REKTORZY U PAPIEŻA

4 stycznia Jan Paweł II spotkał się z grupą 56 rektorów polskich uczelni. Był wśód nich także rektor, prof. Maksymilian Pazdan, którego poprosiliśmy o krótkie zrelacjonowanie 3-dniowej wizyty w Rzymie i w Watykanie.
- Inicjatywa podróży zrodziła się w łonie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich jeszcze w ubiegłym roku akademickim i pierwotnie miała się ona odbyć przed wakacjami letnimi. W jej przygotowaniu pośredniczyła nuncjatura Stolicy Apostolskiej w Warszawie. Do Rzymu udaliśmy się 3 stycznia, 4 stycznia przyjął nas Ojciec św., następnego dnia byliśmy na Monte Cassino, gdzie mszę św. odprawił rektor ATK ks. prof. Jan Łach a 6 stycznia przed południem wracaliśmy do kraju.

Samo spotkanie z Janem Pawłem II należało do tych szczególnych o nielimitowanym z góry czasie. Na wstępie przemówił przewodniczący naszej grupy (zarazem przewodniczący KRUP) rektor Uniwersytetu Łódzkiego prof. Michał Seweryński. Po nim głos zabrał rektor UJ - macierzystej uczelni Papieża, prof. Aleksander Koj. I wreszcie przemówił Ojciec św. (następnego dnia L`Osservatore Romano opublikował ten tekst w języku polskim, zgodnie z zasadą dziennika, iż przemówienia papieskie drukuje się w języku w jakim zostały wygłoszone). A potem - przedstawiani przez prof. Seweryńskiego - podchodziliśmy kolejno do Papieża na chwilę rozmowy. Wręczyłem Ojcu św. medal Uniwersytetu Śląskiego. Papież pytał mnie o naszą uczelnię oraz o Panią Profesor Irenę Bajerową - swoją koleżankę ze studiów polonistycznych. Po tych indywidualnych rozmowach przeszliśmy z Sali Konsystorza do Auli Klementyńskiej na wspólne zdjęcie z Ojcem św. Każdy z nas w upominku otrzymał różaniec i album o Watykanie.
Rektor Pazdan wręcza Ojcu św. medal Uniwersytetu Śląskiego. W głębi rektor UL. prof. Michał Seweryński.

( Foto: L'Osservatore Romano, A. Mari)

Autorzy: Dariusz Rott