Kronika UŚ

Srebrny Krzyż Zasługi dla prof. Dagmary Drzazgi

12 września podczas uroczystości w Domu Dziennikarza w Warszawie dr hab. Dagmara Drzazga, prof. UŚ otrzymała od prezydenta RP Andrzeja Dudy Srebrny Krzyż Zasługi za wybitne zasługi dla rozwoju niezależnego dziennikarstwa oraz za osiągnięcia w pracy dziennikarskiej i działalności społecznej. Krzyż Zasługi jest przyznawany za zasługi dla państwa lub obywateli. Może być także nadawany za ofiarną działalność publiczną lub ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną.

VII Kongres Mediewistów Polskich

Od 21 do 23 września na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego odbywał się VII Kongres Mediewistów Polskich pod hasłem „Wielokulturowość średniowiecza. Ludzie i idee”. Wydarzenie zorganizowali Instytut Historii UŚ oraz Stały Komitet Mediewistów Polskich. Kongres był okazją do wymiany myśli między przedstawicielami różnych dyscyplin: historii, archeologii, filozofii, historii sztuki i literaturoznawstwa. W obradach wzięło udział ponad dwustu prelegentów z Polski oraz kilkunastu krajów europejskich. Podczas konferencji zostali uhonorowani zasłużeni przedstawiciele polskiej mediewistyki. Medal Lux et Laus został wręczony dyrektorowi Zamku Królewskiego w Warszawie prof. dr. hab. Wojciechowi Fałkowskiemu. Księgę jubileuszową otrzymał prof. dr hab. Leszek Słupecki.

Podpisanie porozumienia dotyczącego współpracy w ramach Europejskiego Miasta Nauki 2024

22 września w Planetarium – Śląskim Parku Nauki w Chorzowie zostało podpisane porozumienie dotyczące współpracy w ramach zadań wynikających z tytułu Europejskiego Miasta Nauki 2024 dla Katowic. Podczas spotkania zaprezentowano również logo Europejskiego Miasta Nauki 2024, które zostało przygotowane przez projektantów z katowickiej Akademii Sztuk Pięknych. Porozumienie obejmuje współpracę w zakresie wspólnej organizacji wydarzenia o charakterze naukowym pn. „EuroScience Open Forum (ESOF)”, które ma się odbyć w 2024 roku w Katowicach, a także w ramach zadań wynikających z tytułu Europejskiego Miasta Nauki 2024 i długofalowych inicjatyw związanych z ideą Miasta Nauki. Sygnatariuszami porozumienia byli prezydent Katowic, wojewoda śląski, marszałek województwa śląskiego, przewodniczący Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz rektorzy uczelni zrzeszonych w Konsorcjum Akademickim Katowice Miasto Nauki.

Order Palm Akademickich dla prof. Renaty Jankowskiej

Dr Renata Jankowska, prof. UŚ z Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego została uhonorowana Orderem Palm Akademickich. Uroczystość przyznania insygniów odbyła się w Ambasadzie Republiki Francuskiej 23 września w Warszawie. Wyróżnienie zostało wręczone przez ambasadora Francji w Polsce Frédérica Billet. W swoim przemówieniu dyplomata podkreślił zasługi prof. Renaty Jankowskiej dla rozwoju stosunków francusko-polskich na polu akademickim oraz zaangażowanie w działalność sieci Campus France.

Order Palm Akademickich (L’Ordre des Palmes Académiques) to obok Legii Honorowej i Narodowego Orderu Zasługi najwyższe odznaczenie francuskie. Zostało ustanowione przez cesarza Napoleona Bonapartego w 1808 roku, aby uhonorować wybitnych profesorów Uniwersytetu Paryskiego. Palmy Akademickie są przyznawane w stopniu Kawalera, Oficera lub Komandora za wkład w krzewienie języka i kultury francuskiej oraz zaangażowanie na rzecz rozwoju francusko- polskiej współpracy uniwersyteckiej.

Prof. Renata Jankowska od 2012 roku jest zaangażowana w działalność sieci Campus France. Pełni funkcję koordynatorki Akademii Dyplomacji w Uniwersytecie Otwartym UŚ, jak również dyrektorki kierunków: międzynarodowe studia nauk politycznych i dyplomacji oraz doradztwo polityczne i publiczne na Wydziale Nauk Społecznych UŚ.

„Biblioteka przyszłości” – debata interdyscyplinarna

W tym roku Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka obchodzi jubileusz 10-lecia. Z tej okazji 29 września odbyła się debata interdyscyplinarna pt. „Biblioteka przyszłości” z udziałem ekspertów oraz przedstawicieli wielu różnych dziedzin nauki i sztuki. Wzięli w niej udział przedstawiciele Uniwersytetu Śląskiego: prof. dr hab. Ryszard Koziołek, rektor, prof. dr hab. Tadeusz Sławek, dr hab. Piotr Bogalecki, prof. UŚ i dr Aneta Borowik, prof. UŚ z Wydziału Humanistycznego oraz dr hab. Krzysztof Łęcki, prof. UŚ z Wydziału Nauk Społecznych.

