Nekrologi


Z bólem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.

Czesława Mazura


wieloletniego pracownika technicznego Osiedla Akademickiego Katowice-Ligota,
współpracownika Radia Egida i Centrum Komunikacji Medialnej
oraz Centrum Obsługi Studentów Uniwersytetu Śląskiego,
oddanego ludziom i sprawom uczelni, służącego pomocą i radą.

Cześć Jego Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Przyjaciołom Zmarłego
wyrazy współczucia i żalu składają,
łącząc się w bólu i cierpieniu,

Rektor i wspólnota akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 


Z bólem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.

dr. hab. Zbigniewa Oniszczuka, prof. UŚ


długoletniego pracownika Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego,
kierownika Zakładu Komunikowania Międzynarodowego i Systemów Medialnych
w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa od 2014 roku,
zastępcy dyrektora Międzywydziałowych Indywidualnych
Studiów Humanistycznych w latach 2005–2012,
współtwórcy i wiceprezesa Polskiego Towarzystwa
Komunikacji Społecznej do 2019 roku,
członka Niemieckiego Towarzystwa Medioznawczego od 2004 roku,
cenionego nauczyciela akademickiego,
wychowawcy wielu pokoleń młodzieży akademickiej,
oddanego ludziom i sprawom uczelni,
służącego pomocą i dobrą radą,
cieszącego się szacunkiem środowiska.

Cześć Jego Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Współpracownikom Zmarłego
wyrazy współczucia i żalu składają,
łącząc się z nimi w bólu i cierpieniu,

Rektor oraz wspólnota akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 


Z bólem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.

prof. dr. hab. Bogumiła Westwańskiego


emerytowanego pracownika Zakładu Fizyki Teoretycznej
w Instytucie Fizyki im. Augusta Chełkowskiego
na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii
Uniwersytetu Śląskiego,
cenionego nauczyciela akademickiego,
wychowawcy wielu pokoleń fizyków,
oddanego ludziom i sprawom uczelni,
służącego pomocą i dobrą radą,
cieszącego się szacunkiem środowiska.

Cześć Jego Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Współpracownikom Zmarłego
wyrazy współczucia i żalu składają,
łącząc się z nimi w bólu i cierpieniu,

Rektor i Senat oraz wspólnota akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 


Z bólem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.

dr. Zbigniewa Kiełka


długoletniego pracownika Instytutu Matematyki
na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego,
cenionego nauczyciela akademickiego,
wychowawcy wielu pokoleń młodzieży akademickiej,
oddanego ludziom i sprawom uczelni, służącego pomocą i dobrą
radą, cieszącego się szacunkiem środowiska.

Cześć Jego Pamięci.

Rodzinie i Najbliższym oraz Przyjaciołom Zmarłego
wyrazy współczucia i żalu składają,
łącząc się w bólu i cierpieniu,

Rektor oraz wspólnota akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 


Z bólem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.

prof. dr. hab. Henryka Moroza


emerytowanego pracownika Uniwersytetu Śląskiego,
dziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii w latach 1993–1996,
organizatora i wieloletniego kierownika Katedry Wychowania
Przedszkolnego i Nauczania Początkowego, a następnie Katedry
Pedagogiki Wczesnoszkolnej.

W naszej pamięci pozostanie jako ceniony nauczyciel akademicki,
wychowawca wielu pokoleń pedagogów, oddany ludziom
i sprawom uczelni, służący pomocą i dobrą radą, cieszący się
szacunkiem środowiska.

Cześć Jego Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Współpracownikom i Uczniom Zmarłego
wyrazy współczucia i żalu składają,
łącząc się z nimi w bólu i cierpieniu,

Rektor i Senat oraz wspólnota akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 


Z bólem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.

ks. dr. hab. Jerzego Cudy


emerytowanego pracownika Wydziału Teologicznego
Uniwersytetu Śląskiego,

wieloletniego kierownika Zakładu Teologii Fundamentalnej.
W naszej pamięci pozostanie jako ceniony nauczyciel akademicki,
wychowawca wielu pokoleń teologów, oddany ludziom
i sprawom uczelni, służący pomocą i dobrą radą, cieszący się
szacunkiem środowiska.

Cześć Jego Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Współpracownikom
i Uczniom Zmarłego

wyrazy współczucia i żalu składają,
łącząc się z nimi w bólu i cierpieniu,

Rektor oraz wspólnota akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach