/przyznane w roku akademickim 1993/4/

Nowe granty - Październik 1994

W ub. roku akademickim w konkursach KBN na indywidualne projekty badawcze srodki finansowe uzyskalo 28 pracownikow naszej uczelni. Lacznie w ubieglym roku na US realizowano 104 granty. Publikujemy nizej wykaz ubieglorocznych, nowych grantow. Stan na 15.09.1994 r.

WYDZIAL FILOLOGICZNY

Prof. dr hab. Kamilla Terminska, Dzialania niekonwencjonalne. Rozwazania o granicach normy, 80 mln, 15.03.94-14.03.95. Dr Mariola Jarczykowa, Kultura literacka w srodowisku Radziwillow birzanskich w I polowie XVII wieku, 30 mln, 1.04.94 - 31.12.95.

Dr hab. Andrzej Gwozdz, Kultura w dobie przelomu - audiowizualnosc w epoce komunikacji elektronicznej, 150 mln, 1.05.94 - 31.12.95.

Prof. dr hab. Eleonora Udalska, Europejskie teorie dramatyczne. Od Sartre`a do Mrozka, 446 mln, 15.07.94 - 20.12.96.

Prof. dr hab. Janusz Arabski, Slownik czasownikow angielskich, 500 mln, 1.07.94 - 30.06.96.

WYDZIAL MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII

Prof. dr hab. Irena Okonska-Kozlowska, Otrzymywanie i wlasciwosci fizyko-chemiczne monokrysztalow o strukturze spinelowej, 300 mln, 1.10.94 - 30.09.96.

Prof. dr hab. Janusz Zielinski, Nadprzewodnictwo w silnie skorelowanych ukladach elektronowych, 288 mln, 1.07.93 - 31.03.95.

Prof. dr hab. Jerzy Ziolo, Badanie wplywu anizotropii wywolanej silnym polem elektrycznym na wlasnosci fluktuacji krytycznych w cieczach, 1 100 mln, 1.02.94 - 31.12.96.

Prof. dr hab. Michal Matlak, Wlasnosci termodynamiczne uogolnionego modelu s-f, 27 mln, 1.03.94 - 28.02.95.

Mgr Marcin Mierzejewski, Anizotropowe nadprzewodnictwo w plaszczyznie Cu 02. Korelacje a geometria ukladu, 48 mln, 1.09.94 - 1.09.95.

Dr Stanislaw Kucharski, Poszerzona metoda sprzezonych klasterow /ECC/ w zastosowaniu do badania korelacji elektronowej, 234 mln, 1.07.94 - 31.12.95.

Dr Maria Barysz, /jeszcze brak umowy /

Prof. dr hab. Zygmunt Gburski, Dynamika cieklych krysztalow fezzoelektrycznych - symulacje komputerowe, 360 mln, 1.08.94 - 31.12.95.

WYDZIAL NAUK O ZIEMI

Mgr Monika Fabianska, Ekstrografia w geochemii organicznej, 29, 9 mln, 1.04.94 - 31.03.96.

Mgr Andrzej Boczanowski, Szkarlupnie bezlodyzkowe dewonu Gor Swietokrzyskich i ich znaczenie stratygraficzne, 30 mln, 1.04.94 - 31.03.95.

Dr Jerzy Cabala, Okreslenie zmian chemizmu rud Zn-Pb wywolanych na przykladzie rud ze zloz Olkusz i Pomorzany, 28 mln, 1.04.94 - 31.12.94.

Dr Stanislaw Cmiel, Zmiennosc wybranych parametrow jakosciowych wegla w strefach tektonicznych w Gornoslaskim Zaglebiu Weglowym, 50 mln, 1.03.94 - 31.12.94.

Prof. dr hab. Stanislaw Ostaficzuk, Informatyczny model /GIS/ warunkow geologicznych utworow nadweglonosnych /mezozoiku i kenozoiku/ wybranego obszaru Gornoslaskiego Zaglebia Weglowego i jego otoczenia, 1800 mln, 11.03.94 - 11.01.97.

Dr hab. Janusz Janeczek, Badania uraninitu jako analoga zuzytego paliwa jadrowego, 299 mln, 1.04.94 - 31.03.95.

Dr Andrzej Witkowski, Badania struktury hydraulicznej szczelinowo-krasowych masywow skal weglanowych, 590 mln, 1.03.94 - 31.08.96.

Dr Norbert K. Cieslinski, Geneza granitoidow Tatr Zachodnich, 31 mln, 1.07.94 - 31.12.95.

Prof. dr hab. Kazimierz Kozlowski, Migmatyty i amfibolity Tatr Zachodnich, 720 mln, 1.07.94 - 31.12.96.

WYDZIAL NAUK SPOLECZNYCH

Prof. dr hab. Kazimiera Wodz, Procesy marginalizacji tradycyjnych zbiorowosci robotniczych miast Gornego Slaska, 800 mln, 1.03.94 - 28.02.97.

Dr Adrian Cybula, Mala i srednia przedsiebiorczosc w starym okregu przemyslowym, 44 mln, 1.06.94 - 30.09.95.

WYDZIAL PRAWA I ADMINISTRACJI

Prof. dr hab. Jozef Nowacki, Rzady prawa /studia/, 76 mln, 15.03.94 - 31.12.94.

WYDZIAL TECHNIKI

Dr Zdzislaw Lekston, Pamiec ksztaltu i pseudosprezystosc drutow tytanowo-niklowych i ich zastosowania w chirurgii i ortodoncji, 636 mln, 15.03.94 - 31.12.96.

Dr Wladyslaw Skoneczny, Model wspolpracy slizgowej powloki tlenkowej z tworzywem TG 15, 30 mln, 15.02.94 - 15.08.94.

Dr Janusz Frackowiak, Budowa Moessbauerowskiego licznika elektronow konwersji do badan tribologicznych, 651 mln, 1.04.94 - 31.12.95.

Prof. dr hab. Jan Barcik /jeszcze brak umowy/.

WYDZIAL PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY

Dr hab. Idzi Panic, Formowanie sie panstwa i spoleczenstwa wegierskiego w X - XI w., 65 mln.