Nowa odsłona programu projakościowego

80 tysięcy złotych – to maksymalna wartość jednorazowego dodatku, o który można ubiegać się w ramach nowej edycji programu projakościowego Uniwersytetu Śląskiego. Jednorazowy dodatek pieniężny trafi do badaczek i badaczy dbających o wysoką jakość swojej działalności naukowej. Kwota będzie zależna od typu działalności i rangi osiągnięcia.

Dla przykładu: zakwalifikowany do oceny merytorycznej wniosek o finansowanie projektu badawczego złożony w konkursie krajowym (np. Narodowego Centrum Nauki) wart jest maksymalnie 1 000 zł; autor artykułu w czasopiśmie za 100 punktów może otrzymać do 10 000 zł, a monografii tzw. II poziomu – do 30 000 zł. Uzyskanie grantu w konkursie ERC Grants (w ramach programu Horyzont Europa) może się natomiast wiązać z dodatkiem w wysokości nawet 80 000 zł.

Aktywności objęte dodatkiem projakościowym zawierają się w kilku obszarach: mowa o tu przede wszystkim o działalności publikacyjnej oraz wnioskowaniu o finansowanie projektów badawczych (krajowych i zagranicznych), ale także o działalności eksperckiej oraz prowadzeniu czasopisma naukowego wydawanego na Uniwersytecie Śląskim. Szczególnie premiowane jest natomiast nawiązywanie współpracy naukowej. Nie zapomniano o przedstawicielach kierunków artystycznych – wybitne osiągnięcia w dziedzinie sztuki również zostały uwzględnione w nowej odsłonie programu i mogą zostać nagrodzone maksymalnie sumą 8 000 zł.

Co ważne, pracownicy naukowi UŚ nie muszą składać specjalnych wniosków o dodatek. Muszą jednak zadbać o spełnienie kilku wymogów formalnych.

– Aby móc otrzymać dodatek projakościowy, zainteresowane osobą muszą, po pierwsze, posiadać numer ORCID, czyli Open Researcher and Contributor ID. Po drugie, koniecznie trzeba zaliczać się do tzw. liczby N pracowników prowadzących działalność naukową na naszej uczelni – to wymóg ministerialny, który spełniać muszą również pracownicy badawczo-dydaktyczni. Po trzecie, należy mieć zaktualizowane profile: w zakładce „Ja w sieci” w Portalu Pracownika, a także w ResearchGate lub serwisie najbardziej adekwatnym do reprezentowanej dyscypliny. Zakładka w Portalu Pracownika obejmuje publiczne profile naukowca w systemach ORCID oraz Google Scholar. Warto podkreślić, że dane we wszystkich wymienionych profilach powinny być na bieżąco aktualizowane – wyjaśnia mgr Patrycja Kierlik z uczelnianego Biura Inicjatyw Strategicznych i Ewaluacji.

Dodatek projakościowy można otrzymać również ze względu na społeczny wpływ prowadzonej działalności – w takim wypadku pracownik musi wypełnić specjalny wniosek.

Dodatki motywacyjne są przyznawane za osiągnięcia uzyskane w roku kalendarzowym poprzedzającym rok przyznania dodatku (inaczej sprawy się mają w przypadku najwyżej punktowanych artykułów, kiedy dodatek przyznaje się na bieżąco). I tak za działalność projakościową w 2018 roku prawie 300 naukowców z Uniwersytetu Śląskiego otrzymało nagrody o łącznej sumie ponad miliona złotych.

– Dodatki wypłacone w tym roku i dotyczące działalności w roku 2019 trafią natomiast do ponad 600 naukowców, a łączna ich kwota wyniesie ok. 2,5 miliona – zapowiada dr Dawid Matuszek, kierownik Działu Nauki. – Jeśli uwzględnimy także dodatek za wpływ społeczny oraz tzw. dodatek dyscyplinowy, który dyrektorzy instytutów przyznają za najlepsze osiągnięcie każdego swojego pracownika, to dane za ten rok wyglądałyby mniej więcej tak: do ponad 1000 naukowców trafi w ramach tych dodatków ok. 3,5 miliona zł.

Warto zadbać o spełnienie wymienionych wcześniej warunków i znalezienie się w gronie pracowników uwzględnionych w nowej odsłonie programu projakościowego. Został on opracowany w taki sposób, aby nie tylko nagradzać badaczki i badaczy już teraz mogących pochwalić się najlepszymi osiągnięciami naukowymi, ale także by motywować tych, którzy mierzą równie wysoko i chcą znaleźć się w czołówce w przyszłości.

Wszystkie szczegółowe informacje na temat programu można znaleźć na stronie: www.us.edu.pl/pracownik/sprawy-naukowe/dzialania-projakosciowe.

Autorzy: Tomasz Płosa