Nowy rok szkolny w Miasteczku Naukowym

Co roku we wrześniu Uniwersytet Śląski otwiera swój kampus w Katowicach dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych w ramach Uniwersyteckiego Miasteczka Naukowego. Na mapie kampusu pojawia się wówczas kilka przystanków naukowych, co roku oferujących inne interaktywne wykłady, pokazy i eksperymenty z wybranej dziedziny.

Na przystanku Biostrefa uczniowie mogli dowiedzieć się, jak działa serce i zobaczyć jego najważniejsze elementy
Na przystanku Biostrefa uczniowie mogli dowiedzieć się, jak działa serce i zobaczyć jego najważniejsze elementy

Osobliwości Świata Fizyki to przystanek z najdłuższą tradycją
i niezawodną publicznością
Osobliwości Świata Fizyki to przystanek z najdłuższą tradycją i niezawodną publicznością

Dr Jerzy Jarosz, prof. UŚ od lat popularyzuje naukę poprzez eksperymenty,
do których zaprasza młodzież
Dr Jerzy Jarosz, prof. UŚ od lat popularyzuje naukę poprzez eksperymenty, do których zaprasza młodzież

Na przystanku Biorobotyka i Bioelektryczność uczniowie mogli zobaczyć
roboty inspirowane owadami
Na przystanku Biorobotyka i Bioelektryczność uczniowie mogli zobaczyć roboty inspirowane owadami

W tym roku wydarzenie to miało wymiar szczególny, Uniwersytet Śląski w Katowicach stoi bowiem na czele konsorcjum uczelni „Katowice – Miasto Nauki”, będzie więc głównym organizatorem jednego z najważniejszych w Europie wydarzeń związanych z nauką i jej wpływem na funkcjonowanie społeczeństwa. Tym bardziej warto zwrócić uwagę na stopień zainteresowania młodych osób oraz nauczycielek i nauczycieli uczestnictwem w zajęciach oraz obecnością w przestrzeni Uniwersytetu. Tegoroczna liczba uczestniczek i uczestników Miasteczka wyniosła dokładnie 8150 osób.

Organizując to wydarzenie, przykładamy szczególną wagę nie tylko do zróżnicowanego programu, ale także do metod, jakie wykorzystują prowadzące i prowadzący zajęcia, by zaktywizować młode osoby, otworzyć je na inspirujące spotkania z nauką. W tegorocznej edycji miasteczka można było odwiedzić cztery przystanki naukowe: Osobliwości Świata Fizyki, Prehistorię, Biorobotykę i Bioelektryczność oraz Biostrefę. W ich ramach od 12 do 30 września uczniowie i uczennice mieli okazję nie tylko wysłuchać fascynujących prelekcji, ale przede wszystkim brać czynny udział w przeprowadzanych na żywo eksperymentach. Mogliśmy więc obejrzeć nie tylko roboty, ale także żywe organizmy, na których były one wzorowane. Miasteczko stało się też okazją do poznania tajników światła, żywych organizmów i substancji, które świecą w ciemności. Uczestnicy i uczestniczki obserwowali przeprowadzaną na żywo sekcję serca, zapoznali się z niezwykłą siłą żywiołu wody oraz próbowali udzielić odpowiedzi na pytanie, czy jesteśmy sami we wszechświecie. Wszystkie wykłady wzbogacone były eksperymentami i pokazami z udziałem ochotników i ochotniczek.

Obecnie zespół koordynatorek i koordynatorów pracuje nad kolejną odsłoną miasteczka oraz jeszcze bogatszym programem zajęć – zawsze staramy się wysłuchać sugestii naszych uczestników i uczestniczek, a przede wszystkim budować program wydarzenia w oparciu o najistotniejsze i aktualne tematy, tak, żeby młode osoby mogły dostrzec najwyższą wartość prowadzonych badań, jaką stanowi ciągłe poszukiwanie odpowiedzi oraz wykorzystywanie odkryć naukowych do rozwiązywania realnych problemów.

Uniwersyteckie Miasteczko Naukowe od lat daje młodzieży szkolnej możliwość pogłębiania wiedzy, bliższego poznania atmosfery uniwersyteckiej, a także zachęca młode osoby do szukania naukowych wyjaśnień zjawisk, które mogą zaobserwować w swoim codziennym funkcjonowaniu. Miasteczko stanowi również okazję do poznania różnych dziedzin nauki, które w przyszłości mogą stać ich wymarzonym kierunkiem rozwoju edukacyjnego. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom nauczycieli i rodziców, chcemy, żeby UMN było kontynuowane przez cały rok szkolny w formie cyklicznych warsztatów. Warto również zaznaczyć, że wydarzenie to od wielu lat rozpoczyna nowy rok akademicki w Uniwersytecie Otwartym UŚ, zapraszamy więc do zapoznania się z szeroką ofertą zajęć edukacyjnych naszych zespołów, która odpowiadać ma na potrzeby osób w każdym wieku. „Całe życie – jeden uniwersytet” to hasło, które od wielu lat doskonale odzwierciedla charakter naszych działań. Zapraszamy na naszą stronę: uniwersytetotwarty.us.edu.pl.

Autorzy: Magdalena Piotrowska-Grot
Fotografie: Barbara Jendrzejczyk