Kronika UŚ

Konkurs im. Marka Kuczmy

25 listopada 2023 roku jury Konkursu im. Marka Kuczmy ogłosiło listę laureatów wyróżnionych za prace opublikowane w 2022 roku. Wśród wyróżnionych znaleźli się: na I miejscu – dr hab. Janusz Morawiec, prof. UŚ, i dr Thomas Zürcher za publikację A new take on random interval homeomorphisms. Fund. Math. 257 (2022), no. 1, 1–17; na II miejscu – dr Paweł Pasteczka za publikację On the integral approach to means and their Hardy property. Rev. R. Acad. Cienc. Exactas Fís. Nat. Ser. A Mat. RACSAM 116 (2022), no. 4, paper no. 142, 20 pp.; na III miejscu ex aequo – prof. dr hab. Karol Baron i dr hab. Rafał Kapica, prof. AGH za publikację Strong law of large numbers for iterates of some random-valued functions. Results Math. 77 (2022), no. 1, paper no. 50, 14 pp oraz dr Radosław Łukasik za publikację Invariant vector means and complementability of Banach spaces in their second duals. Aequationes Math. 96 (2022), no. 5, 1041–1052. Podczas posiedzenia wręczono ponadto dyplomy laureatom konkursu za prace opublikowane w 2021 roku. Konkurs im. Marka Kuczmy organizowany jest corocznie od 1974 roku przez Instytut Matematyki Uniwersytetu Śląskiego. Jego celem jest wyłonienie najlepszych polskich prac opublikowanych w danym roku kalendarzowym w dziedzinie równań i nierówności funkcyjnych oraz zastosowań tej teorii w dziedzinach pokrewnych. Jest to również forma upamiętnienia twórcy polskiej szkoły równań funkcyjnych oraz naukowca, który był związany z Uniwersytetem Śląskim od jego powstania w 1968 roku.

Sukces doktorantki z WPiA UŚ

Mgr inż. Sylwia Giza, doktorantka z Wydziału Prawa i Administracji UŚ, wygrała 6. regionalną edycję konkursu „Three Minute Thesis® (3MT®)”. To ogólnoświatowy konkurs z zakresu komunikacji naukowej na licencji Uniwersytetu Queensland w Australii. Na Śląsku został zorganizowany po raz szósty. Zadaniem uczestników konkursu, doktorantek i doktorantów reprezentujących różne dyscypliny naukowe, jest zaprezentowanie tematyki związanej z ich pracami doktorskimi w sposób jak najbardziej przystępny dla szerokiego grona odbiorców. Muszą to zrobić w ciągu 3 minut i nie mogą korzystać z żadnych rekwizytów lub pomocy naukowych, oprócz jednego statycznego slajdu wyświetlanego przez cały czas ich prezentacji.

Sylwia Giza jest doktorantką w Szkole Doktorskiej UŚ. Pod opieką naukową dr. hab. Mariusza Jagielskiego, prof. UŚ przygotowuje dysertację poświęconą przetwarzaniu danych osobowych w procesie doboru spersonalizowanej reklamy internetowej. Organizatorem śląskiej edycji konkursu jest Centrum Popularyzacji Nauki Politechniki Śląskiej.

Prof. Robert Pyka w gronie ekspertów Komisji Europejskiej

Dr hab. Robert Pyka, prof. UŚ został jednym z 3 Polaków w gronie 40 zewnętrznych ekspertów Komisji Europejskiej do oceny wniosków grantowych w ramach programu Citizens, Equality, Rights and Values (CERV) realizowanego przez Europejską Agencję Wykonawczą ds. Edukacji i Kultury (EACA). To kolejny sukces prof. Roberta Pyki, który w ubiegłym miesiącu został członkiem Rady Naukowej „Maison des Sciences de l’Homme” na Uniwersytecie w Lyonie, będącej jedną z instytucji publicznych finansujących badania naukowe we Francji.

Prof. Dagmara Drzazga otrzymała statuetkę Złotego Melchiora

Dr hab. Dagmara Drzazga, prof. UŚ ze Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach została laureatką Ogólnopolskiego Konkursu Reportażystów „Melchiory 2023”. Statuetkę Złotego Melchiora otrzymała w kategorii inspiracja roku „za znalezienie własnej, trudnej formy opowiadania historii bohatera żyjącego w symbiozie z otoczeniem, w którym przyszło mu żyć”.

Konkurs organizowany jest przez Studio Reportażu i Dokumentu Polskiego Radia. Do tegorocznej 26. edycji zgłoszono 61 utworów radiowych, 28 reportaży i 31 dokumentów. To drugie wyróżnienie dr hab. Dagmary Drzazgi, prof. UŚ w tym konkursie, pierwsze otrzymała pięć lat temu.

Naukowcy z UŚ uhonorowani nagrodą „Zielony Feniks”

Zespół naukowy w składzie: dr hab. Violetta Kozik, prof. UŚ i prof. dr hab. Andrzej Bąk z Instytutu Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, a także dr hab. Iwona Jelonek, prof. UŚ – dyrektorka Centre for Biomass Energy Research and Education UŚ – zostali docenieni podczas gali wręczenia nagród „Zielony Feniks”. Nagroda przyznawana jest od 2009 roku przez Fundację na rzecz Rozwoju Ekoenergetyki „Zielony Feniks”. Celem organizacji jest popularyzacja wiedzy o odnawialnych źródłach energii i relacjach pomiędzy energetyką a środowiskiem naturalnym i społecznym, a także wspieranie nowoczesnych rozwiązań dotyczących odnawialnych źródeł energii, energooszczędności, paliw alternatywnych oraz ekologicznej utylizacji odpadów.

Uroczystość wręczenia „Zielonych Feniksów” odbyła się 22 listopada 2023 roku w Opolu. Dr hab. Violetta Kozik, prof. UŚ i prof. dr hab. Andrzej Bąk zostali laureatami w kategorii nagroda za osiągnięcia naukowe i badawcze w zakresie ekoenergetyki. Dr hab. Iwona Jelonek, prof. UŚ została natomiast uhonorowana wyróżnieniem za osiągniecia naukowe i badawcze w zakresie ekoenergetyki.

Uniwersytet Śląski w rankingu QS Sustainability 2024

W ramach rankingu QS Sustainability 2024 nasza uczelnia zajęła 1. miejsce wśród uczelni z regionu, 11. miejsce wśród uczelni polskich i 1001.– 1050. miejsce wśród uczelni światowych. W szczególności nasza wysoka pozycja została zauważona w wskaźniku Social Impact – Knowledge Exchange: w Polsce uzyskaliśmy 4. pozycję, a na świecie 663.

Ranking QS Sustainability próbuje określić pozytywny wpływ uniwersytetów na środowisko i społeczeństwo w związku z realizacją celów zrównoważonego rozwoju (SDG 17). Wskaźniki mają odzwierciedlić wpływ społeczny i środowiskowy uczelni ze względu na ich rolę w edukacji, prowadzone badania i aspekt bycia przez uczelnię dużym pracodawcą.

Prof. Agata Daszkowska- -Golec laureatką Fulbright STEM Impact Award 2023/2024

Dr hab. Agata Daszkowska-Golec, prof. UŚ, prodziekan ds. promocji badań i umiędzynarodowienia Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, została jedną z sześciu laureatek i laureatów konkursu STEM Impact Award 2023/2024. Swój projekt naukowy badaczka będzie realizować w grupie prof. Gary’ego Muehlbauera na University of Minnesota. Profesor Muehlbauer jest autorytetem w dziedzinie genetyki roślin, zwłaszcza biologii jęczmienia, który jest głównym obiektem badań biolożki z UŚ. Jego badania i ekspertyza odegrały kluczową rolę w opracowywaniu i ulepszaniu genetyki jęczmienia zarówno dla celów badań podstawowych (sekwencjonowanie genomu jęczmienia), jak i rolniczych (odporność na patogeny). University of Minnesota ma znaczący wkład w rozwój nauk rolniczych, szczególnie w dziedzinie hodowli roślin zbożowych, jak jęczmień i pszenica. Obecnie stanowi najlepszy na świecie ośrodek, gdzie prowadzone są badania z zakresu genetyki roślin uprawnych.

Program Fulbrighta to sztandarowy program rządu Stanów Zjednoczonych dotyczący międzynarodowej wymiany naukowej, edukacyjnej i kulturalnej. Program ten oferuje pełnym pasji i utalentowanym studentom i naukowcom w ponad 160 krajach możliwość studiowania, nauczania, prowadzenia badań i wymiany pomysłów. Komisja Fulbrighta w Polsce stanowi najbardziej prestiżową instytucję współpracy naukowej polsko-amerykańskiej. Stypendia STEM Impact Award przeznaczone są dla młodych liderów i liderek w dyscyplinach STEM o znaczącym dorobku naukowym. Program skierowany jest do osób kierujących projektami badawczymi z obszarów STEM zatrudnionych w polskich instytucjach akademickich i naukowych.

7. Śląski Festiwal Nauki KATOWICE

7. Śląski Festiwal Nauki KATOWICE odbywał się od 9 do 11 grudnia 2023 w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach pod hasłem: „Nauka da nam przyszłość”. Po raz pierwszy Festiwal trwał aż trzy dni. Siódmej odsłonie ŚFN towarzyszył weekend otwarcia obchodów Europejskiego Miasta Nauki Katowice 2024, który zapoczątkowało widowisko naukowo-artystyczne KATOPOLIS. W wydarzeniu wzięli udział naukowcy, muzycy i artyści. Widowisko miało charakter charytatywny – dochód ze sprzedaży został przekazany na wsparcie rozwoju młodzieży województwa śląskiego w ramach programu realizowanego przez Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024 w partnerstwie z Krajowym Funduszem na rzecz Dzieci.

Podczas dni festiwalowych odbywały się tradycyjnie liczne wykłady, pokazy naukowe, warsztaty, rozmowy z naukowcami oraz popularyzatorami nauki, spotkania autorskie i wystawy. Podczas 7. ŚFN wystąpiło 120 gości specjalnych, w tym 102 gości polskich oraz 18 gości zagranicznych. Festiwal odwiedziło blisko 69 tys. osób, a prawie 10 tys. śledziło transmisje online.