Nekrologi


Z głębokim żalem i smutkiem
informujemy, że po długiej chorobie zmarł

śp.
dr hab. Jan Jakóbczyk

literaturoznawca i uczony,
były dyrektor Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego.
W naszej pamięci pozostanie jako wybitny naukowiec
i ceniony nauczyciel akademicki,
oddany ludziom i sprawom uczelni,
cieszący się szacunkiem środowiska.

Cześć Jego Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym, Uczennicom i Uczniom Zmarłego
wyrazy współczucia składają,
łącząc się w bólu i cierpieniu,

Dziekan oraz społeczność akademicka
Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach

 


Z bólem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.
prof. dr. hab. Waldemara Sutryka

dyrygenta, kompozytora, chórmistrza, pedagoga, organisty,
w latach 2009–2012 kierownika
Katedry Dyrygowania i Dydaktyki Muzycznej w Instytucie Muzyki,
a następnie kierownika Zakładu Dyrygowania
i Wokalistyki w Instytucie Muzyki,
cenionego nauczyciela akademickiego i znakomitego artysty.

Cześć Jego Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Współpracownikom
i Przyjaciołom Zmarłego

wyrazy współczucia i żalu
składają

Rektor oraz wspólnota akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach