Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

NOWE KSIĄŻKI
Prace naukowe

TEOLOGIA. „Philosophy and Canon Law” 2019. Vol. 5: Between the Culture of the Right to Responsible Parenthood and the Culture of the “New” Human Rights: Reproductive and Sexual (I). Ed. Andrzej Pastwa

FILOZOFIA. Aleksander R. Bańka: Désiré Mercier (1851–1926). Wokół kantyzmu i apologii wiary

ETNOLOGIA. „Studia Etnologiczne i Antropologiczne” 2019. T. 19. Red. Agnieszka Pieńczak, Magdalena Szalbot

NAUKI POLITYCZNE. Od mobilnosti do interakcije. Dramsko pismo i kazalište u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Hrvatskoj, na Kosovu, u Makedoniji, Sloveniji i Srbiji. Red. Leszek Małczak, Gabriela Abrasowicz

Wokół teoretycznych i praktycznych aspektów stosunków międzynarodowych. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Mieczysławowi Stolarczykowi. Red. Tomasz Kubin, Justyna Łapaj-Kucharska, Tomasz Okraska

HISTORIA LITERATUR OBCYCH. Michał Skop: Joseph von Eichendorff w Polsce. Bibliografia (1989–2018). Wydania – czasopisma – media

Agnieszka Loska: Le néofantastique féminin d’Anne Duguël

FILOLOGIA KLASYCZNA. Jan Kucharski, Jakub Filonik, Michał Bizoń: Antyfont, Dejnarchos i Likurg

BIBLIOTHECA BYZANTINA. Marcin Cyrulski: Teodora Prodromosa „Przygody Rodante i Dosyklesa”

EDYTORSTWO NAUKOWE. Teodor Parnicki: Ja, Eurypides. Wywiady, wypowiedzi i autokomentarze z lat 1957–1988. Oprac. Piotr Gorliński- -Kucik, Tomasz Markiewka

JĘZYKOZNAWSTWO NEOFILOLOGICZNE. Grair Magakian: Ormiańsko-turecki konflikt 1915 roku we francuskojęzycznych i rosyjskojęzycznych (multi)mediach w XXI wieku – wybrane zagadnienia

Un mundo cambiante en la enseñanza de la lengua y la literatura contemporáneas. Eds. Cecylia Tatoj, Marek Baran, R. Sergio Balches Arenas

JĘZYKOZNAWSTWO SŁOWIAŃSKIE. Lubomír Hampl: Świat awifauny V w polskich i czeskich przekładach Pisma Świętego. Żuraw i struś

KULTURA I JĘZYK POLSKI DLA CUDZOZIEMCÓW. „Postscriptum Polonistyczne” 2020, nr 1 (25): Olga Tokarczuk – Literacka Nagroda Nobla 2018. Red. Romuald Cudak, Jolanta Tambor, Agnieszka Nęcka

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA MEDIALNA. Dagmara Głuszek-Szafraniec: Publiczni nadawcy w regionach autonomicznych Hiszpanii. Między misją a polityką

PRAWO. „Problemy Prawa Karnego” 2020. T. 4 (30). Red. Kazimierz Zgryzek, Jarosław Zagrodnik

PSYCHOLOGIA. Elżbieta Sanecka: Ciemna triada osobowości w środowisku pracy. Perspektywa interakcyjna

PEDAGOGIKA. Alicja Żywczok: Zazdrość i działalność naukowa. Studium z zakresu naukoznawstwa pedagogicznego

GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA. Jerzy Runge: Złożony układ osadniczy – tradycyjny region ekonomiczny – przestrzeń społeczno- -kulturowa

 

Podręczniki i skrypty

KULTURA I JĘZYK POLSKI DLA CUDZOZIEMCÓW. Czytaj po polsku. T. 13: Eliza Orzeszkowa: „Gloria Victis”. Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego. Edycja dla początkujących (poziom A1–A2). Adapt. i oprac. Magdalena Nowak, Paulina Stasiak

ZAPOWIEDZI
Prace naukowe

TEOLOGIA. „Ecumeny and Law” 2019. Vol. 7: Idea of Synodality: Contexts, Challenges, and Perspectives (I). Ed. Andrzej Pastwa

NAUKI POLITYCZNE. „Studia Politicae Universitatis Silesiensis” 2020. T. 29. Red. Tomasz Kubin, Zbigniew Kantyka, Paweł Grzywna

HISTORIA LITERATUR SŁOWIAŃSKICH. „Iudaica Russica” 2020, nr 2 (5). Red. Mirosława Michalska-Suchanek

JĘZYKOZNAWSTWO NEOFILOLOGICZNE. Sylwia Klos: Humour and Translation in Children’s Literature. A Cognitive Lingusitic Approach

PSYCHOLOGIA. Łukasz Jach: Światopogląd scjentystyczny – korelaty i uwarunkowania

Magdalena Bolek-Kochanowska: Przekonania a gotowość do agresji kobiet skazanych za popełnienie przestępstwa z użyciem przemocy

PEDAGOGIKA. Katarzyna Krasoń: Padawanika. Przebudzenie mocy w doświadczeniu zapośredniczonym. Studium o filmie, wychowaniu i wsparciu rozwoju

Beata Oelszlaeger-Kosturek: (Auto)refleksja pedagogiczna nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej. Wgląd w praktykę