Moje doświadczenie z Fulbright Slavic Award

Program Fulbrighta to największy program wymiany naukowej i kulturowej pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a innymi krajami. Chciałabym podzielić się moimi doświadczeniami związanymi z udziałem w programie Fulbright Slavic Award oraz jednocześnie zachęcić wszystkich do aplikowania.

Dr Agata Stronciwilk
Dr Agata Stronciwilk

Do aplikowania na stypendium zachęciły mnie relacje poprzednich stypendystów i stypendystek, w związku z czym zdecydowałam się złożyć wniosek w 2022 roku. Fulbright Slavic Award jest stypendium dydaktycznym, pozwalającym na wyjazd na jeden semestr do wybranego ośrodka w Stanach Zjednoczonych. Uniwersytet docelowy wskazuje się na etapie aplikacji. Zapoznawszy się z relacjami poprzednich stypendystów, wybrałam największy uniwersytet w stanie Waszyngton, czyli University of Washington w Seattle. W trakcie aplikacji należy złożyć project statement, w którym opisuje się swoje plany dydaktyczne oraz naukowe związane z pobytem w danym ośrodku. Kluczowym elementem wniosku jest również bardzo szczegółowy sylabus, z wyszczególnionymi tekstami i zadaniami dla osób studenckich oraz przewidywanymi formami weryfikacji efektów uczenia. W ramach wniosku należy dostarczyć również dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie C1, ważne jest też wskazanie 3 osób, które przedstawią referencje dla osoby kandydującej, przygotowane według schematu i wskazań dostarczonych przez Komisję Fulbrighta.

Kolejnym etapem jest rozmowa kwalifikacyjna, która odbywa się online i w której uczestniczą zarówno przedstawiciele Komisji Fulbrighta w Polsce, jak i osoby reprezentujące Uniwersytet goszczący. Pomimo ogromnego stresu wspominam moją rozmowę bardzo pozytywnie, przebiegała bowiem w przyjaznej atmosferze. Pamiętam, że mail z informacją o otrzymaniu stypendium odebrałam w trakcie podróży pociągiem. Kolejne miesiące przepełnione były przygotowaniami do przeprowadzki do USA, między innymi wizytami w konsulacie oraz załatwianiem spraw związanych z wizą. Na każdym etapie przygotowań miałam poczucie, że Komisja Fulbrighta jest ogromnym wsparciem, a opiekunka programu, Justyna Maziarska-Lesisz, pilnowała, aby osoby, które otrzymały stypendium, nie przeoczyły żadnej formalności związanej z wyjazdem do USA. Czułam również wsparcie osób absolwenckich z Programu Fulbrighta, niejednokrotnie dzwoniłam do nich, aby porozmawiać o różnych kwestiach związanych z życiem w USA, między innymi o ubezpieczeniu medycznym oraz poszukiwaniach mieszkania.

Do Seattle przyleciałam 4 marca 2023 roku. Podczas mojego pobytu na University of Washington prowadziłam kurs POLSH 320 A: „Wprowadzenie do współczesnej kultury polskiej”. W związku z moimi zainteresowaniami badawczymi podczas zajęć koncentrowałam się na współczesnej sztuce polskiej. Prowadzenie zajęć dla osób, dla których prezentowane tematy były zupełną nowością, było dużym wyzwaniem, dawało jednak także wiele satysfakcji.

Oprócz prowadzenia kursu zorganizowałam wraz z prof. Michaelem Bigginsem oraz prof. Tomaszem Kipką i prof. Stefanem Lechwarem wystawę Polish school of poster art. New generations. The Art of the Poster from the University of Silesia. Wystawa prezentowała ponad 50 plakatów z Instytutu Sztuk Pięknych UŚ. Ekspozycję zaaranżowaliśmy w Allen Library UW, później udało nam się również zaprezentować ją podczas Festiwalu Polskiego w Seattle. W trakcie mojego pobytu nawiązałam także istotne kontakty z przebywającą w Seattle Polonią, podejmując się wolontariatu w Polish Home Association. Dzięki współpracy z UW Polish Studies Endowment Committee zorganizowaliśmy mój wykład otwarty pt. Textile as Text. Gender and Social Issues in Polish Textile Art.

Udział w stypendium był niezapominanym przeżyciem, które nie tylko pozwoliło mi rozwinąć moje umiejętności dydaktyczne, ale również odwiedzić inne miasta Stanów Zjednoczonych, Kanadę oraz Meksyk. Przygoda z programem Fulbrighta nie kończy się po zakończeniu stypendium, a uczestnictwo w społeczności osób absolwenckich pozwala na dalsze rozwijanie kontaktów naukowych.

Zachęcam wszystkich do aplikowania na stypendia oferowane przez Komisję Fulbrighta oraz jako obecna ambasadorka Programu Fulbrighta – zapraszam wszystkich zainteresowanych do zadawania pytań na: agata.stronciwilk@us.edu.pl.

Autorzy: Agata Stronciwilk
Fotografie: archiwum prywatne