Kronika UŚ

Tytuł profesora honorowego dla prof. Stefana Zabierowskiego

Uchwałą nr 454 z 19 września 2023 roku Senat Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nadał tytuł profesora honorowego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prof. dr. hab. Stefanowi Zabierowskiemu.

Prof. dr hab. Stefan Zabierowski urodził się w 1940 roku. Swoją działalność naukową rozwijał, publikując rozprawy, recenzje i artykuły m.in. w „Przeglądzie Humanistycznym”, „Ruchu Literackim”, „Pracach Naukowych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”, „Komunikatach Polskiego Klubu Conradowskiego”, przekształconych później w „Informacje Polskiego Klubu Conradowskiego” (członek redakcji) i ich wersji angielskiej „The Conrad News” (Gdańsk), „Pamiętniku Literackim”, „Odrze”, „Pracach Polonistycznych”. W 1975 roku został członkiem Polskiego Klubu Conradowskiego. W 1980 współorganizował NSZZ „Solidarność” na ówczesnym Wydziale Filologicznym UŚ, został też wybrany na zastępcę przewodniczącego Koła Pracowników Polonistyki; po roku 1989 pełnił przez dwa lata funkcję przewodniczącego Koła. W latach 1986–1989 był zatrudniony na Uniwersytecie Śląskim na etacie starszego wykładowcy. Dwukrotnie otrzymał Nagrodę Ministra Nauki III stopnia (1972, 1989) i wielokrotnie Nagrody Rektora Uniwersytetu Śląskiego. Odznaczony m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi (1979) i odznaką „Za zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego” (1992).

Karwowskiit – nowy minerał odkryty przez badaczy UŚ

Pod koniec października 2023 roku Komisja Nowych Minerałów, Nomenklatury oraz Klasyfikacji przy Międzynarodowym Stowarzyszeniu Mineralogicznym (CNMNC-IMA) zatwierdziła nowy minerał karwowskiit o idealnym wzorze Ca9Mg(Fe2+0.5 0.5) (PO4)7 (IMA2023-080). Minerał został nazwany na cześć prof. dr. hab. Łukasza Karwowskiego (1945–2022), wieloletniego pracownika Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, wybitnego mineraloga, założyciela i prezesa honorowego Polskiego Towarzystwa Meteorytowego, odkrywcy dwóch nowych minerałów fosforanowych znalezionych w meteorycie Morasko. Prof. Ł. Karwowski był jednym z najlepszych badaczy meteorytów, w szczególności fosforanów, pośród których najbardziej typowym jest niespotykany na Ziemi merrillit. W skład zespołu, który odkrył nowy minerał, wchodzą: prof. dr hab. Evgeny Galuskin i prof. dr hab. Irina Galuskina z Wydziału Nauk Przyrodniczych UŚ oraz prof. dr hab. inż. Joachim Kusz i dr Maria Książek z Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych UŚ. Z badaczami współpracowali także Yevgeny Vapnik z Uniwersytetu Ben Guriona w Izraelu oraz dr Grzegorz Zieliński z Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego (PIG-PIB) w Warszawie. Nowy minerał został znaleziony w Jordanii w okolicach miasta Al-Katrana.

Szkoła Filmowa UŚ członkiem CILECT

Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach została członkiem CILECT. To najbardziej prestiżowe międzynarodowe stowarzyszenie szkół filmowych powołane do życia w Cannes w 1954 roku. Obecnie do stowarzyszenia należy ponad 180 szkół filmowych z 65 krajów na 6 kontynentach. W Stowarzyszeniu znajduje się ponad 1,33 mln absolwentów, a rocznie zrzeszone szkoły filmowe kształcą ponad 60 tys. studentów na różnych kierunkach filmowych. Szkoła Filmowa UŚ została przyjęta jednogłośnie podczas walnego zgromadzenia członków podczas kongresu CILECT w Rzymie. Jest to zwieńczenie wielomiesięcznego procesu aplikacyjnego, który obejmował m.in. wizytę kontrolną prezydenta CILECT prof. Bruce’a Sheridana w Katowicach w kwietniu 2023 roku.

Innowator Śląska 2023

10 listopada odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród piętnastej edycji konkursu Innowator Śląska. Ideą przedsięwzięcia jest promowanie i nagradzanie najbardziej innowacyjnych podmiotów z województwa śląskiego. Celem jest wyróżnienie firm i instytucji badawczo-rozwojowych, które podejmują się nowatorskich zmian przez wprowadzanie najnowocześniejszych technologii, nowych produktów czy też usług i osiągają dzięki temu sukcesy biznesowe lub naukowe.

Jedną z nagród przyznawanych w konkursie jest nagroda specjalna przewodniczącego zarządu Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii. W tym roku otrzymał ją Uniwersytet Śląski w Katowicach za urządzenie do pozycjonowania osoby leżącej na plecach. Nasza uczelnia została również wyróżniona za ten projekt w kategorii instytucja badawczo-rozwojowa. Urządzenie do pozycjonowania jest szczególnie przydatne w przypadku osób z urazem kręgosłupa, po wypadku lub w trakcie choroby. Szybkie i bezbolesne ułożenie do badania to podstawa dobrze wykonanej diagnostyki radiologicznej. Sterowanie jest intuicyjnie proste, a elementy konstrukcyjne bezpieczne i łatwe w utrzymaniu. Rozwiązanie zostało objęte ochroną patentową. Autorami wynalazku są dr hab. Ryszard Tomaszewski, prof. UŚ z Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych UŚ oraz dr hab. Agata Chmielarz, prof. ASP i mgr Joanna Pastusińska z Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

Prof. Ryszard Koziołek w kapitule rankingu „Perspektywy”

Rektor Uniwersytetu Śląskiego został wybrany na przewodniczącego kapituły Rankingu Liceów i Techników organizowanego przez portal „Perspektywy”. W przygotowaniu edycji na 2024 rok kieruje pracami zespołu złożonego z przedstawicieli komitetów głównych olimpiad przedmiotowych, okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz komisji ds. kształcenia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Ranking najlepszych szkół ponadpodstawowych w Polsce według portalu „Perspektywy” ukazuje się już od 25 lat. Okazją do podsumowania dotychczasowych wydań tego zestawienia oraz pracy nad obecną edycją było posiedzenie kapituły rankingu, które odbyło się 7 listopada 2023 roku w siedzibie Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. W spotkaniu udział wzięło ponad 50 osób, w tym: prof. Ryszard Koziołek – przewodniczący kapituły, Waldemar Siwiński – inicjator rankingów edukacyjnych oraz prof. Barbara Marcinkowska – pełniąca wcześniej funkcję przewodniczącej kapituły. Wśród poruszanych zagadnień znalazły się takie kwestie, jak: refleksja dotycząca historii rankingu, obecny stan prac nad 26. edycją zestawienia czy temat Edukacyjnej Wartości Dodanej. Uczestnicy dyskutowali również nad rolą olimpiad przedmiotowych w kształceniu talentów.

Nagroda dla dr. Łukasza Pieszczka

Dr Łukasz Pieszczek, pracownik Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, zdobył prestiżową nagrodę przyznaną przez Komitet Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk za najlepszą pracę doktorską w dziedzinie chemii analitycznej. Nagroda została przyznana za wkład w rozwijanie zasad metrologii i chemometrii w dziedzinie pomiarów chemicznych. Uroczystość wręczenia wyróżnienia za rozprawę doktorską pt. Zaawansowane podejścia obrazowania i charakteryzacji złożonych próbek wykorzystujące zalety wybranych metod spektroskopowych, chromatograficznych i chemometrycznych, której promotorem był prof. Michał Daszykowski, odbyła się podczas XIII Polskiej Konferencji Chromatograficznej.