Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

NOWE KSIĄŻKI
Prace naukowe

SOCJOLOGIA. Urszula Swadźba, Stanisław Swadźba: Aktywność zawodowa pokolenia 55+. Polska na tle Czech i Węgier. Analiza porównawcza

HISTORIA LITERATUR OBCYCH. „Wortfolge. Szyk słów” 2023. Nr 7: An der Grenze / Na granicy. Red. nacz. Nina Nowara-Matusik

HISTORIA LITERATUR SŁOWIAŃSKICH. Polsko-słoweński dialog międzykulturowy. Red. Monika Gawlak, Nikolaj Jež, Leszek Małczak, współpraca red. Tina Jugović (Seria: Biblioteka Przekładów Literatur Słowiańskich)

Krešimir Bagić, przekł. Leszek Małczak: Wprowadzenie do literatury chorwackiej i jej polskiej recepcji. Cz. 1: Wprowadzenie do współczesnej literatury chorwackiej (1970–2010) (Seria: Biblioteka Przekładów Literatur Słowiańskich)

Otwarte zakończenie. Wybór współczesnego dramatu czarnogórskiego. Red. Gabriela Abrasowicz, Magdalena Koch, Leszek Małczak (Seria: Biblioteka Przekładów Literatur Słowiańskich)

„Iudaica Russica” 2023. Nr 1 (10). Red. nacz. Mirosława Michalska-Suchanek

„Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze” 2023. T. 33: Dyskursy postw kulturze Europy Środkowej i Wschodniej. Red. nacz. Beata Pawletko

FILOLOGIA KLASYCZNA. Iwona Słomak: „Thyestes” Lucjusza Anneusza Seneki. Opracowanie monograficzne (Seria: Biblioteka Pisarzy Antycznych, ISSN 2956-7459)

JĘZYKOZNAWSTWO NEOFILOLOGICZNE. Kompetencje osoby wielojęzycznej. Wybrane zagadnienia kształcenia wielojęzycznego. Red. Danuta Gabryś-Barker, Ryszard Kalamarz (Seria: Publikacje Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, ISSN 2719- -8065)

PRAWO. Marlena Drapalska-Grochowicz: Rekonstrukcja kategorii bliskości w polskim systemie prawnym

„Z Dziejów Prawa” 2022. T. 15 (23). Red. nacz. Marian Mikołajczyk

GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA. Jerzy Runge: Przestrzeń społeczno-kulturowa złożonego układu osadniczego

ZAPOWIEDZI
Prace naukowe

HISTORIA LITERATUR OBCYCH. Ralph Crane, tł. Marta Tomczok, Paweł Tomczok: Węgiel: natura i kultura

STUDIA O KULTURZE. Dorota Sieroń: Ślady wdzięczności – inspiracje dla edukacji kulturalnej utrwalone w literaturze dokumentu osobistego XX wieku (Seria: Nowa Edukacja, ISSN 2720-1112)

o. Jarosław Łuniewski: Inkunabuły w zbiorach paulinów polskich. Katalog i opracowanie

PEDAGOGIKA. Grzegorz Głupczyk: Profilaktyka zachowań ryzykownych młodzieży w środowiskach defaworyzowanych społecznie (Seria: Praca Socjalna, ISSN 2720-0434)

PODRĘCZNIKI I SKRYPTY

FILOZOFIA. Andrzej J. Noras, Tomasz Kubalica: Geneza współczesnej filozofii wartości. Skrypt do wykładu z aksjologii i prakseologii