Stanowiska, stopnie, tytuły naukowe - Luty 1996

Na Stanowisku profesora nadzwyczajnego zatrudniony został

prof. dr hab. Wiesław Sułkowski - WFCh

Stopień doktora habilitowanego uzyskała :

Dr hab. Teresa Kurowska - WPiA

Stopień doktora uzyskali :

Dr Jolanta Burda - WNoZ

Dr Danuta Opacka - Walasek - WFil

Dr Mirosław Wójcik - WPiPs

mgr Bogdan Dziworski z WRiTV zakończył z pozytywnym wynikiem przewód kwalifikacyjny I stopnia (odpowiednik doktoratu) na PWSFTViT w Łodzi