Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

NOWE KSIĄŻKI
Prace naukowe

HISTORIA LITERATURY POLSKIEJ. Katarzyna Niesporek: Poezja, wyobraźnia, Śląsk. Szkice

HISTORIA LITERATUR OBCYCH. „Wortfolge. Szyk słów” 2022. Nr 6. Red. nacz. Nina Nowara-Matusik

„Romanica Silesiana” 2022. No 1 (21): L’oeuvre d’Ananda Devi entre l’Orient et l’Occident. Sous la rédaction de Krzysztof Jarosz

HISTORIA LITERATUR SŁOWIAŃSKICH. „Iudaica Russica” 2022. Nr 1 (8). Red. nacz. Mirosława Michalska-Suchanek

KOMPARATYSTYKA LITERACKA I KULTUROWA. Aleksandra Kunce: Gdzie dom styka się ze światem. Cztery punkty uważności życia (Seria: Oikos. Komparatystyka Literacka i Kulturowa, ISSN 2720-1104)

JĘZYKOZNAWSTWO NEOFILOLOGICZNE. Iwona Dronia: Communicating with Generation Z. The Development of Pragmatic Competence of Advanced Polish Users of English

PRAWO. „Problemy Prawa Karnego” 2022. T. 6, nr 1. Red. nacz. Jarosław Zagrodnik, Kazimierz Zgryzek

PEDAGOGIKA. Alicja Żywczok, Bogumiła Bobik: Pedagogika anality- czna. Od porządkowania wiedzy naukowej do odkrywania jej nowych obszarów

 

ZAPOWIEDZI
Prace naukowe

HISTORIA. Aleksandra Skrzypietz, Stanisław Jujeczka: Maria Klementyna Sobieska, królowa i Służebnica Boża

PRAWO. „Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska” 2022. Nr 2. Red. nacz. Grzegorz Dobrowolski