UŚ liderem w rankingu patentów wśród uniwersytetów bezprzymiotnikowych

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej opublikował raport za 2021 rok, zawierający m.in. dane statystyczne dotyczące ochrony własności przemysłowej w Polsce. Uniwersytet Śląski w Katowicach uplasował się na 12. miejscu z liczbą 42 patentów w rankingu wszystkich podmiotów, które otrzymały największą liczbę udzielonych patentów w 2021 roku. To najwyższe miejsce w historii UŚ w tym rankingu. W zestawieniu uniwersytetów nasza uczelnia zajęła 3. pozycję, a wśród uniwersytetów bezprzymiotnikowych bezapelacyjnie 1. miejsce.

Każdego roku nasi naukowcy zgłaszają do ochrony w kraju i za granicą wiele nowatorskich rozwiązań technicznych. Badacze związani z UŚ są twórcami i współtwórcami ponad 600 przedmiotów własności przemysłowej: wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i znaków towarowych. W 2020 roku UŚ uzyskał 27 patentów na wynalazki udzielonych przez UPRP, w 2019 roku było ich 29, natomiast w 2018 roku – 35. Nasza uczelnia od wielu lat znajduje się w czołówce nietechnicznych uczelni w Polsce pod względem liczby zgłoszeń patentowych oraz udzielanych praw własności przemysłowej – głównie patentów na wynalazki.

Międzyuczelniana inauguracja roku akademickiego 2022/2023 w Mieście Nauki Katowice

Siedem uczelni wchodzących w skład Konsorcjum Akademickiego Katowice Miasto Nauki wspólnie zainaugurowało nowy rok akademicki 2022/2023. Konsorcjum Katowice Miasto Nauki powstało, aby razem przygotować, a następnie wspólnie przeprowadzić w roku 2024 „całoroczne igrzyska naukowe” (Katowice będą wtedy cieszyć się tytułem Europejskiego Miasta Nauki), jak również by wspólnie budować Miasto Nauki także po roku 2024.

Uroczystość inauguracji nowego roku akademickiego odbyła się w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, a poprzedzona została przemarszem orszaków rektorskich ulicami Katowic. Wykład inauguracyjny pt. „Transitioning together: universities, cities and regions acting to create positive change for all” („Wspólna przemiana: działania uniwersytetów, miast i regionów na rzecz pozytywnej zmiany dla wszystkich”) wygłosił prof. Michael Matlosz, przewodniczący EuroScience. Podczas uroczystości tradycyjnie odbyła się immatrykulacja i ślubowanie nowo przyjętych studentów i doktorantów. O oprawę muzyczną oficjalnej części inauguracji zadbały chóry akademickie: Akademicki Chór Politechniki Śląskiej, Chór Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Chór Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz Chór Instytutu Sztuk Muzycznych Uniwersytetu Śląskiego. Udział w wydarzeniu wziął także „Niemy” Chór Uniwersytetu Śląskiego pod dyrekcją mgr Anny Wojtas-Rduch. Po części oficjalnej odbył się koncert w wykonaniu Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach pod dyrekcją Antoniego Wita.

Międzyuczelniana inauguracja roku akademickiego w archikatedrze katowickiej

9 października w archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach odbyła się 42. międzyuczelniana inauguracja roku akademickiego 2022/2023. Jak co roku w czasie uroczystej mszy świętej koncelebrowanej przez księży biskupów z innych miast akademickich regionu ksiądz arcybiskup Wiktor Skworc wręczył ufundowaną przez siebie nagrodę Lux ex Silesia laureatowi wskazanemu przez kapitułę. W tym roku został nim po raz pierwszy w historii nagrody reprezentant środowiska sportowego – trener piłkarski Antoni Piechniczek. Mszę poprzedził orszak akademicki, który wyruszył spod Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach W wydarzeniu wzięli udział członkowie wspólnoty akademickiej Katowic: studenci, doktoranci, pracownicy naukowi i administracyjni.

Prof. Barbara Kożusznik prezesem Alliance for Organizational Psychology

Prof. dr hab. Barbara Kożusznik – dyrektor Interdyscyplinarnego Centrum Rozwoju Kadr Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – została wybrana na prezesa Alliance for Organizational Psychology. Funkcję tę będzie pełnić do 2026 roku. Wybory nowych członków zarządu AOP odbyły się w lipcu 2022 roku.

Alliance for Organizational Psychology (AOP) to federacja stowarzyszeń z całego świata związanych z psychologią pracy i organizacji. Celem AOP jest integracja i współpraca pracowników nauki i praktyków oraz pogłębianie związków z polityką międzynarodową, promowaną m.in. przez International Labour Organization (ILO). Sojusz ma na celu także rozwój efektywnej komunikacji między organizacjami członkowskimi oraz zwiększenie zastosowania rozwiązań wypracowanych w obszarze psychologii pracy i organizacji dla poprawy jakości życia oraz standardów pracy.