Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

NOWE KSIĄŻKI
Prace naukowe

FILOZOFIA. Tomasz Kubalica: Hans Kelsen a problem interpretacji prawa (Seria: Studia Philosophica Silesiana, ISSN 2720-1120)

HISTORIA LITERATURY POLSKIEJ. Krzysztof Kłosiński: Poza zasadą komunikacji

HISTORIA LITERATUR OBCYCH. Ewa Rychter: The Echoing Myth, British Biblical Rewritings in Context, 1980s–2010s

„Er(r)go. Teoria | Literatura | Kultura” 2021. Nr 42, 1/2021: maszyna/ podmiot/władza. Red. nacz. Wojciech Kalaga, red. tomu: Marcin Mazurek, Marzena Kubisz

JĘZYKOZNAWSTWO POLONISTYCZNE. „Logopedia Silesiana” 2021. T. 10 (1). Red. Olga Przybyla

JĘZYKOZNAWSTWO NEOFILOLOGICZNE. Oriental Meetings in Sosnowiec. Language, Literature, Society / Sosnowieckie Spotkania Orientalistyczne. Język, literatura, społeczeństwo. Red. Katarzyna Bańka- Orłowska

SZTUKA I DYDAKTYKA. Lech Kołodziejczyk: Malarstwo jako egzystencja – tożsamość osobista a postawa twórcza

PEDAGOGIKA. Szymon Godawa: Osobowość i kompetencje wychowawcze oligofrenopedagogów

BIOLOGIA. Zbigniew Wilczek, Justyna Michniok, Magdalena Zarzycka, Wojciech Zarzycki: Zróżnicowanie roślinności łąkowej i ziołoroślowej Doliny Górnej Wisły i jej znaczenie w ochronie przyrody

ZAPOWIEDZI
Prace naukowe

HISTORIA. Dariusz Rolnik: Adam Chmara (1720–1805) – ostatni wojewoda miński w świecie polityki czasów stanisławowskich i jego archiwum

Piotr Boroń: Ludzie i pismo. Gliwiccy pisarze miejscy do 1744 roku

Jarosław Tomasiewicz: W poszukiwaniu nowego ładu. Tendencje antyliberalne, autorytarne i profaszystowskie w polskiej myśli politycznej i społecznej lat 30. XX w.: piłsudczycy i inni

HISTORIA LITERATURY POLSKIEJ. Leszek Zwierzyński: W głąb i w dal Ja. O poezji Mickiewicza i Słowackiego

Maciej Tramer: „Wszystko zmienne”. Pięć szkiców o Władysławie Broniewskim

JĘZYKOZNAWSTWO NEOFILOLOGICZNE. An English-Polish Dictionary of Linguistic Terms. Eds./red. Piotr Kakietek, Anna Drzazga

PEDAGOGIKA. Elżbieta Górnikowska- Zwolak: Polityka – edukacja – płeć kulturowa. Z perspektywy antropogiki społecznej

„International Journal of Research in E-learning” 2021. Vol. 7 (1). Ed. in Chief Eugenia Smyrnova-Trybulska, eds. of Thematic Issue: Nataliia Morze, Josef Malach, Tatiana Noskova, António dos Reis, Eugenia Smyrnova-Trybulska