia władzy w szczególności, informujemy, że podróż JM Rektora do Rzymu i Watykanu (patrz s. 1) od strony finansowej miała charakter podróży prywatnej: Pan Rektor wydał kwesturze dyspozycję aby jej koszty pokryto z jego pensji.