Nowe książki - Październik 1994

W Wydawnictwie Uniwersytetu Slaskiego ukazaly sie:

P r a c e n a u k o w e

HISTORIA. Ryszard Kaczmarek: Jozej Bibiszkiewicz /1875-1940/. Biografia polityczna. Katowice 1994, bibliogr., indeks, sum., Zsfg., zl 40 000, -

SOCJOLOGIA. Adam Bartoszek: Spoleczne tworzenie osobowosci. Zarys socjologicznych teorii osobowosci. Katowice 1994, bibliogr., rys., sum., zl 40 000, -

POLITOLOGIA. Wladza i spolecznosci lokalne w procesie przeobrazen ustrojowych. Red., Piotr Dobrowolski, Katowice 1994, tab., sum., Zsfg., zl 45 000, -

LITERATUROZNAWSTWO. Cezury i przelomy. Studia o literaturze polskiej XX wieku. red. Krzysztof Krasuski. Katowice 1994, indeks, sum., Zsfg., zl 55 000, -

Barokowe przypomnienia i inne. Studia historycznoliterackie. Red. Renarda Ocieczek i Marek Piechota. Katowice 1994, indeks, rez., sum., zl 60 000, -

"The Most Sublime Act". Essays on the Sublime. Red. Tadeusz Rachwal i Tadeusz Slawek. Katowice 1994, streszcz., rys., zl 50 000, -

"Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze". T. 18: Rosyjska literatura popularna. Red. Barbara Stempczynska. Katowice 1994, rez., sum., zl 20 000, -

JEZYKOZNAWSTWO. "Prace Jezykoznawcze". T. 22: Studia historycznojezykowe. Red. Alina Kowalska. Katowice 1994, rez., sum., zl 45 000, -

Urszula Zydek-Bednarczuk: Struktura tekstu rozmowy potocznej. Katowice 1994, bibliogr., sum., Zsfg., zl 50 000, -

PRAWO. "Studia Iuridica Silesiana". T. 17. Red. Marcin Kudej, Katowice 1994, sum., rez., streszcz., zl 40 000, - -

PSYCHOLOGIA. Malgorzata Gornik: Dynamika roszczen i doswiadczenia niesprawiedliwosci wsrod ludzi chorych somatycznie. Katowice 1994, bibliogr., aneks, rys., tab., sum., rys., zl 47 000, -

Ryszard Cibor: Struktura "ja" a motywy podejmowania leczenia odwykowego. Katowice 1994, bibliogr., tab., sum., rez., zl 35 000, -

PEDAGOGIKA. Alojzy Ganczarczyk: Orientacje zyciowe mlodziezy w warunkach transformacji ustroju. Katowice 1994, bibliogr., tab., diagr., rys., sum., rez., zl 50 000, -

Szkice o wychowaniu. red. Wojciech Kojs przy wspolpracy Bronislawy Dymary. Katowice 1994, sum., rys., zl 45 000, -

Edukacja aksjologiczna. T. 1: Wymiary - kierunki - uwarunkowania. Red. Katarzyna Olbrycht. Katowice 1994, sum., rez., zl 50 000, -

"Pedagogika Pracy Kulturalno-Oswiatowej". T. 13. Red. Antoni Gladysz. Katowice 1994, rez., sum., zl 25 000, -

MATEMATYKA. Zdzislaw Wyderka: Linear Differential Equations with Measures as Coefficients and Control Theory. Katowice 1994. rys., streszcz., rez., zl 40 000, -

BIOLOGIA. Bogdan Dolezych: Oddzialywanie kadmu na funkcje absorpcyjne, motoryczne i enzymatyczne przewodu pokarmowego szczura. Wyd. 2 popr. i uzup. Katowice 1994, bibliogr., rys., sum., rez., zl 25 000, -

"Acta Biologica Silesiana". T. 25/42/: Wplyw antropopresji na flore Gornego Slaska i terenow przyleglych. Red. Krzysztof Rostanski. Katowice 1994, bibliogr., rys., fot., tab., rez., sum., streszcz., zl 40 000, -

TECHNIKA. "Prace Wydzialu Techniki". T. 28: Informacja naukowo-techniczna. Red. Andrzej Szewc. Katowice 1994, rez., sum., zl 20 000, -

S k r y p t y

POLITOLOGIA. Partie i systemy partyjne panstw wysoko rozwinietych. Cz. I red. Jan Iwanek. Katowice 1994, tab., zl 40 000, -

PSYCHOLOGIA. Psychologia w pracy menedzera. red. Barbara Kozusznik. Katowice 1994, bibliogr., rys., tab., zl 40 000, -

Wprowadzenie do psychologii ekonomicznej. Red. Maria Pietras. Katowice 1994, bibliogr., schem., zl 45 000, -

C z a s o p i s m a

FIZYKA I CHEMIA METALI. "Archiwum nauki o materialach" 1994, t. 15, nr 1/2, lit., rys., tab., streszcz., abstracts, zl 60 000, - /wyd. wespol z Wydzialem IV Nauk Technicznych PAN/

Poza Wydawnictwem US ukazaly sie:

Piotr Wilczek: Erazm Otwinowski. Pisarz arianski, Katowice 1994 /Wyd. Gnome Books/

Etyka w srodowisku akademickim. Materialy sympozjum... Red. J. Zielinski, L. Tyszkiewicz, Warszawa 1994 /Wyd. Komitet Etyki PAN/

M. Pastuchowa, A. Skudrzykowa, Polszczyzna Zaglebia Dabrowskiego, Katowice 1994 /Wyd. Wojewodzka Biblioteka Publiczna w Katowicach/

Kazimierz Czarnecki, Piotr Kowolik, Metoda badan szkolnej wiedzy pojeciowej uczniow klas I-III. Testy slownikowe i ich zastosowanie /jezyk polski, matematyka, srodowisko spol. - przyrodnicze, plastyka, technika, kultura fizyczna i katolicka nauka religii/ Katowice 1994, s. 115.

Wlodzimierz Goriszowski, Piotr Kowolik, Metodologiczno-metodyczne problemy wychowania muzycznego w zarysie, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce 1994, s. 235.

Ponownie przypominamy, iz w rubryce niniejszej chcemy takze informowac o ksiazkach pracownikow US, ktore ukazuja sie poza naszym wydawnictwem. Musza nas o tym jednak poinformowac sami zainteresowani.