Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

NOWE KSIĄŻKI
Prace naukowe

ETNOLOGIA. „Studia Etnologiczne i Antropologiczne” 2022. T. 22, nr 2. Red. nacz. Maciej Kurcz, red. numeru: Maciej Kurcz, Magdalena Szalbot

HISTORIA LITERATURY POLSKIEJ. „Śląskie Studia Polonistyczne” 2023. Nr 1 (21): Rozprawy i artykuły: Futurologie. Prezentacje: Joanna Mueller. Red. nacz. Anna Kałuża, red. naukowa działu „Futurologie”: Piotr Gorliński-Kucik; red. naukowa działu „Prezentacje”: Katarzyna Szopa

HISTORIA LITERATUR OBCYCH. Jacek Mydla: Narrating the Ghost: Readings in the Gothic and M.R. James

HISTORIA LITERATUR SŁOWIAŃSKICH. „Iudaica Russica” 2022. Nr 2 (9). Red. nacz. Mirosława Michalska-Suchanek

Leszek Małczak: Wprowadzenie do literatury chorwackiej i jej polskiej recepcji. Cz. 2: Recepcja literatury chorwackiej w Polsce w latach 1970–2010

ZAPOWIEDZI
Prace naukowe

HISTORIA LITERATUR OBCYCH. „Wortfolge. Szyk słów” 2023. Nr 7: An der Grenze / Na granicy. Red. nacz. Nina Nowara-Matusik

JĘZYKOZNAWSTWO NEOFILOLOGICZNE. Kompetencje osoby wielojęzycznej. Wybrane zagadnienia kształcenia wielojęzycznego. Red. Danuta Gabryś-Barker, Ryszard Kalamarz (Seria: Publikacje Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, ISSN 2719- -8065)

SZTUKI FILMOWE I TEATRALNE. Patryk Oczko: Nie tylko dla dzieci. Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku- Białej 1947–2021

PRAWO. Marlena Drapalska-Grochowicz: Rekonstrukcja kategorii bliskości w polskim systemie prawnym

„Z Dziejów Prawa” 2022. T. 15 (23). Red. nacz. Marian Mikołajczyk

Podręczniki i skrypty

POPULARNONAUKOWE. Joanna Foryś, Jerzy Jarosz, Łukasz Chajec, il. Lesław Budzelewski: Mieszkańcy Doliny Szczęśliwości (kolorowanka edukacyjna dla dzieci)

Czasopisma online first

Nowe artykuły czasopism dostępne już na platformie czasopism naukowych UŚ: https://journals.us.edu.pl/

„Er(r)go. Teoria | Literatura | Kultura” 2023. Nr 47 2/2023

„Forum Lingwistyczne” 2023. Nr 11 (2)

„International Journal of Research in E-learning” 2023. Vol. 9 (2)

„Iudaica Russica” 2023. Nr 1 (10)

„Postscriptum Polonistyczne” 2023. Nr 2 (32)

„Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska” 2023. Nr 2

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego” 2023. T. 33

„Przekłady Literatur Słowiańskich” 2023. T. 13

„Śląskie Studia Polonistyczne” 2023. Nr 2 (22)

„Wieki Stare i Nowe” 2023. T. 18 (23)

„Wortfolge. Szyk słów” 2023. Nr 7

„Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego” 2023. T. 32